Vården i Östergötland

Patientsäkerhet i Region Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland arbetar ständigt med att göra vården säkrare och att skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra på olika sätt. Ställ frågor om det är något som du inte förstår och berätta för vårdpersonalen om du upplever att någonting är fel. Om du deltar aktivt i den vård du får ökar säkerheten och vården blir bättre.

Vårt arbete

En vårdskada är en kroppslig eller psykisk skada eller lidande som du som patient kan drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. För att förhindra vårdskador följer Region Östergötland vägledningar från bland andra arbetsgivar- och intresseorganisation Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen. Region Östergötland arbetar aktivt för ökad patientsäkerhet för att undvika att du som patient drabbas av exempelvis fallskador, infektioner, läkemedelsfel, undernäring eller trycksår.

God hygien viktigt

I alla miljöer där det finns många sjuka människor är det ökad risk för att få en infektion. Därför är det viktigt med god hygien och att alla bidrar till att förhindra smittspridning.

Region Östergötland har till exempel stränga regler för arbetskläder. Dessa regler ska varje medarbetare som möter patienter följa:

 • vara klädd i kortärmat
 • ha håret uppsatt om det är långt
 • ha kortklippta naglar utan nagellack
 • inte ha klockor och ringar på händerna.

Rena händer skyddar

Att hålla händerna rena är ett av de mest effektiva sätten att stoppa smitta och infektioner i vården. All vårdpersonal i Region Östergötland ska använda handsprit både före och efter att de träffar en patient.

Som patient kan du också skydda dig mot infektioner i vården genom att tvätta händerna ofta och använda handsprit.

Bidra till säkrare vård

Region Östergötland uppmuntrar dig att ställa frågor om det är något du inte förstår och att säga till om något verkar vara fel. Att aktivt delta i den vård du får ökar säkerheten och leder till en bättre vård.

Det här kan du göra själv för att minska riskerna i vården:

 • Fråga hellre för mycket än för lite
 • Fråga om din fortsatta vård och behandling
 • Ta gärna med en närstående om det känns bra för dig
 • Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner
 • Lär dig om dina läkemedel – vilka du tar, i vilken dos och varför
 • Om du röker och/eller använder alkohol – gör ett uppehåll i samband med eventuell operation

Öka din säkerhet på sjukhus

Här följer några råd och tips om vad som är allra viktigast att tänka på för att din sjukhusvistelse ska bli så säker som möjligt.

Förebygg fallolyckor

Det här kan du göra för att minska risken att ramla:

 • Använd stadiga skor som sitter bra på foten, eller anti-halksockor.
 • Be personalen om hjälp om du känner dig yr eller ostadig när du ska upp och gå.
 • Om du lätt blir yr, sitt en stund på sängkanten, trampa med fötterna och drick lite vatten innan du reser dig.

Förebygg blodproppar

Det här kan du göra för att minska risken att få blodpropp:

 • Rör på dig så ofta du kan.
 • Om du har stödstrumpor – använd dem.
 • Försök göra enkla ben- och ankelövningar.
 • Drick vätska enligt ordination.

Förebygg trycksår

Det här kan du göra för att minska risken att få trycksår:

 • Försök att röra dig i sängen och ändra läge så ofta du kan. Även små lägesändringar kan göra stor nytta.
 • Säg till personalen om du ligger obekvämt eller om det gör ont, till exempel på hälarna.
 • Säg till personalen om du vill ha hjälp att vända dig i sängen eller ändra läge i stolen.

Dags att lämna sjukhuset

Det här behöver du ha koll på innan du lämnar sjukhuset:

 • Du har fått med dig din utskrivningsinformation och en lista över dina läkemedel.
 • Du har fått information om hur och varför du ska ta dina läkemedel.
 • Du har fått veta vem du ska kontakta om du har frågor när du kommer hem.
 • Du har fått information om eventuell uppföljning av din vård och behandling.

Rapportera fel i vården

En grund i patientsäkerhetsarbetet är att rapportera när något har gått fel i vården. Om en händelse avviker från det normala görs en analys för att undvika att det händer igen.

Om händelsen är allvarlig och har orsakat en skada, eller om det funnits risk för en allvarlig skada bestämmer chefläkaren om det ska göras en anmälan om vårdskada – lex Maria. Lex Maria gäller både för offentliga och privata vårdgivare.

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

Om du inte är nöjd med något som du varit med om inom vården kan du lämna synpunkter, klaga eller göra en anmälan. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador.

Till toppen av sidan