Akuta råd – första hjälpen

Inandning av farlig gas

Det finns flera typer av gaser i vår omgivning som kan ge allvarliga skador om du andas in dem. Det kan till exempel vara klorgas som finns i kylledningar i ishallar eller rök från plastmaterial. Brandrök innehåller flera olika gaser beroende på vad det är som brinner.

Hur allvarliga skadorna blir beror på vilken typ av gas du har andats in och hur mycket gas som du har utsatts för.

Till toppen av sidan