Kostnader och ersättningar inom tandvård

Tandvård som en del av behandling av sjukdom

Det finns sjukdomar och besvär där tandvård kan vara en del av behandlingen av sjukdomen. Tandvården kostar då som sjukvård.

Här kan du läsa om tandvård som ingår i behandlingen av olika sjukdomar. Då räknas avgiften som för hälso- och sjukvård. Du betalar endast upp till sjukvårdens högkostnadsskydd.

Det är bara den tandvård som hör till behandlingen av sjukdomen som ingår. Övrig tandvård får du betala själv.

Skåne

Besöksavgifter för nödvändig tandvård i Skåne

När tandvården ingår i behandlingen av en sjukdom, betalar du en besöksavgift vid dina besök hos tandvården.

Exempel på besöksavgifter hos tandvården:

Besök hos tandhygienist eller tandsköterska 100 kronor
Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor

Om du har fått en remiss till specialisttandläkare kostar det första besöket 200 kronor. Därefter kostar det 300 kronor per besök hos specialisttandläkare. Du betalar inte någon besöksavgift efter att du fyllt 85 år.

Du kan läsa mer om patientavgifter i vården och vad ett hjälpmedel kostar på sidan om Patientavgifter i Skåne.

Regionen bestämmer om rätten till tandvård

Det är din region som avgör om du kan få tandvård till samma kostnad som övrig sjukvård.

Ibland kan du inte själv välja tandläkare eller tandhygienist. Det beror på att det är speciella undersökningar och behandlingar som ska göras. Ibland får man hjälp inom specialisttandvården.

För vissa besvär och behandlingar kan du behöva en remiss från en läkare.

Medfödda skador i ansiktet och runt käken

Det finns olika medfödda skador. Hos en del har till exempel delar av ansiktet inte vuxit ihop som de brukar. Det kallas LKG-spalt.

Du kan få den tandvård som krävs för att du ska kunna äta och prata så bra som möjligt. Ibland ingår även kosmetisk kirurgi för att förändra utseendet, om det har påverkats av den medfödda skadan.

Skador i ansiktet eller runt käken som beror på en sjukdom

Vissa sjukdomar kan påverka käken och ansiktet. Det kan till exempel vara en tumör eller cysta som har skadat käken eller reumatism som har påverkat bettet.

Vid sådana skador kan du få den tandvård som krävs för att du ska kunna äta och prata så bra som möjligt. Ibland ingår även kosmetisk kirurgi för att förändra utseendet, om det har påverkats av sjukdomen.

Skador på tänderna av epileptiskt anfall

Du kan ramla och slå i tänderna eller käken under ett epileptiskt anfall. Du kan också ha kramper som gör att du biter ihop tänderna med stor kraft. Det kan skada tänderna och bettet.

Du kan få tandvård om du skadar dig under ett epileptiskt anfall. Tänderna och bettet återställs i det skick de var innan du skadade dig.

Fri från infektion före en behandling

Vid vissa behandlingar är det viktigt att du inte har en infektion i kroppen, till exempel vid en del hjärtoperationer och organtransplantationer. Detsamma gäller vid höga doser av cytostatika mot exempelvis en svår blodsjukdom.

En läkare undersöker tänderna och käken för att se att du inte har någon infektion innan behandlingen. Du får också behandling om undersökningen visar att du har en infektion.

Besvär i munnens slemhinna som beror på sjukdom

Du kan få besvär i munnens slemhinnor om du har nedsatt immunförsvar, hiv eller en blodsjukdom. Sår och blåsor är exempel på besvär i munnens slemhinnor. Du kan få behandling för dessa besvär.

Det kan också gälla om besvären i slemhinnan beror på att du har behandlats med cytostatika eller strålning. Undersökningen och behandlingen av slemhinnan ingår, men inte övrig tandvård.

Sjukdom som påverkas av munhälsan och tandhälsan

Du har en sjukdom som läkaren tror blir värre av att du har besvär med tänderna eller i munnen. Det kan till exempel vara en infektion i munnen som gör att du behöver tandvård.

Det är bara själva undersökningen som ingår. Behandlingen får du betala själv.

Strålbehandling mot huvudet eller halsen

Du får inte ha någon infektion i kroppen om du ska få eller får strålbehandling mot huvudet eller halsen. En tandläkare undersöker då tänderna och munnen. Du får behandling om du har en infektion. Tandläkaren gör också rent munnen och tänderna.

