Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Välj mottagning för psykoterapi i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Du väljer mellan mottagningar som har avtal med Region Skåne.

I vissa fall finns möjlighet till behandling på den vårdcentral som du är listad på, men inte alltid. Du har rätt att välja mottagning var som helst i Skåne. 

Du som är 16 år eller äldre och som har lättare till medelsvår depression, ångest eller stress kan få behandling.

Till toppen av sidan