Avsnitt 3: Det nyfödda barnet och första tiden som förälder

Hälsokontroller för barnet

Innehållet gäller Östergötland

Du som förälder har rätt till kostnadsfria hälsokontroller och vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Det finns även föräldrastöd och kostnadsfria verksamheter på kommunernas familjecentraler.

mamma och bebis och sköterska på barnavårdscentralen

Hälsokontroller för barnet

Alla barn i Sverige har rätt att delta i ett nationellt barnhälsovårdsprogram (BHV-program), för att säkerställa barnets rätt till bästa möjliga hälsa och utveckling. BHV-programmet genomförs på barnavårdscentralen (BVC) och består av hälsobesök från det att barnet är nyfött och fram tills att barnet börjar skolan.

På BVC träffar ni regelbundet en BHV-sjuksköterska och ibland en läkare. Under hälsobesöken ingår undersökningar av barnets utveckling vad gäller kroppen, tal, språk, hörsel, syn och kommunikation. BHV-sjuksköterskan följer barnets mående och utveckling. Barnet mäts och vägs, för att se att det växer som förväntat. Barnet vaccineras enligt svenska vaccinationsprogrammet.

Ni föräldrar erbjuds föräldrastöd och information. När barnet är nyfött erbjuds det täta kontroller på barnavårdscentralen (BVC). När barnet blir större behöver ni inte gå på undersökningar på BVC lika ofta. Om du har frågor eller känner dig orolig över något som rör ditt barn eller föräldraskap, kan du alltid prata med din sjuksköterska på BVC.

Tips: Besök på barnavårdscentralen, BVC (1177.se)

BVC när du kommit hem från BB

I Norrköping kan du redan under graviditeten göra ett aktiv val av vilken barnavårdscentral (BVC) som du vill att ditt barn ska tillhöra och meddela mödravården ditt BVC-val. När barnet sedan är fött kontaktar sjuksköterskan från BVC Norrköping dig under första veckan efter förlossningen.

I Linköpingsområdet kontaktar du själv din valda BVC och ni bokar tillsammans in första besöket på, som vanligtvis sker i hemmet.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla barnavårdscentraler (BVC) i Östergötland.

Vaccinationer på BVC

I Sverige har vi ett vaccinationsprogram för att barn ska få ett bra skydd mot vissa sjukdomar. Vaccinationerna är kostnadsfria och ges på BVC.

Här kan du läsa mer om Vaccinationsprogrammet för barn.

Det här erbjuder kommunernas familjecentraler

Kommunernas familjecentraler erbjuder olika verksamheter. Ibland kallas verksamheten öppna förskolan. Vissa kommuner samverkar med svenska kyrkan. Här är några exempel på grupper som erbjuds på familjecentraler. 

  • Spädbarnsmassage, en kärleksfull beröring som stärker anknytningen och relationen barn/förälder
  • ICDP-Vägledande samspel. Gruppträffar med fokus positivt samspel i barn/föräldrarelationen
  • Föräldragrupper som BVC håller i med olika teman men där familjecentalen samverkar till största delen.
  • Riktade grupper. Det varierar efter behov, till exempel finna grupper för de som valt att skaffa barn på egen hand, unga föräldrar, Pappa-grupper.

Se länk till din kommun för att ta reda på vad som erbjuds där du bor.

Gå vidare till reflektionsfrågor för Avsnitt 3

Till toppen av sidan