Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. 

Örebro län

Lämna klagomål och synpunkter på vård inom Region Örebro län

Du som är patient eller närstående kan lämna klagomål och synpunkter på följande sätt inom Region Örebro län:

Efter att du lämnat klagomål eller synpunkter bör du få svar inom fyra veckor. På grund av den ansträngda situationen med corona, covid-19, kan det dröja längre att få svar. Vi ber om överseende med detta.

Till toppen av sidan