Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Östergötland

Journalen via nätet i Östergötland

Du som är över 16 år och som har fått vård i Region Östergötland kan logga in och ta del av journalanteckningar från

  • vårdmöten som gjorts från den 1 december 2015 och framåt
  • samtal med telefonrådgivningen 1177 från den 10 juni 2021 och framåt.

Äldre information från vårdmöten och samtal med 1177  kan du beställa papperskopia på. På sidan Din journal läser du om hur du beställer papperskopia.  

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

  • Anteckningar som vårdpersonalen gör i samband med dina kontakter, besök och behandlingar
  • Diagnoser, provsvar och remisser
  • Vilka läkemedel som finns registrerade i din journal

Läs din journal via nätet

Genom att läsa din journal har du möjlighet att vara mer delaktig i din vård och behandling, och du kan förbereda dig inför kontakt och besök. Det är också en bra möjlighet att i efterhand läsa om något som hände eller sades vid ett besök eller en kontakt med vården.

Du behöver ha e-legitimation, som bank-id, för att logga in på 1177.se och läsa din journal. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Logga in och ta del av din journal

Information som inte syns eller som dröjer

Att du inte kan se hela din journal via nätet kan ha flera orsaker:

  • Tekniska begränsningar
  • Beslut som fattats på nationell nivå och i Region Östergötland
  • Information från en del privata vårdgivare som har annat journalsystem än Region Östergötland
  • Viss typer av vård visar inte information, till exempel gäller det viss psykiatrisk vård, vård i samband med abort, sexuellt överförbara sjukdomar och smittspårning, donation samt assisterad befruktning.

Tänk även på att det kan dröja innan information syns i din journal på nätet. Först ska information skrivas in, kvalitetsgranskas och signeras av den som ansvarar för den. Du kan läsa mer om detta när du loggar in. 

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13 – 15 år

Du som är 13 – 15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Östergötland

Särskilda behov – barn 13-15 år i Östergötland

Om det finns särskilda behov kan du som vårdnadshavare till ett barn som är 13-15 år ansöka om att få tillgång till delar av barnets journal via nätet under en begränsad tid. Prata i så fall med vårdpersonalen. De kan ordna med en ansökan. Det är verksamhetschefen för den aktuella kliniken som fattar beslut.

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Östergötland

För dig i Östergötland

Om du har förseglat din journal och vill låsa upp den får du kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan