Region Östergötland har sammanhållen journalföring. Det betyder att vårdpersonal i andra regioner och landsting, privata vårdgivare och den kommunala hälso- och sjukvården kan ta del av av vårdinformation hos oss. Vi kan också ta del av deras vårdinformation. Detta gäller om du ger ditt samtycke.

Genom tjänsten nationell patientöversikt blir det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av vårdinformation som registrerats hos andra regioner och landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Informationstyper

När sammanhållen journalföring via den nationella patientöversikten är fullt införd, kommer denna information från Region Östergötland att vara tillgänglig i sammanhållen journalföring:

 • patientinformation, som namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov
 • diagnoser, vilka olika diagnoser en patient har
 • läkemedel, information om ordinerade/förskrivna och uthämtade läkemedel
 • vårdkontakter, patientens planerade och utförda kontakter med vården
 • dokumentation, i form av exempelvis olika journalanteckningar
 • vårdplan, interna vårdplaner inom Region Östergötland
 • undersökningsresultat, resultat från olika undersökningar och provsvar
 • uppmärksamhetssignal, en varning om att patienten exempelvis är överkänslig mot något läkemedel eller har någon allvarlig sjukdom.

Spärra dina uppgifter

Om det finns uppgifter i patientjournalen som du inte vill att andra vårdgivare eller annan vårdpersonal än den du blir vårdad av ska se, kan du begära att journaluppgifterna spärras. Om du vill få journaluppgifter spärrade eller ta bort en spärr, kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor. Du kan ta kontakt på telefonnummer 010-103 22 88, ekonomi@regionostergotland.se, eller per vanlig post till adressen Region Östergötland, Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor, 581 85 Linköping.

Om du begärt att få uppgifter om dig spärrade, eller att stå utanför sammanhållen journalföring, ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. Spärren kan innebära att hälso- och sjukvårdspersonalen inte får en heltäckande bild av dig som patient, vilket kan äventyra patientsäkerheten och påverka resultatet av den vård och behandling du får.

Mottagningar och kliniker som ingår i sammanhållen journalföring

 • Aleris Specialistvård Motala
 • Berga Vårdcentral (Capio)
 • Capio Vuxenpsykiatri Linköping
 • Capio Vuxenpsykiatri Norrköping
 • Falck ambulans AB
 • Geria Vårdcentral (GeriaCare AB)
 • Johannelunds vårdcentral
 • Helsa Specialistvård
 • Helsa Vårdcentral Spiran i Norrköping
 • PRIMA Vuxenpsykiatri Norrköping
 • Psykiatripartners i Östergötland AB Motala
 • Psykiatripartners i Östergötland AB Mjölby
 • Psykiatripartners i Östergötland AB Linköping
 • Psykiatripartners i Östergötland AB Norrköping
 • Rygg och nackrehab i Norrköping
 • Samariten ambulans AB
 • Skogsfrid Rehab Support
 • Stjärnkliniken i Mjölby
 • TeamOlmed Syd AB, Linköping
 • TeamOlmed Syd AB, Motala
 • TeamOlmed Syd AB, Norrköping
 • Vårdcentralen Cityakuten
 • Vårdcentralen Kneippen (Aleris)
 • Vårdcentralen Skarptorp (Aleris)
 • Vårdcentralen Vilbergen (Aleris)
 • Östertulls Vårdcentral (Aleris)