RÅD OM LÄKEMEDEL

Läkemedel och alkohol

Det kan vara olämpligt att kombinera läkemedel och alkohol. Ibland kan det till och med vara farligt. Alla människor reagerar inte på samma sätt och samma person kan reagera olika vid olika tillfällen.

Det är stor skillnad om du dricker lite alkohol en enstaka gång, eller om du dricker alkohol mer eller mindre regelbundet under en längre tid, samtidigt som du använder läkemedel.

Vissa sjukdomar kan göra att du blir känsligare för alkohol, oavsett om du tar läkemedel eller inte.

Ta reda på vad som gäller

Läs alltid bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Undvik alkohol helt om det står så i bipacksedeln eller på förpackningen.

Du kan rådgöra med din läkare om du under lång tid använder läkemedel som påverkar eller påverkas av alkohol. Det är svårt att förutsäga hur du kommer att reagera om du dricker alkohol, särskilt i början av en läkemedelsbehandling. Efter en tids användning av ett läkemedel kan du ibland tillåta dig att dricka lite alkohol, trots att läkemedlet och alkoholen påverkar varandra.

Läkemedel och alkohol kan påverka varandra på olika sätt

Läkemedel och alkohol kan påverka varandras effekter på flera sätt.

Alkohol kan försvaga eller förstärka läkemedlens effekt

Alkohol kan påverka levern så att den bryter ner vissa läkemedel snabbare, framför allt om du dricker alkohol ofta. Det kan göra att läkemedlens effekt blir svagare. Risken för att skadas av de ämnen som bildas när läkemedlen bryts ner i kroppen ökar också.

Alkohol kan också göra att levern bryter ner en del läkemedel långsammare. Då kan halten av läkemedlet i blodet bli högre än vanligt. Det kan göra att läkemedlets effekt blir starkare och att risken för biverkningar ökar.

Alkohol kan även påverka frisättningen av det verksamma ämnet från så kallade depåtabletter, som ofta skrivs depottabletter. Depåtabletter är avsedda att verka under längre tid än vanliga tabletter. Om det verksamma ämnet frisätts för snabbt kan effekten komma snabbare och bli starkare än den brukar.

Läkemedel kan påverka hur alkohol bryts ner i kroppen

Acetaldehyd är ett giftigt ämne som bildas när alkohol bryts ner i kroppen. Läkemedel kan påverka nedbrytningen av alkohol så att halten av acetaldehyd bli för hög. Det kan leda till att du mår mycket dåligt. Du kan bland annat få hjärtklappning, illamående, kraftig ansiktsrodnad och svårt att andas. Det är denna reaktion som brukar uppstå om du dricker alkohol samtidigt som du tar Antabus, ett läkemedel som används för att behandla alkoholmissbruk.

Läkemedel och alkohol kan förstärka varandra

Läkemedel och alkohol kan ibland förstärka varandras effekter. Om både läkemedlet och alkoholen påverkar samma organ eller funktion i kroppen kan den sammanlagda effekten bli oberäknelig och kraftig. Yrsel och trötthet är exempel på biverkningar av både alkohol och av många läkemedel.

Smärtstillande läkemedel med opioider

Morfin och morfinliknande läkemedel är en grupp läkemedel som kallas opioider. Opioider kan i hög dos påverka andningen. Risken är större när du tar dem tillsammans med alkohol. Därför bör du undvika alkohol om du använder någon opioid.

Exempel på opioider är de verksamma ämnena morfin och oxikodon, som finns i bland annat Dolcontin, OxyContin, OxyNorm och Oxycodone.

Andra exempel på opioider är kodein, tramadol och fentanyl. Kodein finns bland annat i Citodon, Panocod och Treo Comp. Läkemedel som innehåller tramadol kan till exempel heta Nobligan, Tiparol, Tradolan eller Tramadol.

Fentanyl finns i plåster som kan heta till exempel Durogesic, Matrifen eller Fentanyl. Fentanyl finns som nässpray, till exempel Instanyl. Fentanyl finns även i form av tabletter att lägga under tungan eller i kinden, till exempel Abstral och Effentora.

Smärtstillande läkemedel med paracetamol

Läkemedel som innehåller paracetamol kan i vissa fall orsaka livshotande leverskador. Det gäller framför allt om du tar för stor dos eller om du har druckit alkohol en längre tid. Om du har druckit en mindre mängd alkohol är det vanligtvis ingen fara att ta en enstaka tablett med paracetamol dagen efter. Du bör inte använda paracetamol om du dricker alkohol mycket och ofta.

Några exempel på receptfria läkemedel som innehåller paracetamol är Alvedon, Panodil, Pamol och Pinex. Några receptbelagda kombinationsläkemedel som också innehåller paracetamol är Citodon, Panocod och Norgesic.

Inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel

Inflammationshämmande smärtstillande läkemedel som kallas NSAID eller cox-hämmare, försämrar blodplättarnas förmåga att stoppa blödningar från små blodkärl. Läkemedlen irriterar också slemhinnan i magen. Alkohol har liknande effekt på blodplättarna och magslemhinnan. Därför ökar alkohol risken för magblödningar tillsammans med dessa läkemedel.

Exempel är Treo, Ibumetin, Ipren, Voltaren, Diklofenak, Naproxen och Pronaxen.

Läkemedel mot infektioner

Du ska inte dricka alkohol om du tar läkemedel som innehåller metronidazol eller tinidazol. De används bland annat för behandling av infektioner i underlivet. Läkemedlen gör att alkoholen bryts ner långsammare och tar längre tid på sig att försvinna ur kroppen. Då ökar halten av alkoholens giftiga nedbrytningsämne acetaldehyd i kroppen. Det gör att du kan må mycket dåligt. Du kan bland annat få hjärtklappning, illamående, kraftig ansiktsrodnad och svårt att andas.

