Välj barnavårdscentral i Skåne

Skriv ut (ca 2 sidor)

Du som bor i Skåne väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn. Det behöver inte vara den som ligger närmast hemmet. Du kan välja en barnavårdscentral som dina vänner rekommenderar eller en som ligger nära jobbet till exempel.

Om du flyttar eller inte är nöjd med din barnavårdscentral kan du alltid byta.

Skriv ut

När väljer jag barnavårdscentral?

När väljer jag barnavårdscentral?

Det är bra om du väljer barnavårdscentral redan under graviditeten i samband med besöken på barnmorskemottagningen. Då skrivs ditt val in i journalen. När ditt barn ännu inte har ett personnummer ska du använda en pappersblankett för att välja barnavårdscentral.

Du kan också välja barnavårdscentral när barnet är fött. Då ska du kontakta barnavårdscentralen så snart det är möjligt efter födseln. Efter förlossningen kan du även välja att få hembesök av en sjuksköterska från barnavårdscentralen som ger råd och stöd. Sjuksköterskan informerar då även om barnhälsovården.

Att välja barnavårdscentral till barnet efter födseln gör du enklast genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och bli ombud för ditt barn. När du använder e-tjänsterna kan du också välja vårdcentral till ditt barn och utföra andra vårdärenden för barnet.

Fäll ihop

Så här väljer du

Så här väljer du

Det finns två sätt att välja barnavårdscentral när barnet är fött.

  • Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och bli ombud för barnet.
  • Skicka eller lämna in en pappersblankett till den barnavårdscentral du har valt. Du kan skriva ut blanketten här. Det går också bra att hämta blanketten på närmaste barnavårdscentral.

Blankett för att välja barnavårdscentral

Fäll ihop

Hitta barnavårdscentraler

Hitta barnavårdscentraler

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla barnavårdscentraler i Skåne. Här finns information om mottagningen, till exempel kontaktuppgifter, öppettider och var du hittar dem på kartan.

Fäll ihop

Om du inte gör något val

Om du inte gör något val

Gör du inget aktivt val blir ditt barn registrerat på den barnavårdscentral som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

Fäll ihop

Byta barnavårdscentral

Byta barnavårdscentral

Du kan byta barnavårdscentral när du vill. Du gör det på samma sätt som när du väljer barnavårdscentral, genom att logga in e-tjänsterna eller genom att skicka eller lämna in en valblankett till den nya mottagningen.

Om du eller ditt barn flyttar inom Skåne kan ni välja att antingen gå kvar på den gamla barnavårdscentralen eller byta till en som ligger närmare den nya adressen, det bestämmer ni själva.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-06-12
Redaktör:

Cecilia Thonander, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Nicolas Burman, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne