Så fungerar vården

Anhörig – närstående

Här finns information för dig som är närstående eller anhörig.

Innehåll - Anhörig – närstående

Visa innehåll som:
Du som är närstående i vården

Du ska ha möjlighet att få information om en närstående persons vård. Som närstående räknas till exempel barn, partner, sambo, syskon eller en nära vän.

Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Du som vårdar en närstående kan få stöd och hjälp för egen del.

Närstående till någon som får en allvarlig sjukdom

Här kan du läsa om hur tillvaron och relationen kan påverkas av allvarlig sjukdom, om du är närstående. Du får tips om hur du kan hantera olika situationer.

Film: Stöd till dig som är närstående till någon som är obotligt sjuk eller vårdas i slutet av livet

I filmen berättar Bertil Axelsson, läkare och professor i palliativ medicin, om vilket stöd som finns att få, för dig som är närstående till en person som är obotligt sjuk eller döende.

Mat och dryck i slutet av livet – till dig som är närstående

I slutet av livet behöver maten ofta anpassas till vad den som är sjuk vill och kan äta. Som närstående finns det flera saker du kan göra för att underlätta.

När någon har dött

Här kan du läsa om vad som händer efter att någon har dött och vad du som närstående kan få för stöd.

Läs mer på 1177.se

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

Vård i slutet av livet

Vård i slutet av livet innebär ofta palliativ vård. Det är behandlingar och stöd som lindrar symtom och som ibland kan förlänga livet. Även närstående kan få stöd.

Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk

Barn påverkas när någon som står dem nära till exempel blir allvarligt sjuk. Barn behöver så tidigt som möjligt få veta vad som händer och prata om det. Du kan få stöd från vården i att prata med barnen.

Till toppen av sidan