Påverkan av strejk i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

På grund av strejk är det just nu begränsad tillgänglighet på flera vårdcentraler, kliniker och mottagningar. Det betyder exempelvis längre väntetider, att planerad vård begränsas och att det är svårare att komma fram på telefon och via e-tjänsterna på 1177.se. Läs mer på regionostergotland.se/ro/om-region-ostergotland/vardkonflikten.

Vården i Östergötland

Levande bibliotek - dela med dig av din patientberättelse

Innehållet gäller Östergötland

Vill du berätta om dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp.

Du som har erfarenhet som patient eller närstående har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Region Östergötland rekryterar personer till ett Levande bibliotek, som ett sätt att ta vara på erfarenheter av hälso- och sjukvården.

Vad är levande bibliotek?

Levande bibliotek kan beskrivas som ett bibliotek fyllt med människor som har värdefull erfarenhet av att vara patient eller närstående. Verksamheter inom regionen kan låna personer för att få in nya perspektiv till sina utvecklingsarbeten.

Vi söker er med olika bakgrund och erfarenheter i alla åldrar. Den gemensamma nämnaren för personerna i biblioteket  är viljan att bidra med berättelser, tankar och erfarenheter, för att tillsammans med vården utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

Levande bibliotek ersätter inte upparbetade samverkansformer och kontaktvägar mellan Region Östergötland och patient-, närstående och brukarorganisationerna. Vi vill få en bredd av patient- och närståendeperspektiv och kompetenser.

Medverka på olika sätt

Du bestämmer själv omfattningen på ditt engagemang. Fokus är att bidra med berättelser och upplevelse för att skapa värde för andra. Du förbinder dig bara till att ge oss i hälso- och sjukvården möjlighet att ställa frågor om uppdrag till dig.

Exempel på uppdrag kan vara:

  • Förbättringsarbete genom att dela med dig av erfarenheter ibland annat fokusgrupper och intervjuer
  • Bidra i utbildningssammanhang, som workshops, konferenser, vårdutbildningar, eller som ledare i en Lära och bemästra"-utbildning” 
  • Ledningssammanhang. Som medlem i ledningsgrupp och i process- eller projektplanering.
  • Utveckling av till exempel informationsmaterial, vårdtjänster och digitala verktyg
  • Forskningsprojekt. Identifiera forskningsfrågor, ge synpunkter på enkäter och vara del i analys av data.

Ersättning utgår för de tillfällen du deltar och beror på omfattningen av uppdraget.

Visst låter det intressant?

Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse för att vara med i Levande bibliotek, kan du använda formuläret nedan. Du kan även skicka e-post eller ringa oss. Kontaktuppgifter hittar du nedan. När du skickar in dina uppgifter godkänner du samtidigt att vi samlar dina kontaktuppgifter enligt GDPR.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Till toppen av sidan