Tänder

Spottkörtelsten

En spottkörtel kan bilda en liten sten som hindrar saliven från att komma ut i munnen. Ofta lossnar den av sig själv, men ibland behöver den opereras bort.

Det finns tre par större spottkörtlar: en framför öronen, en vid underkäken och en under tungan. De bildar saliv.

Vad är spottkörtelsten?

När du äter har du mest saliv i munnen. Om saliv och kalciumsalter klumpar ihop sig bildas en sten. Den kallas för en spottkörtelsten eller spottsten.

Oftast kommer sådana stenar ut i munhålan med saliven och sväljs utan att du märker det. Men det händer att en spottkörtelsten fastnar i kanalen där saliven kommer ut i munnen. Då kan det vara nödvändigt att operera bort den.

Symtom

Det finns tre par spottkörtlar nära munhålan. Saliven förs ut från spottkörtlarna i kanaler.

Du blir ofta svullen och öm i eller vid munhålan om du har en spottkörtelsten som har fastnat. Det är framför allt när du äter som du får ont i munnen eftersom stenen hindrar saliven från att komma ut i munhålan. En stund efter att du har ätit kan ömheten och svullnaden gå över.

Var det gör ont i munnen beror på vilken av de sex körtlarna som är blockerad. Ibland är det framme i munnen, ibland längre bak i munnen.

Vad kan jag göra själv?

För att lindra värken kan du ta receptfria värktabletter.

En spottkörtelsten kan lossna lättare om du masserar ansiktet där du har ont. Samtidigt kan du suga på något syrligt som stimulerar bildningen av saliv, till exempel en bit citron.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som har spottkörtelsten behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv om du masserar och suger på något syrligt.

Kontakta en vårdcentral om besvären inte gått över efter en vecka.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har spottkörtelsten och dessutom får feber.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Din läkare undersöker munnen med fingrarna. Läkaren kan känna spottkörtlarna genom att klämma från insidan av munnen och från utsidan.

Ibland känns stenen tydligt. Andra gånger kan läkaren ha svårt att avgöra vad som är orsaken till svullnaden. Då kan du behöva undersökas med röntgen, skiktröntgen eller ultraljud. Dessa undersökningar genomförs oftast på sjukhus.

Behandling

En spottkörtelsten som inte lossnar av sig själv och som gör ont kan behöva tas bort. Det är oftast en liten operation och du får lokalbedövning.

Läkaren tar bort stenen genom att göra salivkanalen som leder ut i munnen större eller öppna den helt. Med ett instrument tar läkaren tag i stenen och drar ut den.

Det är ovanligt att hela spottkörteln behöver tas bort. Då brukar stenen vara stor och svår att komma åt.

Komplikationer

Att ta bort en spottkörtelsten brukar inte ge några besvär efteråt.

Du behandlas med antibiotika om du får en infektion i spottkörteln.

Din salivproduktion påverkas inte så mycket om du har opererat bort en av dina spottkörtlar.

Vad beror spottkörtelsten på?

Muntorrhet och sjukdomar som ger muntorrhet ökar risken för spottkörtelsten, till exempel Sjögrens syndrom.

Läkemedel som ger muntorrhet ökar också risken för spottkörtelsten. Exempel är vissa läkemedel mot högt blodtryck och allergi.

Att få problem med spottkörtelsten är vanligast hos personer mellan 30-60 år. Barn får sällan spottkörtelsten.

Om du har haft problem med en spottkörtelsten ökar risken för att få det igen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan