Smärt- och rehab centrum, Linköping

Universitetssjukhuset, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

010-103 00 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Smärt- och rehab centrum, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Publicerad: 2018-01-11

Vill här påminna om att vi tar ut en avgift om du inte kommer till ett bokat besök. Avgiften för uteblivet besök är 200 kr. Läs mer om avgift vid uteblivet besök på sidan patientavgifter i Östergötland.

Publicerad: 2019-01-16

Från och med 2019-01-01 gäller ny regel för avbokning av vårdbesök i Region Östergötland. Patienter som uteblir eller avbokar senare än 24 timmar innan bokat besök får betala 200 kr för vårdbesöket. Avgiften gäller även besök som är avgiftsfria och för patienter som har frikort.

Smärt- och rehabiliteringscentrum är en länsövergripande specialistresurs med gemensam remissinstans. Vid Smärt- och rehabiliteringscentrum utförs multidisciplinär bedömning, behandling och rehabilitering för patienter med komplicerad smärta och/eller trötthet samt för patienter med EDS. 

Smärtenheterna i Linköping och Norrköping är konsult till moderklinikerna vad gäller akut och kronisk smärtproblematik för inneliggande patienter.

Vid Forsknings- och utvecklingsenheten bedrivs forskning om komplicerad smärta och omfattande utvecklingsarbete.

.

 • Till enheten kommer personer med långvarig komplicerad smärta för multidisciplinär bedömning, farmakologisk behandling och rehabilitering.

  Smärt och Rehabiliteringsenheten, US

 • Smärtenheterna på de två sjukhusen har en konsultverksamhet för inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och akut smärta samt en mottagning för patienter med långvarigt smärttillstånd.

  Smärtenheten Universitetssjukhuset i Linköping

   

 • Smärtenheterna på de två sjukhusen har en konsultverksamhet för inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och akut smärta samt en mottagning för patienter med långvarigt smärttillstånd.

  Smärtenheten Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Smärt- och rehabiliteringscentrum är en övergripande specialistresurs med gemensam remissinstans och består av följande enheter:

Smärt- och rehabiliteringsenheten, US,

Smärtenheterna i Linköping, och Norrköping,

Forsknings- och utvecklingsenheten.

Smärtenheterna på de två sjukhusen har en konsultverksamhet för inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och akut smärta samt en mottagning för patienter med långvarigt smärttillstånd.

Till smärt- och rehabenheten kommer personer med komplicerad smärta och/eller trötthet för multidisciplinär bedömning, farmakologisk behandling och rehabilitering. Utöver detta utför vi även bedömning, utredning och rehabilitering av patienter med EDS.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region