Det kan även ingå andra tandvårdsbehandlingar under behandlingstiden om du behöver det.

Svåra smärtor i ansiktet eller runt käken under lång tid

Du kan få en remiss till en specialisttandläkare om du har svåra smärtor i ansiktet eller käken under lång tid.

Tandläkaren gör då en utredning för att se om smärtan påverkas av ditt bett.

Uppehåll i andningen under sömnen – sömnapné

En del gör uppehåll i andningen när de sover. Det kallas för sömnapné. Ibland kan det bli så många och långa uppehåll att de påverkar hur du mår. Då kallas det för ofrivilliga andningsuppehåll.

Du kan få en särskild tandskena som minskar uppehållen. En läkare måste då skriva en remiss om att du behöver en skena som hjälp mot din sömnapné.

Skåne

Vad kostar det i Skåne?

Du betalar ett lägre pris för en sömnapnéskena om den är en del av din sjukdomsbehandling. Utöver det betalar du även en avgift för dina besök och kostnaden för undersökningar. 

Se priset för en skena för sömnapné här:

Patientavgifter i Skåne 

Svår tandvårdsrädsla

En del är så rädda att de behöver få psykologisk hjälp för att gå till tandläkaren. Det brukar kallas svår tandvårdsrädsla. Då kan du få behandling av psykolog för att bli av med din tandvårdsrädsla. Ibland ingår även viss tandvård i behandlingen.

För att få denna hjälp ska du ha låtit bli att gå till tandläkaren under lång tid trots att du behöver behandling. En tandläkare och en psykolog eller psykoterapeut kan bedöma om du har svår tandvårdsrädsla.

Allergi eller överkänslighet mot materialet i tandlagningar

Det finns flera olika material som kan användas för att laga tänder. Du kan behöva byta ut materialet i dina fyllningar och kronor. Det kan hända om du är överkänslig eller får en allergisk reaktion i området i munnen där materialet finns.

För att du ska få behandlingen till samma avgift som för sjukvård behöver du bli undersökt av en specialistläkare. Hen kan avgöra om reaktionen beror på materialet. 

Byte av tandfyllningar om du har haft besvär länge

Du kan behöva byta ut tandfyllningarna om du har haft besvär under lång tid. Läkaren skriver då en remiss till tandläkaren och beskriver varför fyllningarna ska bytas ut.

Det behöver inte finnas ett tydligt samband mellan de besvär du har och tandfyllningarna. Men bytet ska vara en del i utredningen eller behandlingen av dina besvär.

Rehabilitering efter ätstörning eller refluxsjukdom

Du kan få frätskador på tänderna om du har haft en ätstörning, till exempel anorexi eller bulimi. Det kan du även få av refluxsjukdom som ger sura uppstötningar under en längre tid. Då har det kommit upp maginnehåll från magsäcken till matstrupen.

Du kan få tandvård för att behandla frätskadorna på tänderna. Du betalar samma avgift som för sjukvård. Därefter är det den vanliga tandvårdsförsäkringen som gäller.

Ett läkarintyg ska visa att frätskadorna beror på ätstörningen eller refluxsjukdomen och att du är frisk från din sjukdom. Intyget ger du till din tandläkare som skickar in det tillsammans med sin bedömning till regionens tandvårdsenhet.

Vart kan jag vända mig med frågor?

Du kan kontakta den enhet som ansvarar för tandvården i din region om du har frågor om tandvård i samband med sjukdomar och behandlingar. Ibland kallas det för tandvårdsenheten, men det kan skilja sig beroende på var du bor.

Du kan också kontakta din tandläkare direkt.

Skåne

Om du har frågor om fakturor eller avgifter

Du kan kontakta Region Skåne om du har frågor om fakturering av patientavgifter och vårdkostnader. Till exempel kan du få svar på frågor om:

  • frikort och högkostnadsskydd
  • regelverk
  • fakturor
  • tandvårdsstöd.

Kontakt för frågor om faktura (skane.se)

Telefon: 077-111 14 44.

Mer på 1177.se

Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning

Du behöver ofta mer tandvård än andra om du har vissa sjukdomar och vissa funktionsnedsättningar under lång tid. Då kan du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria.

Till toppen av sidan