Allergier och överkänslighet

Mögelallergi

Mögelallergi kan ge besvär som röda och kliande ögon, nästäppa, nysningar och snuva som rinner. Du kan också få svårt att andas eller hosta. Mögel växer i fuktiga miljöer och finns i fuktskadade byggnader.

Allergi mot mögel är ovanligt. Lukten av mögel kan kännas obehaglig, men det är inte samma sak som att vara allergisk mot mögel.

Vad är mögelallergi?

Mögel är en svamp som innehåller flera ämnen. Ämnena kan ge allergiska reaktioner redan i små mängder. Men det brukar ta lång tid för allergin att utvecklas. De flesta behöver andas in ämnena vid flera tillfällen.

Du kan ha kvar allergin i flera år eller hela livet om du får mögelallergi. Det kan vara svårt att veta själv att det är mögel som orsakar besvären. Det beror på att det är vanligt att samtidigt ha till exempel pollenallergi eller pälsdjursallergi.

Symtom vid mögelallergi

Om du har mögelallergi kan du ha ett eller flera av dessa symtom: 

Du kan ha svårt att andas ett tag, även om du inte längre är i närheten av möglet. 

Symtomen kan komma snabbt. En del har symtom året runt medan andra får symtom ibland. Det kan till exempel var när det är fuktigt väder eller när man vistas mer i miljöer där mögel förekommer. Du kan får mer besvär av mögelallergi om du samtidigt har astma. 

Kan symtomen bero på något annat än allergi? 

Symtomen vid mögelallergi påminner om många andra allergier. Nästäppa och rinnande näsa kan också bero på till exempel näspolyper, astma eller att slemhinnorna i näsan är överkänsliga

Vad kan jag göra själv?

Försök att ta reda på var det finns fukt och mögel. Det kan finnas där du bor, på arbetsplatsen eller i skolan.

Fukt och mögel i bostaden

Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du misstänker att du har mögel i din bostad.

Om du bor i hus kan du till exempel kontakta en byggnadstekniker. Hen kan undersöka om det finns fukt och mögel i din bostad.

Du kan läsa mer om problem med fukt i byggnader på Boverkets webbplats.

Fukt och mögel på arbetsplatsen

Kontakta din arbetsgivare om du tror att din allergi beror på något på din arbetsplats.

Du kan läsa mer om inomhusmiljö och besvär med hälsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Fukt och mögel i skolan

Kontakta rektorn eller skolsjuksköterskan på skolan om du har barn som verkar må dåligt av mögel i skolan.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får mögelallergi behöver inte söka vård. Det brukar räcka att undvika mögel. Kontakta en vårdcentral om något av följande stämmer:

  • Du har besvär som inte går över även om du undviker mögel. 
  • Det är ett barn upp till 6 år som har besvär. 

Om det är helg kan du vänta tills det blir vardag. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om du har svårt att andas.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

En läkare behöver utreda dina besvär för att kunna ställa diagnosen mögelallergi. Beskriv så noggrant som möjligt när och var du får dina besvär. Då kan läkaren få en uppfattning om hur svåra besvär du har, och vad som orsakar besvären.

Det finns också tester som kan visa vad dina besvär beror på, till exempel pricktest.

Ett blodprov kan visa om du har allergiantikroppar i blodet mot ett visst ämne.

Du kan behöva andra undersökningar

Du kan behöva bli undersökt med till exempel spirometri eller något annat lungfunktionstest för att läkaren ska bedöma om du har astma.

Behandling

Det finns inte någon behandling som tar bort mögelallergi. Oftast räcker det med att undvika kontakt med mögel. Du kan också lindra symtomen med receptfria läkemedel mot allergi.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan