Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

Titthålsundersökningar - skopier

UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNING

Vid en skopi överförs bilder på ett organ och dess vävnad till en skärm. Då kan läkaren eller sjuksköterska till exempel undersöka organet. Det finns olika typer av skopier, beroende på vilket organ som ska undersökas eller behandlas.

Innehåll - Titthålsundersökningar - skopier

Till toppen av sidan