Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Avsnitt 3: Det nyfödda barnet och första tiden som förälder

Lär känna ditt barn

Innehållet gäller Östergötland

Det här kapitlet handlar om hur du och barnet knyter an till varandra och hur ni som föräldrar kan skapa goda förutsättningar för att barnet ska utvecklas och må bra.

bebis på skötbord

Den viktiga anknytningen - gör så här

För att ett barn ska må bra och kunna utvecklas som person behöver hen någon vuxen som lever nära och förstår vad barnet behöver. Vid en trygg anknytning känner barnet sig förstådd och skyddad.

För att kunna uppfatta ett litet barns små signaler krävs att vi har uppmärksamheten riktad på barnet. Undvik att till exempel titta på mobilen längre stunder när du är tillsammans med barnet, då det riskerar att du inte ser barnets signaler och kommunikation. När du ser ett barns signaler på kommunikation och svarar barnet, får barnet bekräftelse. Genom att barnet får uppmärksamhet och bekräftelse kommer hen att känna sig viktig och älskad, vilket hjälper till att skapa en god självkänsla.

Här kan du läsa mer om Anknytning hos barn – vad du kan göra för att den ska bli trygg.

Barn lär sig genom att härmas

Barnet lär sig att kommunicera bland annat genom att härmas. Barnet kan ofta härma en annan persons ansiktsrörelser redan under de första levnadsveckorna, men eftersom rörelserna och reaktionerna är långsamma kan det ta en stund för barnet att svara. När barnet är några veckor gammalt kan det ge ett svarsleende när ni har ögonkontakt.

Prata med barnet och berätta saker, även fast hen inte förstår. Det viktiga är att barnet får en bra känsla av att ni umgås. Det är utvecklande och intressant för barnet.

Barnet vill helst höra mänskliga röster framför alla andra ljud. Barnet känner igen de närståendes röster. Från början reagerar barn med samma intresse inför alla språk. De vill helst höra ord och meningar som har en mjuk rytm.

Alkohol och droger stör anknytningen

Alkohol och andra droger gör att omdömet försämras och din förmåga att uppfatta risksituationer minskar. Alkohol och droger gör också att människor agerar och reagerar annorlunda. Barn märker när vuxna har druckit alkohol. Det kan skapa oro och otrygghet när vuxna uppträder annorlunda.

Det nyfödda barnet behöver dig som förälder för att kunna känna sig trygg och om du dricker alkohol eller tar andra droger förändras ditt sätt att vara vilket kan göra att ditt barn inte känner sig lika trygg. Därför är det viktigt att tänka efter i vilket sällskap du berusar dig.

Om du känner oro för att du eller någon i familjen dricker för mycket alkohol eller tar droger, så kan du ta kontakt med din vårdcentral.

Tips: Så kan du ändra dina alkoholvanor

Att ta hand om ett barn

Små barn skriker – vissa mer än andra. Det är ett sätt för barnet att uttrycka sig på och säga att något inte känns bra. Att skrika är ett sätt för barn att kommunicera. De lär sig tidigt att använda olika sorters skrik för olika känslor och behov. Skriket kan vara svårt att tolka, och det är svårast i början men det blir oftast lättare med tiden. Så småningom kommer ditt barn att kunna uttrycka vad det vill och behöver.

Det är olika hur mycket barn skriker. Det är vanligt att nyfödda barn har en period på dygnet när de är svårare att trösta, ofta på kvällen. Ibland kanske det inte är möjligt att lugna barnet. Barn är helt enkelt ledsna ibland, utan någon tydlig anledning. Det kan kännas frustrerande, men du kan hjälpa ditt barn att klara av att vara ledsen genom att trösta och finnas nära.

När ett barn skriker kan känslan av stress, oro och frustration ibland ta över. Det är inte ovanligt att man kan känna sig misslyckad som förälder och till och med bli arg på sitt barn. Därför är det bra att redan i förväg fundera över hur du kan hantera sådana jobbiga situationer.

Orsaker till att barn skriker

Det finns många orsaker till att barn skriker:

 • Barnet behöver närhet
 • Barnet är hungrigt
 • Blöjan behöver bytas
 • Barnet är trött och behöver sova
 • Barnet är varmt, fryser eller ligger obekvämt
 • Barnet är överstimulerat och behöver lugn och ro.

Tips på hur du kan trösta ditt barn

 • Håll om barnet. Lägg barnet mot ditt bröst (gärna ”hud mot hud”) och andas långsamt och lugnt. Barnet kan känna av hur du mår och lugna ned sig självt.
 • Smek och berör försiktigt och kärleksfullt barnets hud
 • Sänk störande ljud och dämpa belysningen
 • Spela lugn musik
 • Sjung lugna sånger eller prata på ett lugnande sätt
 • Gå ut och gå med barnet i barnvagn

Om barnet skriker ihärdigt och inget av ovanstående hjälper kan det vara bra att ringa en släkting eller vän och be att få bli avlöst en stund så att du kan vila.

Titta gärna på denna film som handlar om hur man kan hantera barn som är svåra att trösta och vad som kan vara bra att känna till om det känns svårt.

Filmtips: Föräldrautbildning 3: När det känns svårt - YouTube

Filmen är från Jönköpings kommun. Den är 4 minuter lång.

Om du behöver stöd

Om du behöver stöd som förälder kan du i första hand prata med sjuksköterskan på Barnavårdscentralen (BVC) eller med din vårdcentral

Aldrig skaka men gärna bära

Vad som än händer och hur maktlös du än känner dig ska du aldrig skaka ditt barn. Att skaka ett spädbarn kraftigt kan leda till akuta hjärnskador med livslånga följder. Huvudet på ett litet barn är stort i förhållande till kroppen och nackmusklerna är inte färdigutvecklade. Det gör att barnet inte kan hålla emot om det skakas.

Vid skakning slår hjärnan mot skallbenet, de små blodkärl som går mellan hjärnan och hjärnhinnorna slits då av och barnet får en hjärnblödning. Barnet kan få kvävningsskador som resultat av att hjärnan svullnar. När den vuxnes händer håller hårt om barnets bröstkorg trycks lungorna ihop vilket också kan bidra till att barnet slutar andas.

Om du känner dig frustrerad och börjar få svårt att kontrollera dig själv när barnet skriker - lägg ner barnet på en plats där barnet inte kan ramla ner. Låt barnet ligga själv, om det inte finns någon som du kan lämna över barnet till. Var för dig själv och andas en stund. Titta till barnet då och då och ta upp det så fort din frustration har lagt sig.

Ett litet barn kan aldrig bli bortskämt på närhet

De flesta barn tycker om att bli burna och vaggade. Att vagga sitt barn medan du stabiliserar huvudet är ofta något som små barn uppskattar och blir lugna av. När barnet låg i magen så skumpade det runt medan den gravida rörde på sig, därför känner barnet igen rörelsen när du vaggar barnet. Om du vill kunna bära ditt barn nära men samtidigt ha händerna fria finns det många bärhjälpmedel att använda, exempelvis bärsele och bärsjal.

När ska jag söka vård?

Ring 112:

 • Om barnet är svårt att få kontakt med och slapp i kroppen.
 • Om du är osäker på om barnet andas regelbundet.
 • Om barnet utsatts för någon form av våld, för att bedöma att barnet inte tagit skada.

Även om barnet verkar vara som vanligt bör du söka sjukvård om barnet utsatts för våld eller skada. Eventuella skador kan förvärras om barnet inte får akut hjälp.

Gå vidare till Hälsokontroller för barnet

Till toppen av sidan