Nära Cancer är ett webbstöd för dig som är ung och står nära någon med cancer eller någon som dött av sjukdomen. (naracancer.se)