Astma-allergi-KOL-mottagning i Skåne

Skriv ut (ca 1 sida)

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med astma, allergi eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Här får du råd, stöd och behandling av sjuksköterskor och läkare med specialkompetens.

Skriv ut

På astma-allergi-KOL-mottagningarna finns kunskap och resurser samlade på en och samma plats. Här finns möjlighet till utredning, behandling och uppföljning av astma, allergi och KOL. Dessutom kan man få hjälp med kost, motion och att sluta röka.

På mottagningarna arbetar personalen i team som består av specialutbildade läkare, specialistsjuksköterskor och sjukgymnaster. Det kan också finnas dietister, kuratorer eller arbetsterapeuter knutna till teamet.

Certifierade astma-allergi-KOL-mottagningar uppfyller högt ställda kvalitetskrav som kontinuerligt kontrolleras av Region Skåne.

Certifierade Astma-allergi-KOL-mottagningar i Skåne

Certifierade Astma-allergi-KOL-mottagningar i Skåne

Vill du välja eller byta till en vårdcentral med en certifierad astma-allergi-KOL-mottagning? Lämna eller skicka in en valblankett eller logga in och gör ditt val.

Hitta mottagning

Astma-allergi-KOL-mottagningar i Skåne

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2018-02-06
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Birgitta Jagorstrand, utbildningskoordinator, Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL; Lena Luts, medicinsk rådgivare och Karin Petersson, hälso- och sjuvårdsstrateg, Region Skåne