GRAVIDITETSBESVÄR OCH SJUKDOMAR

För tidig avlossning av moderkakan

När du är gravid bildas en moderkaka som sitter fast i livmodern. Den ska sitta fast tills efter förlossningen. Om den lossnar innan barnet föds kan det vara livshotande, både för fostret och för dig som är gravid. Att moderkakan lossnar för tidigt är ovanligt.

Det kan vara hela eller delar av moderkakan som lossnar. Det sker oftast mot slutet av graviditeten eller under förlossningen.

Det kan vara omskakande att vara med om att moderkakan lossnar för tidigt. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, om du behöver.

Symtom

Om moderkakan lossnar för tidigt mår du som är gravid ofta mycket dåligt.

Du kan få ett eller flera av följande symtom:

 • Du kan få mycket ont i magen.
 • Du kan blöda från slidan.
 • Livmodern kan bli spänd och hård, utan att slappna av emellan. Här kan du läsa mer om sammandragningar och värkar.
 • Du kan uppleva att barnet rör på sig mindre i magen. Här kan du läsa mer om minskade fosterrörelser.

När och var ska jag söka vård?

Symtomen ovan kan även bero på andra orsaker. Kontakta en barnmorska om du känner dig orolig eller osäker.

Du kan också ringa telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Sök genast vård om du har ett eller flera av följande symtom:

 • Du blöder kraftigt från slidan. En kraftig blödning innebär att du blöder igenom en normal binda på en timme eller att det finns blodklumpar i blödningen. Här kan du läsa mer om blödning under graviditet.
 • Du har mycket ont i magen.
 • Du har påverkat allmäntillstånd. Med påverkat allmäntillstånd menas att du känner dig sjuk eller annorlunda, till exempel att du känner dig mycket trött och matt. 

Sök vård på en akutmottagning eller en gynekologisk akutmottagning om du är i första halvan av graviditeten.

Sök vård på en förlossningsavdelning efter graviditetsvecka 22+0.

Undersökningar

Det finns inget enskilt test som visar om moderkakan har lossnat. Läkaren undersöker dig bland annat med hjälp av ultraljud och CTG.

Behandling

Du blir inlagd på sjukhus om moderkakan håller på att lossna. De flesta måste föda med ett akut kejsarsnitt. Det måste göras snabbt eftersom syresättningen till barnet minskar och du kan förlora mycket blod. Om det nyfödda barnet har blodbrist kan hen behöva blodtransfusion.

En del kan föda genom slidan om det handlar om en mindre avlossning.

Skulle endast en liten bit av moderkakan lossna kan du få stanna kvar på sjukhuset för observation. Sedan kan du gå hem och låta graviditeten fortsätta som vanligt om du slutar blöda och alla undersökningar är bra.

Gravid igen
Du kan behöva ta förebyggande läkemedel om du har haft för tidig avlossning av moderkakan förut och blir gravid igen. Du kan också behöva gå på extra kontroller. Vilken behandling som behövs beror på varför moderkakan lossnade.

Vad händer i kroppen?

När du blir gravid bildas en moderkaka i livmodern. Den ger syre och näring till fostret. När barnet har fötts drar livmodern ihop sig. Då behövs inte moderkakan längre. Den lossnar från livmodern och kommer ut genom slidan.

Vid för tidig avlossning av moderkakan har en bit eller hela moderkakan lossnat från livmoderväggen innan barnet är född.

Vad beror för tidig avlossning på?

Det kan vara svårt att veta varför moderkakan lossnar för tidigt. Men det finns en större risk om ett eller flera av följande saker stämmer in:

 • Du röker.
 • Du har havandeskapsförgiftning.
 • Fostret i magen växer inte som det borde.
 • Du har haft blödningar tidigt i graviditeten.
 • Moderkakan sitter långt ner i livmodern. Den kan vara i vägen när barnet ska komma ner mot slidan inför förlossningen.
 • Moderkakan har lossnat i tidigare graviditeter. 
 • Du har fått ett mycket hårt slag mot magen.

Komplikationer

Du kan ha blodbrist en tid efter förlossningen om du har haft en större blödning vid avlossningen. Då kan du behöva behandling med läkemedel.

Hur påverkas jag efteråt?

Det kan hända att du har funderingar och frågor om moderkakan har lossnat för tidigt. Prata med en barnmorska för att få den hjälp du behöver. Ibland uppkommer funderingarna först efter några månader. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en kurator.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan