Avsnitt 2: Förlossning och födande

Ibland tar förlossningen längre tid

Innehållet gäller Östergötland

Om förlossningen drar ut på tiden finns det flera olika alternativ för att få förlossningen att gå framåt. Förlossningsläkaren gör en bedömningen och föreslår olika alternativ.

födande kvinna vilar mot förlossningssängen

Olika alternativ om förlossningen drar ut på tiden

Om förlossningen drar ut på tiden gör förlossningsläkaren en bedömning av vad som kan vara orsaken. Oftast beror det på att värkarna inte är tillräckligt effektiva. Om värkarna behöver stimuleras tar barnmorskan hål på fosterhinnorna, om vattnet inte redan har gått. Dessutom får du oftast ett dropp som förstärker värkarna. Ibland kan det också hjälpa om du ändrar ställning.

Om inget av detta hjälper eller om barnet visar tecken på att inte må bra, måste läkaren bestämma om förlossningen ska avslutas med sugklocka eller akut kejsarsnitt. Kejsarsnitt används om förlossningen inte har gått tillräckligt långt för att kunna avslutas med sugklocka.

Förlossning med hjälp av sugklocka

Det finns olika orsaker till att en förlossning avslutas med sugklocka. Det kan exempelvis vara att den födande har krystat länge och är utmattat, att barnet inte verkar må bra och förlossningen behöver snabbas på.

Så här går en förlossning med sugklocka till

Se gärna denna film som visar på en docka en förlossning med sugklocka. 
Filmen ligger på youtube och är knappt 2 minuter lång. Den är inspelad av Region Västmanland.

Sugklockan förs in i slidan och hålls mot barnets huvud så att ett undertryck bildas som suger fast den. Därefter drar läkaren i sugklockan samtidigt som man krystar så att barnets huvud tränger ner. Ibland tas sugklockan bort när barnets huvud kommit ner mot bäckenbotten, så att man själv kan krysta ut barnet.

Förlossning med sugklocka är inte mer smärtsam än en vanlig förlossning och det går oftast snabbt och smidigt att föra in sugklockan även om man kan tycka att det är lite obehagligt innan den är på plats. Ibland behöver förlossningsläkaren göra ett klipp för att skynda på förlossningen, och då får man först lokalbedövning kring slidöppningen.

Efter en förlossning med sugklocka

Efter en förlossning med sugklocka ser barnets hjässa oftast lite svullen ut, men den svullnaden går ner efter några dagar. Barnets huvud påverkas inte för övrigt. Någon gång kan det också bli en liten blödning i det svullna området, men det går också över av sig själv.

Att gå över tiden

När barnet har vuxit färdigt i magen kallas det för att graviditeten är fullgången. För en del fortsätter graviditeten trots att den är fullgången. Det kallas för att gå över tiden. Man bokas då för graviditetskontroll på förlossningen för fortsatta undersökningar, kontroller och eventuellt Igångsättning av förlossningen.

Här kan du läsa mer om vilka rutiner som gäller när graviditeten går över tiden.

Kejsarsnitt

Kejsarsnitt kan av olika skäl vara planerade eller så kan det bli aktuellt under en pågående förlossning. Alla kejsarsnitt som inte är planerade betraktas som akuta, men det betyder inte att det alltid är bråttom. Barnmorskor och läkare håller koll på dig och barnet och avgör hur bråttom det är och vilka förberedelser som hinns med. En närstående får vara med under kejsarsnitt.

Alla planerade kejsarsnitt i Region Östergötland utförs på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Så här går ett kejsarsnitt går till

Inför operationen

Du får information om vad som kommer att hända. Vanligtvis får du först träffa narkosläkaren, som berättar om bedövningen, oftast en ryggbedövning för att du ska kunna vara vaken och se barnet direkt. Du kommer att få dropp och en urinkateter. Vid planerat kejsarsnitt behöver du vara fastande.

Vid operationen

Efter att bedövningen lagts, tvättas området där operationen ska ske och du kläs i sterila dukar. Ett skynke sätts upp i brösthöjd för att du inte ska se själva operationen. Läkaren gör ett snitt nedanför troskanten. Du kommer vara smärtlindrad, men känner tryck och dragningar i magen när barnet ska födas. 

Efter födseln

När barnet har blivit utplockat från magen kan det hända att barnmorskan tar med sig barnet till ett rum bredvid operationssalen, för lite extra tillsyn. Den andra föräldern eller anhörige får följa med barnet dit. Om allt är bra med barnet och du är vaken, placeras barnet på bröstet tills läkaren sytt igen operationssåret.

Hud mot hud

Det är bra om barnet får ligga ostört hud mot hud under minst en timme, om det är möjligt. På så sätt anpassar sig barnet för livet utanför livmodern. Genom kontakt hud mot hud underlättas anknytningen, barnet håller värmen vilket motverkar att blodsockret sjunker, och det främjar amningen.

Barnmorskan väger och mäter barnet när det är lämpligt.

Efter operationen

Efter operationen får du smärtlindring efter behov. När du är klar i operationssalen flyttas ni antingen till förlossningsavdelningen eller till postoperativ avdelning för fortsatt vård. Om du skulle behöva stanna på postoperativ avdelning ett par timmar för lite extra övervakning kan barnet vara med den andra föräldern eller en stödperson på förlossningen eller Neonatalavdelningen.

Att äta, dricka och komma upp och röra på sig bidrar positivt till återhämtningen. Det är bra om du kan komma upp och röra på dig redan samma dag som operationen. Urinkatetern tas vanligen bort 6 timmar efter operationen.

Här kan du läsa mer i detalj om hur kejsarsnitt går till.

Gå vidare till Kroppen efter förlossningen

Till toppen av sidan