Välja vårdcentral i Skåne

Skriv ut (ca 5 sidor)

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till. Du kan välja att söka öppen vård var som helst i Sverige. Det kan finnas flera skäl till ditt val, till exempel närhet till hemmet eller jobbet, eller att personalen talar eller har information på ett språk som du förstår.

Skriv ut

Så här väljer du

Så här väljer du

Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i Region Skåne eller ett annat landsting. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av ett landsting eller en region och privata vårdcentraler som har avtal med landstinget eller regionen.

Du kan också välja en särskild vårdcentral, det kallas ibland för att lista sig på en vårdcentral. Om du inte aktivt väljer vårdcentral, blir du automatiskt listad på den vårdcentral du bor närmast. Du kan när som helst ändra ditt val hur många gånger du vill.

Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan.

Om du är folkbokförd i Region Skåne kan du välja vårdcentral inom regionen genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan också ringa till vårdcentralen för att lista dig. Du hittar kontaktuppgifter till vårdcentraler på sidan för Hitta och jämför vård.

Fast läkarkontakt

Du har möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. En fast läkarkontakt på en vårdcentral innebär att du får träffa samma läkare vid varje besök på vårdcentralen, i den mån det är möjligt.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en vård/hälsocentral i Region Skåne betalar du patientavgift som är densamma på alla vårdcentraler inom regionen. Du behöver inte ha remiss för att besöka en vårdcentral eller öppen specialistvård inom Region Skåne.

Om du är folkbokförd i ett annat landsting och vill söka vård inom Region Skåne har du inte rätt att få ersättning för boende, mat och resekostnader.

Läs mer om vilka avgifter som gäller

Patientavgifter i Skåne

Fäll ihop

Hitta och jämföra vårdcentral

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du samtliga vårdcentraler. Här kan du även jämföra olika vårdcentraler med varandra och se vad patienter tycker om tillgänglighet och besvarade telefonsamtal och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar.

Läs mer om hur du gör för att jämföra vårdcentraler.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Välja landsting eller region

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering.

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop

Välja vårdcentral i annat landsting/region

Välja vårdcentral i annat landsting/region

Du kan även välja att söka vård på en hälso-eller vårdcentral i ett annat landsting eller region. Ring då och boka tid direkt med den hälso-/vårdcentral som du väljer.

Olika landsting och regioner har olika regler för val av vård-/hälsocentral. 
Läs mer om hur det fungerar i det landsting du vill byta till.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-30
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Susanne Renard, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne