Vård om du kommer från ett annat land

Vård och tandvård som flykting, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Information till dig som är flykting, asylsökande eller person som omfattas av massflyktsdirektivet och behöver sjukvård eller tandvård i Örebro län.

I Sverige har du rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Det är vårdpersonalen som beslutar om vilken vård du kan få. Du har också rätt till vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och mödravård. Du erbjuds också en hälsoundersökning. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Artikeln finns översatt till ukrainska och ryska.

1177 – när du behöver råd om vård

Du kan hitta råd om vård på internet. På 1177.se/other-languages finns information om sjukdomar, undersökningar och behandlingar översatt till olika språk.

Om du ringer telefonnumret 1177 får du prata med en sjuksköterska. Sjuksköterskan kan svara på frågor, ge dig råd, bedöma om du behöver vård och i så fall hänvisa dig vidare. Du kan ringa till 1177 när som helst på dygnet. Alla sjuksköterskor talar engelska. Det finns även möjlighet att prata via tolk, men det kan ta tid att ordna. Vardagar mellan kl. 9.30–16.00 är det lättast att få tag i en tolk.

Ring 112 – vid livshotande akuta sjukdomar eller skador

Ring 112 och tillkalla ambulans vid olycksfall eller allvarlig akut sjukdom som hjärtinfarkt, stora blödningar, akuta andningssvårigheter, benbrott, trafikskador med mera.

Akutmottagningen – om du blir allvarligt sjuk eller skadad

Om du plötsligt drabbas av en allvarlig akut sjukdom eller skadar dig svårt i en olycka ska du åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, alla dagar.

Blir du inlagd på sjukhus är det viktigt att meddela det till Migrationsverket.

Vårdcentralen – om du inte är akut sjuk eller skadad

Om du har besvär som inte kan vänta men som inte kräver omedelbar vård på sjukhus ska du söka hjälp på närmaste vårdcentral. Vårdcentralen har öppet dagtid, alla vardagar. Blir du sjuk på kvällen eller på helgen vänder du dig till någon av vårdcentralernas jourmottagningar. Du måste ringa först och beställa tid.

Barn blir kallade till barnhälsovården på närmaste vårdcentral.

Telefonnummer och adresser till vårdcentralerna finns på Region Örebro läns webbplats regionorebrolan.se/vardcentraler

Hälsoundersökning

Alla erbjuds en hälsoundersökning hos sjuksköterska på Asyl- och invandrarhälsan. Det besöket kostar ingenting. Vid besöket planeras också barns fortsatta vaccinering. Ta med vaccinationsdokument. Du får en kallelse från vården när det är din tur.

Tandvård

Vuxna har rätt att få akut tandvård och tandvård som inte kan vänta. Det kan till exempel vara svullnad, värk eller trauma (slag mot munnen). Tandläkaren avgör om dina besvär är akuta eller om behovet inte kan vänta. Vuxna som behöver akut tandvård ska ringa till Folktandvårdens jourklinik på telefon 019-602 38 00 för att boka en tid. Jourkliniken har öppen alla dagar, även helger och storhelger.

Barn under 18 år får tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige. De behöver inte betala för vården. Barn blir automatiskt kallade till Folktandvården för undersökning på den ort där barnet bor. Om barnet behöver akut tandvård under vardagar (från måndag till och med fredag) ska du ringa till Folktandvården på den ort där barnet bor. Om barnet behöver akut tandvård under lördag, söndag eller helgdag, ring Folktandvårdens jourklinik på telefon 019-602 38 00. Du måste alltid ringa och boka tid.

Telefonnummer och adresser till Folktandvårdens kliniker finns på Region Örebro läns webbplats regionorebrolan.se/folktandvarden

Du som är gravid

Kontakta närmaste vårdcentral så fort du vet att du är gravid. Du har rätt att få regelbundna kontroller hos en barnmorska. Om det behövs får du också kontakt med en läkare. Du får också information inför förlossningen, vård under förlossningen och kontroller av dig och barnet efter förlossningen. Du kan också få rådgivning om preventivmedel. För mödravård behöver du inte betala någon avgift.

Resa till vården

Du reser kostnadsfritt till och från vården med kollektivtrafik. På bussen kan du använda din kallelse som biljett på vägen dit. På hemresan fungerar kvittot för besöksavgiften som bussbiljett. Åker du tåg till vården betalar du resan själv och får sedan betalt av Region Örebro län i efterhand. Det kan du även få om du åker buss till och från vården och inte har någon kallelse. Biljetten skickas till Region Örebro läns sjukreseenhet. Mer information och blanketten ”Ansökan om ersättning för sjukresa” kan du få hos vården.

Om vårdpersonalen anser att du är så sjuk att du behöver åka med serviceresor skriver de ett medicinskt utlåtande och beställer åt dig. Resan kostar 40 kronor och faktureras i efterhand. Det är bara den som är sjuk och en ledsagare med medicinskt utlåtande som får resa. Barn under 20 år får resa med en medföljare utan medicinskt utlåtande.

Vad kostar vården?

Om du är under 20 år eller över 85 år behöver du inte betala något för att få hälso- och sjukvård. För tandvård betalar du inte om du är under 18 år.

Följande priser gäller för dig mellan 20 år och 85 år för sjukvård och 18 år för tandvård:

  • För ett besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss ska du betala 50 kronor.
  • För ett besök, med remiss, till annan vård än läkarvård betalar du 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
  • Om du söker direkt till specialistvård betalar du 330 kr för läkarbesök eller 220 kr för annan vård. På Akutmottagningen betalar du 440 kr för läkarbesök och 330 kr för övriga besök.
  • Det är kostnadsfritt för dig att bli inlagd på sjukhus.
  • Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
  • Akut tandvård och tandvård som inte kan vänta kostar 50 kronor vid varje besök.
  • Behöver du sjukresefordon kostar det högst 40 kronor.

Asylsökande debiteras för uteblivet besök som inte avbokats (på samma sätt som svenska patienter).

Rätt till ersättning

Spara alla kvitton som du får när du besöker sjukvården eller tandvården, köper receptbelagd medicin och gör sjukresor. Om du, inom sex månaders tid, har betalat mer än 400 kronor så kan du söka ett särskilt bidrag hos Migrationsverket. Du får ersättning för de kostnader som överstiger 400 kronor.

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska får du hjälp av en språktolk när du besöker vården. Det kostar inget. Tala om att du behöver en tolk när du bokar din tid. Tolken kan vara med under besöket eller via telefon.

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att vårdpersonal och tolkar inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

Till toppen av sidan