Kostnader och ersättningar inom tandvård

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Tandvård som ingår i din sjukvård kan du till exempel behöva för att undvika infektioner i käken inför en cancerbehandling. Tandvård kan också behövas inför en organtransplantation, då en infektion kan påverka resultatet.

Tandvård i sådana situationer innebär att avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Det är bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjukdomsbehandlingen som ingår. Övrig tandvård får du betala själv.

Prövning av rätten till tandvården

Det görs alltid en individuell prövning av regionen innan du kan få tandvård till samma avgift som sjukvård.

Eftersom det är speciella undersökningar och behandlingar som ska göras kan du inte alltid själv få välja tandläkare eller tandhygienist. Ibland får du gå till en tandläkare eller tandhygienist som arbetar inom sjukhustandvården eller specialisttandvården. För vissa besvär och behandlingar kan du behöva en remiss från en läkare.

Skåne

Avgifter för nödvändig tandvård i Skåne

När tandvården ingår som en del av sjukdomsbehandlingen kan du få tandvård till samma avgift som sjukvård.

Exempel på avgifter:

Besök hos tandhygienist eller tandsköterska    100 kronor
Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor

Om du fått en remiss till specialisttandläkare kostar första besöket 200 kronor. Därefter kostar det 300 kronor per besök hos specialisttandläkare.

Du betalar inte någon patientavgift från den dag du fyller 85 år. Mer information finns på sidan om Patientavgifter i Skåne.

Till toppen av sidan