Avsnitt 2: Förlossning och födande

Förberedelse inför förlossningen

Innehållet gäller Östergötland

Det finns många sätt att förbereda sig inför förlossningen. Att ta del av detta material är ett sätt. Att delta i grupp tillsammans med andra föräldrar kan vara ett annat. Det är viktigt att prata ihop sig med din partner eller annan stödperson som ska vara med under förlossningen. Vad är viktigt och vad förväntar ni er av varandra?

gravid kvinna sitter på en pilatesboll

Dina rättigheter när du föder barn

Barnkonventionen säger att du har rätt till mödrahälsovård före och efter förlossning. Barnkonventionen säger också att barnet inte ska separeras från den födande föräldern i onödan. Ambitionen är en så säker vård som möjligt.

I Sverige har vi goda förutsättningar för detta och vår förlossningsvård är en av världens säkraste.

Rätten till god vård handlar också om rätten till förlossningsförberedelse, tryggt bemötande och stöd från hälso- och sjukvården. Även om förlossningsvården i Sverige är säker ur ett medicinskt perspektiv så känner sig många blivande föräldrar oroliga och ibland rädda inför förlossningen.

Om du känner oro eller rädsla inför förlossningen är det viktigt att du berättar det för din barnmorska så att hen kan ge dig det stöd som du har rätt till.

Oro inför förlossningen

Det är vanligt att känna sig orolig och rädd inför förlossningen både som gravid och partner. Om du känner så är det viktigt att du berättar om detta för din barnmorska. Barnmorskan kommer också fråga om detta under graviditeten.

Om du känner dig orolig eller rädd inför förlossningen så kan det hjälpa om du pratar om det och gör upp en plan tillsammans med din barnmorska. Det kan också hjälpa att känna till vad som händer i kroppen under förlossningen och hur varje fas i förlossningen verkar för att barnet ska födas.

Det finns även extra stöd på vår Auroramottagning om du har en stor oro inför förlossningen. Prata med din barnmorska i så fall!

Tips till partner eller stödperson

Du som är med och stöttar den födande vid förlossningen har en viktig roll. Medföljaren kan vara den andra blivande föräldern, en partner, vän eller kanske blivande mor- eller farförälder. Du som föder bestämmer vem du vill ha som stödperson.

Den födande har som uppgift att fokusera på att slappna av och andas lugnt igenom varje sammandragning. Medföljarens uppgift är att hjälpa den födande att klara av det, samt att slippa tänka på allt annat, som till exempel att äta eller gå på toaletten.

Det är bra att prata om vilka förväntningar ni har på varandra. Vill den födande att medföljaren ska ta initiativ och erbjuda stöttning, eller ska medföljaren vänta på att den födande ska be om hjälp?

Många medföljare uttrycker att de känner sig maktlösa när de står bredvid den födande i sitt värkarbete. Det kan vara svårt att veta vad en ska göra för att stötta och lindra smärta, men att finnas bredvid och visa omsorg är mycket värt för den som föder.

Råd till dig som är medföljare

  • Se till att den födande dricker vatten eller annan dryck regelbundet. Det går åt mycket vätska under förlossningen. Den födande kommer att svettas mycket.
  • Se till att den födande kissar varannan timma. Urinblåsan ligger precis bredvid livmodern och barnet behöver all plats den kan få för att tränga ned i förlossningskanalen. En full urinblåsa kan göra att det tar längre tid för barnet att tränga ned.
  • Fyll på med energi. När den födande är i den aktiva fasen av förlossningen får endast flytande föda intas. På förlossningen finns det söta fruktdrycker, isglass och resorb. Ta gärna med egen dryck som ni tycker om.
  • Tänk på att förse dig själv med energi. Inga måltider till medföljare serveras. Te och kaffeautomat finns.
  • Hjälp den födande att behålla lugnet genom att själva prata lugnt.
  • Du kan guida den födande till att ta långa djupa andetag genom att själv andas med långa djupa andetag. Om den födande börjar bli spänd och stressad kan du vara nära och andas ljudligt så att den födande kan följa din andning och på så sätt hitta en lugn andningsrytm.
  • Du kan hjälpa den födande att slappna av genom beröring eller massage. Ta gärna med massageolja till förlossningen.
  • Du kan även hjälpa den födande att slappna av genom att säga något ord som ni gemensamt kommit överens om. Säg till exempel ordet ”tung” eller ”lugn” långsamt samtidigt som du lägger dina händer på den födandes axlar.

På BB-avdelningen

På BB-avdelningen får blivande föräldrar stöd i att ta hand om barnet och den födande kroppens återhämtning efter förlossningen. Amningsstöd är också en viktig del som erbjuds på avdelningen.

Filmtips

Alla bebisar genomgår en läkarundersökning innan de skickas hem. Här kan du se en kort film om hur läkarundersökningen går till. 

Filmen ligger på Youtube och är 2 minuter lång.

Gå vidare till förlossningen faser

Till toppen av sidan