Förhud

Förhudsinflammation hos barn – balanit

Balanit är en inflammation under förhuden på penisen. Det beror på att det har varit svårt att hålla rent mellan ollonet och förhuden och att det har blivit för mycket bakterier där. Det är vanligast med balanit hos små barn.

Balanit är särskilt vanligt hos barn som samtidigt har trång förhud.

Symtom

Ett eller flera av dessa besvär kan uppstå om det är en infektion under förhuden:

  • Förhuden eller förhudens öppning blir röd eller rosa och svullen.
  • Det kan komma ut lite var från förhudens öppning.
  • Det kan göra ont och svida när barnet kissar.
  • Urinstrålen blir svag så att det är svårt att kissa.
  • Det kan göra ont i penisen eller i förhuden.
  • Barnet kan få feber.

Vad kan jag göra själv?

Oftast är infektionen lindrig och det räcker att göra rent förhuden två till tre gånger om dagen med ljummet vatten. Infektionen brukar då oftast gå över på några dagar.

Det finns olika sätt att göra rent på:

Det är viktigt att inte dra tillbaka förhuden på barn under fem år eftersom det kan bildas ärr.

Innan du gör rent

De första gångerna du gör rent förhuden kan du ge barnet smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol. Ge läkemedlet ungefär en halvtimme innan rengöringen.

Du kan också stryka på en lokalbedövande salva. Salvan kan du köpa på ett apotek. Det är viktigt att du följer bruksanvisningen som följer med förpackningen. Använd inte lokalbedövande salva på barn under 18 månader utan att fråga om råd på en vårdcentral eller en barnavårdscentral.

Det är bra att lufta penisen så mycket som möjligt, till exempel genom att låta ett barn som använder blöja vara utan blöja.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får inflammation i förhuden behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv med hjälp av råden för vad du kan göra själv.

Kontakta en vårdcentral så snart det går om besvären inte går över efter två till tre dagar. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen öppnar.

Kontakta en vårdcentral eller jouröppen mottagning om barnet får feber och samtidigt har ett eller flera andra symtom på balanit.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om förhuden dras tillbaka och fastnar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Örebro län

Rådgivning genom videosamtal - för dig med sjukt barn

Sjuksköterska på Digitala rådgivningen för sjukt barn i Region Örebro län sitter i ett vårdmöte

Som förälder eller vårdnadshavare kan du boka videosamtal för ditt sjuka barn. Ungdomar kan också själva boka videosamtal med oss. Då får du träffa oss via appen Digital mottagning. För att logga in behöver du mobilt bankID eller Freja eID plus.

Så här fungerar det

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga

Är det första gången du söker vård för psykisk ohälsa eller om du vill ha råd och stöd är det Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga som du ska kontakta om du är mellan 0-17 år. Du som är vårdnadshavare kontaktar oss för ditt barn/ungdoms räkning.

Undersökning

Det räcker oftast att en sjuksköterska eller en läkare tittar på ollonet och förhuden för att se om det är balanit.

Behandling

Barnet får behandling om infektionen inte går över med hjälp av råden om vad du kan göra själv. Då sköljer sjuksköterskan under barnets förhud med vatten eller koksaltlösning. Hen använder en liten plastslang eller en spruta utan nål.

Efter de första behandlingarna kan du fortsätta att göra behandlingen hemma.

Använd en spruta utan nål. Spola med ungefär tio milliliter ljummet vatten under förhuden. Med sprutan kan du lättare rikta strålen och få bort eventuellt sekret under förhuden. Sprutan finns på apotek. Den ska vara på två eller fem millimeter.

Om behandlingen gör ont

Spolningen kan göra ont de första gångerna. Då kan sjuksköterskan eller du först spruta in en bedövningsgelé under förhuden. Använd en spruta utan nål. Bedövningsgelen får du från akuten eller vårdcentralen.

En stund före spolningen kan barnet få smärtstillande läkemedel. Det infekterade området kan ibland bli mer svullet de första dagarna, för att sedan bli bättre.

Om det svider när barnet kissar

De första gångerna barnet kissar efter en spolning kan det svida. Det kan hjälpa att kissa med penisen neddoppad i vatten, eller i vattenstrålarna från duschen.

Receptfria smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol kan också lindra besvären.

Att ge smärtstillande läkemedel till barn

Om barnet är under sex månader ska du prata med en läkare eller sjuksköterska innan du ger något läkemedel.

Läs mer om att ge läkemedel till barn i texten Receptfria läkemedel mot tillfällig smärta.

Om besvären kommer tillbaka flera gånger

Förhuden kan behöva behandlas med kortison om barnet också har trång förhud och inflammationen kommer tillbaka.

Ibland behöver barnet en operation. Då får barnet en remiss till en kirurg. Kirurgen kan antingen vidga öppningen i förhuden genom att göra ett litet snitt eller ta bort en bit av förhuden eller hela förhuden. Läs mer om den här typen av operation i artikeln Trång förhud hos barn.

Komplikationer efter operation

Under det första dygnet efter operationen kan det blöda från förhuden eller kanten av operationssåret. Ofta går det att behandla själv med ett tryckförband.

Under den första veckan efter operationen finns det också en liten risk för infektion i såret. En infektion kan ibland behöva behandlas med antibiotika.

När förhuden tas bort på barn som fortfarande använder blöja kan ollonet komma i kontakt med urin och avföring. Det är viktigt att tvätta penisen noga med ljummet vatten.

Efter operation är penisen ofta svullen, ibland i flera veckor.

Påverka och delta i vården

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Barn ska få vara delaktiga i sin vård

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Ni ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge ni kan behöva vänta på vård

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Läs mer på 1177.se

Trång förhud hos barn

Att ha trång förhud innebär att inte kunna dra tillbaka förhuden över ollonet. Oftast behövs ingen behandling eftersom förhuden vanligtvis kan dras tillbaka då barnet kommer i puberteten.

Förhudsproblem

Du kan få problem med förhuden av olika orsaker.

Så fungerar det manliga könsorganet

Det manliga könsorganet består av flera olika delar. Några sitter utanpå kroppen och en del sitter inuti kroppen.

Till toppen av sidan