Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Du ska få svar på dina synpunkter eller klagomål så snart som möjligt.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Örebro län

Lämna klagomål och synpunkter på vård inom Region Örebro län

Du som är patient eller närstående kan lämna klagomål och synpunkter på följande sätt inom Region Örebro län:

Efter att du lämnat klagomål eller synpunkter bör du få svar inom fyra veckor. På grund av den ansträngda situationen inom sjukvården kan det dröja längre att få svar. Vi ber om överseende med detta.

Till toppen av sidan