Påverkan av strejk i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

På grund av strejk är det just nu begränsad tillgänglighet på flera vårdcentraler, kliniker och mottagningar. Det betyder exempelvis längre väntetider, att planerad vård begränsas och att det är svårare att komma fram på telefon och via e-tjänsterna på 1177.se. Läs mer på regionostergotland.se/ro/om-region-ostergotland/vardkonflikten.

Utbildning för blivande föräldrar

Sluta här!

Innehållet gäller Östergötland

Nu har du gått igenom hela materialet. Om du vill ta del av det igen så kan du göra det. Du har väl inte missat att det finns reflektionsfrågor i slutet av varje avsnitt, som vi uppmanar dig att fundera över och diskutera med din eventuella partner?

vårdpersonal från förlossningsavdelningen

Ställ frågor och svara gärna på vår enkät

Om du har frågor om innehållet så uppmanar vi dig att skriva ner dem och ta med till nästa besök hos barnmorskan. Barnmorskan på barnmorskemottagningen kan också berätta hur det är upplagt med grupper tillsammans med andra föräldrar på den mottagning där du är listad.

För att kunna ge blivande och nya föräldrar bra stöd vill vi gärna ha dina synpunkter på detta material. För det har vi en kortare enkät. Vi är tacksamma om svarar på den - det tar cirka 5 minuter.

Till enkäten

Källor och referenser

Innehållet i detta material har till stor del inspirerats av Region Örebros och Region Västmanlands digitala föräldraskapsstöd. Innehållet har även hämtats från 1177, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket.

Materialet har tagits fram i samråd med ledningsansvariga och på Kvinnoklinikerna i Östergötland och kommunikatör på kommunikationsenheten i Region Östergötland.

Materialet har granskats av barnmorskor verksamma inom mödrahälsovården i Östergötland, psykolog och läkare på Mödrahälsovårdsenheten.

Inspiration till reflektionsfrågorna kommer från Barnombudsmannen i Uppsala och från boken Att leva med barn.

Till toppen av sidan