Avsnitt 3: Det nyfödda barnet och första tiden som förälder

Reflektionsfrågor och extramaterial

Innehållet gäller Östergötland

Barnkonventionen säger att föräldrar måste vara lyhörda och anpassa sig efter barnets förändrade behov och ständiga utveckling under hela barndomen. Det gäller barnets fysiska, mentala, spirituella, psykologiska och sociala utveckling.

Föräldrar ska ge kärlek, trygghet och tillit. Föräldrar ska också kunna ställa rimliga krav anpassat efter barnets mognad och ålder.
Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Diskutera med din partner:

 • Föräldrar ska kunna ställa rimliga krav anpassat efter barnets mognad och ålder. Vilka krav går det att ställa på ett barn?
 • Barnkonventionen säger också att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Hur tidigt kan ett barn visa vad det vill och behöver, att det har en egen åsikt?
 • Vilka behov kan barnet ha som ni som föräldrar bör vara lyhörda inför och prioritera? När bör barnet få påverka och bestämma och när behöver ni som föräldrar bestämma?
 • Alla barn har också rätt till vila, fritid och lek. Vad är vila för barn och varför är det viktigt? Hur kan du som förälder skapa lugn och ro för barnet? Vad är bra och lagom stimulans för barnet och hur märker du det på barnet?
 • Barn får inte utsättas för våld och ska skyddas från alla typer av våld. Våld mot barn är olagligt och brottsligt. Det kan vara att slå, skaka, nypa, örfila eller på annat sätt hantera ett barn hårt men också att utsätta barnet för sexuellt våld, övergrepp och hedersrelaterat brott där bland annat barnäktenskap och könsstympning ingår.
  Det är även brottsligt att låta barn uppleva våld av och mot närstående, exempelvis en förälder, en partner eller syskon. Det är heller inte acceptabelt att hota, kränka, låsa in, ignorera och förvägra barnet att utvecklas som egen individ.
 • Försummelse och bristande omsorg om barnet, är också en typ av våld. Det kan handla om att barnet inte får kärlek och trygghet, mat, kläder, sjukvård och mediciner som det behöver, eller inte får gå i skolan.

Prata med din partner:

 • Vem eller vilka bör vara med och avgöra vad som är bäst för ett nyfött eller mycket litet barn?
 • Hur kan ni ta reda på hur ett nyfött barn vill ha det?
 • Vad kan ett spädbarn/litet barn bestämma eller påverka?
 • Vad tror du kommer att vara din styrka som förälder? 
 • Finns det något du tror kan vara svårt i föräldraskapet? 
 • Vilka uppgifter när det gäller hem och barn kommer att ingå för den som är hemma med barnet?
 • Vilka uppgifter när det gäller hem och barn kommer att ingå för den som jobbar?
 • Hur tror du att vårt samliv kommer att förändras sedan vi fått barn
 • Hur pratar ni om närhet, ömhet och sex?

Extramaterial

Gå vidare till Sluta här!

Till toppen av sidan