Undersökningar under graviditeten

Kontroller under graviditeten, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

För att barnmorskan ska få en bild av hur den blivande mamman och fostret mår erbjuds olika kontroller och undersökningar vid besöken på barnmorskemottagningen. Barnmorskan går också igenom föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om blivande mamman äter några läkemedel som kan påverka fostrets utveckling. Partnern är naturligtvis alltid välkommen till besöken på barnmorskemottagningen. I Örebro län erbjuds följande kontroller under graviditeten. Läs gärna informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka.

Hälsosamtal

Alla gravida i Örebro län erbjuds ett hälsosamtal inom 7 dagar efter kontakt med barnmorskemottagningen. Partnern är naturligtvis också välkommen till hälsosamtalet.

När man fått ett positivt graviditetstest är man välkommen att kontakta barnmorskemottagningen och beställa tid för ett hälsosamtal. Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor, som är bra respektive skadligt för graviditeten. Det finns också tid för egna frågor och funderingar om graviditeten. I samband med hälsosamtalet erbjuds man ett informationssamtal om fosterdiagnostik vid ett senare tillfälle. Vi bokar också tid för inskrivning och provtagning.

Att läsa inför hälsosamtalet

Samtycke

Journaluppgifter om den blivande mamman, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Örebro län, Obstetrix. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR). Barnmorskemottagningarna i länet deltar också i Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister. För mer information om kvalitetsregistret, se webbplatsen Nationella kvalitetsregister, Sveriges kommuner och regioner.

Vecka 8-12, inskrivning

Vid inskrivningen går barnmorskan igenom tidigare sjukdomar, graviditeter, ärftliga sjukdomar.

Blodprov

Följande undersökningar erbjuds vid inskrivningen:

  • Hb och Ferritin för att kontrollera blodvärde och järndepåer.
  • P-glukos för att upptäcka ev. graviditetsdiabetes.
  • Infektionsprover, för att kontrollera skyddet mot vissa infektioner.
  • Blodgrupp.

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna. Högt blodtryck i kombination med protein i urinen kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning.

Urinprov

Med hjälp av urinprovet kontrolleras om halten av protein är normalt.

Vikt

Vikten kontrolleras vid ett par tillfällen under graviditeten. Hur mycket man går upp i vikt varierar.

Gynekologisk undersökning

Om man har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds man att ta cellprovet vid inskrivningen. Även klamydiaprovtagning erbjuds.

Mer på 1177.se: Gynekologisk cellprovtagning

Att läsa inför inskrivningen

på 1177.se

på andra webbplatser

Vecka 7-12, samtal om fosterdiagnostik - Frejasamtal

Fosterdiagnostik är medicinska undersökningar av fostret och dig som är gravid. För att kunna göra ett aktivt, informerat val och välja det som känns rätt för dig och din partner, behövs god information. Därför erbjuder vi alla ett separat samtal om fosterdiagnostik.

På sidan om Vad är fosterdiagnostik? finns mer information om Frejasamtal i Örebro län

Vecka 11-14, fosterdiagnostik – KUB, för de som önskar

I Region Örebro län erbjuder vi alla blivande föräldrar ett tidigt ultraljud i kombination med ett blodprov från den gravida kvinnan. Metoden kallas KUB – Kombination ultraljud och blodprov och kan bara utföras mellan graviditetsvecka 11 och 14.

Genom denna undersökning i kombination med kvinnans ålder kan vi beräkna sannolikheten för eventuella kromosomavvikelser hos fostret. Om risken för en avvikelse på fostret beräknas som hög kan vi erbjuda ett fostervattenprov som ger en säkrare diagnos.

Vecka 18-20, ultraljud, fosterdiagnostik

Förutom den tidiga fosterdiagnostiken erbjuder vi alla gravida ett ultraljud vecka 18-20.  Här är det huvudsakliga syftet att fastställa antal foster och graviditetslängd. Detta är medicinskt motiverat för att kunna planera graviditetskontroller.

Vid detta ultraljud gör man även en granskning av fostrets anatomi och kan därmed hitta avvikelser. Om man önskar kan man till viss del avstå från denna granskning. Vid de mätningar som behövs för att bestämma graviditetslängd kan man dock ej undgå att upptäcka vissa avvikelser.

Vecka 24, graviditetskontroll

Vid graviditetskontrollen vecka 24 mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket ingår också blodsockerkontroll. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen. Om man har en blodgrupp som är Rh negativ tas ytterligare ett blodprov. Även blodtrycket kontrolleras.

Man får sitt moderskapsintyg som ska lämnas till försäkringskassan, och samtalar om graviditeten. Barnmorskan pratar även om amning.

Det är viktigt att kontakta förlossningen vid

  • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila.
  • blödning.
  • misstänkt vattenavgång.
  • minskade fosterrörelser.

Att läsa inför besöket

  • Boken Vänta barn

på andra webbplatser

Vecka 28 + 31 förstföderskor, vecka 29 omföderskor graviditetskontroll

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud.

Vid besöket kontrolleras också blodsockret, blodvärde och blodtrycket. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen.

Att läsa inför besöket

  • Boken Vänta barn

på 1177.se

Vecka 33, graviditetskontroll

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Även blodtrycket kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen.

Om det finns behov av psykosociala insatser under och efter förlossningen ska dessa vara planerad nu.

Vecka 35, graviditetskontroll

Vid det här besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen. Ett så kallat immuniseringsprov kontrollers, som tas via ett blodprov i armen. Även vikten kontrolleras.

Barnmorskan skriver en sammanfattning i journalen inför den kommande förlossningen.

Att läsa inför besöket

på 1177.se

Vecka 37, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Blodtrycket kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen.

Att läsa inför besöket

på 1177.se

Vecka 39, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Blodtrycket kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen.

Vecka 41, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Blodtrycket kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen.

Barnmorskan bokar tid för överburenhetskontroll på sjukhuset. Kontrollen bokas den dag man är 42 + 0 veckor.

Efterkontroll, 8-16 veckor efter förlossningen

Man bör göra en efterkontroll på barnmorskemottagningen 8-16 veckor efter förlossningen. Vikten och blodvärde kontrolleras. Du/ni får även tillfälle att prata om hur förlossningen varit och om hur det är att ha blivit förälder.

Man erbjuds gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läkt och hur knipförmågan är. Vid besöket tar man också upp behov av preventivmedel.

Du ska bli erbjuden en tid, men om du inte fått någon tid, kan du själv kontakta din barnmorskemottagning.

Att läsa

på 1177.se

Till toppen av sidan