Påverkan av strejk i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

På grund av strejk är det just nu begränsad tillgänglighet på flera vårdcentraler, kliniker och mottagningar. Det betyder exempelvis längre väntetider, att planerad vård begränsas och att det är svårare att komma fram på telefon och via e-tjänsterna på 1177.se. Läs mer på regionostergotland.se/ro/om-region-ostergotland/vardkonflikten.

Avsnitt 3: Det nyfödda barnet och första tiden som förälder

Att orka vara förälder och partner

Innehållet gäller Östergötland

Att vara förälder kan ibland vara tufft, du kan behöva stöd för att orka. Berätta för andra om du känner dig maktlös ibland. Du är inte ensam om att känna så.

två föräldrar som gungar ett barn

Prata med varandra om hur ni har det

Att få höra att andra upplever småbarnsåren på ett liknande sätt kan göra att det som känns tungt och besvärligt blir lättare. Fundera på om du har någon i din närhet som kan stötta och hjälpa dig.

Du kan också prata med sjuksköterskan på din Barnavårdscentral (BVC). Du kan få hjälp med att förstå barnets signaler och tillsammans kan ni lägga upp en strategi för vad du ska göra om barnet inte låter sig tröstas samtidigt som frustrationen hos dig ökar. Barnhälsovården kan också förmedla kontakt med en psykolog om du behöver det.

Du kan också dygnet runt ringa 1177 och få råd av en sjuksköterska.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen i din kommun erbjuder också stöd till föräldrar. 

Fysisk närhet och sex efter förlossningen

Det är vanligt att tappa lusten en tid efter förlossning eller adoption. Även du som inte fött barn påverkas av allt som händer.

För många nyblivna föräldrar får sexlivet mindre fokus. Trötthet, oro eller en skrikig bebis är exempel på saker som kan göra att den sexuella lusten minskar. Det kan dröja innan sexlivet kommer igång efter att du har fått barn. När sexlivet kommer igång kanske det blir mer sällan och annorlunda än vad det var innan. För en del gör det inget. För andra kan det vara jobbigt. Ofta får du acceptera att barn påverkar sexlivet och du kanske får sänka dina krav. För några är det tvärtom och sexlusten ökar.

Du som vill ha sex med någon som nyss fött barn kanske är rädd att skada eller att det ska göra ont för den andra. Låt den som fött barnet styra dig så brukar det gå bra.

Kanske har du istället mycket lust och tycker att det är jobbigt att vänta in personen som fött barn. Det är vanligt att vara i otakt sexuellt efter en förlossning, men det brukar hjälpa att prata om hur ni känner.

Fortsätt ha fysisk närhet

Om det känns olustigt att ha samlag efter en förlossning kan kel, massage och smeksex fungera bra. I takt med att stressen över sex minskar är det lättare att sexlusten ökar. Fortsätt gärna att ha mycket fysisk närhet (kramar, stryka den andra över ryggen när ni passerar varandra, hålla handen) under den period som ni har mindre sex. Fysisk närhet underlättar för att komma tillbaka till sexlivet igen, när ni är redo för det.

Om den ena partnern inte känner för att ha sex medan den andra partnern har mer sexlust går det även bra att ha sex med sig själv. Om ni har frågor kring sexlivet eller sexlusten kan ni ta upp det med en barnmorska.

Planera föräldraledigheten

I Sverige har vi förmånen att kunna vara hemma med våra barn och samtidigt ha en inkomst. Varje barn har ett antal dagar där föräldrapenning kan betalas ut. Ett visst antal dagar baseras på den inkomst du har (Sjukpenninggrundande inkomst) och ett färre antal dagar har en fast, lägre summa.

Försäkringskassan - Info till förälder kan ni planera föräldraledigheten. Det finns många fördelar med att dela lika på föräldraledigheten, om ni är fler än en förälder till barnet. Barn kan bygga starka band till flera närvarande vuxna i sin närhet under uppväxten och grunden till det läggs redan vid spädbarnsåldern.

När du har mer tid tillsammans med barnet ökar du också chansen att få en nära relation till barnet. Det har även visat sig att de som delar lika på föräldraledigheten har ett mer jämställt förhållningssätt till hemmet och hushållssysslorna.

Det är bra att komma överens om hur ni vill dela på föräldraledigheten redan innan barnet är fött, då är det större chans att ni kommer att dela på det sättet som ni har önskat.

Om ni väntar med att bestämma hur ni vill fördela föräldraledigheten kommer ni förmodligen att göra det som är lättast i stunden, vilket ofta innebära att den som har varit hemma först får fortsätta med det. Genom att planera i förväg skapas bättre förutsättningar för att dela lika.

Gå vidare till Lär känna ditt barn

Till toppen av sidan