Exempel på läkemedel som innehåller metronidazol är Flagyl. Tinidazol ingår i Fasigyn. Du bör inte dricka alkohol under minst ett dygn efter att du har tagit metronidazol, och under tre dygn efter att du har tagit tinidazol.

Doxycyklin är ett slags antibiotikum som finns i till exempel Doxycyklin, Doxyferm och Oracea. Doxycyklin kan brytas ner snabbare i kroppen hos den som dricker alkohol ofta och mycket. Det kan göra att läkemedlet får sämre effekt.

Däremot går det bra att dricka en mindre mängd vin eller öl när du tar vissa andra typer av antibiotika, till exempel penicillin. Exempel på penicilliner är Kåvepenin, Tikacillin, Fenoximetylpenicillin, Flukloxacillin, Heracillin, Amimox, Amoxicillin och Imacillin.

Tänk på att det inte är bra att belasta kroppen med alkohol när du har en infektion.

Läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar

Alkohol kan göra att hjärtats pumpförmåga blir sämre. Alkohol vidgar också blodkärlen. Då kan den blodtryckssänkande effekten hos vissa läkemedel förstärkas så att du kan få obehagliga blodtrycksfall.

Var därför försiktig med alkohol om du använder något av följande läkemedel:

  • Nitroglycerin och liknande preparat mot kärlkramp i hjärtat, till exempel Glytrin och Suscard.
  • Vätskedrivande läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt, till exempel Normorix, Amiloferm, Sparkal, Bendroflumetiazid, Salures, Esidrex och Hydroklortiazid
  • Vissa så kallade kalciumflödeshämmare mot högt blodtryck, rubbningar i hjärtrytmen och förebyggande mot kärlkramp, till exempel Isoptin, Verapamil, Felodipin och Adalat Oros.

Blodförtunnande läkemedel

Alkohol kan påverka blodplättarnas funktion och blodets förmåga att koagulera. Var därför försiktig med alkohol om du använder blodförtunnande läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra som bland annat finns i Trombyl och warfarin som finns i Waran. 

Doseringen av warfarin kan behöva ändras om du dricker alkohol. Ett enstaka glas öl eller vin spelar sannolikt liten roll, men om du dricker större mängder alkohol under några dagar ändras kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Då förändras också läkemedlets påverkan på blodets förmåga att levra sig. Det är svårt att förutse exakt vad som kan hända när den som använder warfarin dricker mycket alkohol. Extra blodprover för att få rätt dos av läkemedlet kan behövas.

Var också måttlig med alkohol om du tar något annat blodförtunnande läkemedel som Klopidogrel, Brilique, Pradaxa, Eliquis, Xarelto eller Lixiana.

Sömnmedel och lugnande medel

Alkohol förstärker effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel, som till exempel Imovane, Zopiklon, Stilnoct, Zolpidem, Oxascand och Sobril. Dessa läkemedel bör därför inte kombineras med alkohol.

Läkemedel mot depression

Antidepressiva läkemedel kan ge upphov till biverkningar som förvirring och aggressivitet om du tar dem tillsammans med alkohol. Dessutom kan både vissa antidepressiva läkemedel och alkohol öka risken för blödningar.

Vissa antidepressiva läkemedel kan förstärka effekterna av alkohol. Exempel är Saroten, Amitriptylin, Anafranil, Klomipramin, Mianserin och Mirtazapin.

Läkemedel mot epilepsi

Vissa läkemedel som används vid epilepsi kan göra att du tål alkohol sämre. Exempel är Absenor, Ergenyl, Hermolepsin Retard, Tegretol, Fenantoin och  Lehydan.

Läkemedel mot allergi

Vissa antihistaminer mot allergiska besvär ger trötthet som biverkan. Alkohol förstärker tröttheten. Exempel på tröttande antihistaminer är Tavegyl och Lergigan. Även de lugnande läkemedlen Atarax och Theralen kan räknas till denna grupp.

Läkemedel mot hudsjukdomar

Behandling med Protopic eller Elidel mot svåra eksem kan göra att du blir extra känslig för alkohol. Du kan få kraftig ansiktsrodnad och hudirritation.

Det verksamma ämnet acitretin är fosterskadande. Det finns i till exempel Neotigason som bland annat används mot psoriasis. Acitretin finns kvar i kroppen en lång tid efter att du har avslutat behandlingen. Om du dricker alkohol när du tar acitretin bildas ett ämne som är mycket fosterskadande och som finns kvar ännu längre i kroppen. Kvinnor som kan bli gravida ska avstå från alkohol under behandlingen och även under de första två månaderna efter avslutad behandling.

Läkemedel mot diabetes

Vissa tabletter som används vid diabetes typ 2 samverkar på ett oberäkneligt sätt med alkohol. Exempel är Daonil, Glibenklamid och Mindiab. Det vanligaste som händer är ökad risk för lågt blodsocker. Detsamma gäller om du behandlas med insulin.

Det finns risk för laktacidos om du dricker mycket alkohol och tar läkemedel som innehåller metformin. Laktacidos kallas även laktatacidos eller mjölksyreacidos. Laktacidos innebär att mjölksyra ansamlas i blodet. Till en början kan symtomen på laktacidos vara ont i magen, diarré, kräkningar, andningsbesvär, oro eller förvirring. Ett senare symtom är sänkt medvetande. Det kan snabbt utvecklas till ett mycket allvarligt tillstånd och kräver omedelbar sjukhusvård.

Läkemedel som innehåller metformin kan heta till exempel Glucophage eller Metformin. Det verksamma ämnet metformin finns också i många kombinationstabletter, till exempel Competact, Janumet och Eucreas.

Till toppen av sidan