Vaccinationer

Vaccination mot stelkramp

Du riskerar att smittas med stelkramp om ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Du kan också smittas genom bett av vissa djur. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

När ska jag vaccinera mig?

Stelkramp är en ovanlig sjukdom som de flesta har skydd mot i Sverige. Vaccination mot stelkramp ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Du som har följt detta har ett bra skydd mot stelkramp. Program för barn födda 2002 eller senare.

Efter barnvaccinationsprogrammet rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde år.

Du som är uppvuxen utanför Sverige kan också behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd. Det varierar mellan olika länder hur vanligt det är med vaccination mot stelkramp och när detta i så fall infördes. 

Rådgör med personalen på en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du är osäker på hur ditt skydd ser ut. Där kan du också vaccinera dig om du behöver.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn upp till ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Har du inte ett skydd sedan tidigare behöver du vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

  • Första dosen.
  • Andra dosen, en-två månader efter första dosen.
  • Tredje dosen, fem till tolv månader efter dos två.

Efter tredje dosen är du skyddad i minst fem år. För att behålla skyddet behöver du en fjärde dos fem till tio år efter tredje dosen.
Efter fjärde dosen har du skydd mot stelkramp i minst 20 år.

Påbörja vaccinationen även om du inte hinner få alla tre doserna innan du reser. Du får ändå ett visst skydd mot sjukdomen. Fullfölj vaccinationen när du kommer hem.

Vaccination när du är gravid eller ammar

Du kan vaccineras mot stelkramp både om du är gravid och om du ammar.

Barn och vaccination

De barn som följt barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot stelkramp om de får ett förorenat sår eller inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Biverkningar

Det kan bli lite rött och svullet på stickstället, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Eventuella besvär brukar gå över inom en eller några dagar.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan