Undersökningar under graviditeten

Kontroller under graviditeten, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

För att barnmorskan ska få en bild av hur den blivande mamman och fostret mår erbjuds olika kontroller och undersökningar vid besöken på barnmorskemottagningen. Barnmorskan går också igenom föräldrarnas hälsa och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om blivande mamman äter några läkemedel som kan påverka fostrets utveckling. Alla besök dokumenteras i den gravidas journal. Partnern är naturligtvis alltid välkommen till besöken på barnmorskemottagningen. I Örebro län erbjuds följande kontroller under graviditeten. Läs gärna informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka.

Inskrivningssamtal 1

Alla gravida i Örebro län erbjuds ett inskrivningssamtal inom 7 dagar efter kontakt med barnmorskemottagningen. Partnern är naturligtvis också välkommen till besöket.

Vid ett positivt graviditetstest är man välkommen att kontakta barnmorskemottagningen och beställa tid för ett inskrivningssamtal. Samtalet handlar om levnadsvanor som är bra respektive skadligt för graviditeten. Vid besöket erbjuds även blodprover för att kontrollera sköldkörtelns funktion. Det finns också tid för egna frågor och funderingar om graviditeten. I samband med besöket erbjuds man ett informationssamtal om fosterdiagnostik vid ett senare tillfälle. Vi bokar också tid för inskrivningssamtal 2 och provtagning.

Att läsa inför hälsosamtalet

Samtycke

Journaluppgifter om den blivande mamman, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Örebro län, Obstetrix. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR).

Barnmorskemottagningarna i länet deltar också i Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister. För mer information om kvalitetsregistret, se webbplatsen, Nationella kvalitetsregister, Sveriges kommuner och regioner.

Vecka 10-12, Inskrivningssamtal 2

Vid inskrivningssamtal 2 går barnmorskan igenom tidigare sjukdomar (fysiska och psykiska), graviditeter, ärftliga sjukdomar.

Blodprov

Följande undersökningar erbjuds vid inskrivningen:

  • Hb och Ferritin för att kontrollera blodvärde och järndepåer.
  • P-glukos för att upptäcka ev. graviditetsdiabetes.
  • Infektionsprover, för att kontrollera skyddet mot vissa infektioner ( HIV, hepatit B och C, syfilis)
  • Blodgrupp.

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök på barnmorskemottagningen. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna. Högt blodtryck i kombination med protein i urinen kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning/preeklampsi.

Urinprov

Med hjälp av urinprovet kontrolleras om halten av protein är normalt.

Vikt

Vikten kontrolleras regelbundet under graviditeten. Hur mycket man går upp i vikt varierar.

Gynekologisk undersökning

Om man har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds man att ta cellprovet vid inskrivningen. Även klamydiaprovtagning erbjuds.

Mer på 1177.se: Gynekologisk cellprovtagning

Att läsa inför inskrivningen

på 1177.se

på andra webbplatser

Vecka 7-12, samtal om fosterdiagnostik - Frejasamtal

Fosterdiagnostik är medicinska undersökningar av fostret och dig som är gravid. För att kunna göra ett aktivt, informerat val och välja det som känns rätt för dig och din partner, behövs god information. Därför erbjuder vi alla ett separat samtal om fosterdiagnostik.

På sidan om Vad är fosterdiagnostik? finns mer information om Frejasamtal i Örebro län

Vecka 11-14, fosterdiagnostik – KUB, för de som önskar

I Region Örebro län erbjuder vi alla blivande föräldrar ett tidigt ultraljud. Efter informationen om fosterdiagnostik (Frejasamtalet) gör man ett aktivt val gällande vilket tidigt ultraljud man önskar göra – tidigt dateringsultraljud eller KUB (kombinerat ultraljud och blodprov). Alla ultraljud utförs på USÖ eller Karlskoga Lasarett.

Tidigt dateringsultraljud

Vid detta ultraljud kontrolleras graviditetslängd, antal foster samt en granskning av fostrets anatomi. Undersökningen utförs mellan graviditetsvecka 11-14, vanligtvis i vecka 13.

KUB (kombinerat ultraljud och blodprover)

I Region Örebro län erbjuder vi alla blivande föräldrar, oavsett ålder, ett tidigt ultraljud i kombination med ett blodprov från den gravida kvinnan- KUB. Undersökningen kan bara utföras mellan graviditetsvecka 11 och 14.

Genom denna undersökning i kombination med kvinnans ålder kan vi beräkna sannolikheten för eventuella kromosomavvikelser hos fostret. Om risken för en avvikelse på fostret beräknas som hög kan vi erbjuda ett blodprov- NIPT som ger en säkrare diagnos. Vid behov kan även ett moderkaksprov tas.

Vid detta ultraljud görs, precis som vid tidigt dateringsultraljud, en kontroll av graviditetslängd, antal foster samt en granskning av fostrets anatomi.

Vecka 18-20, ultraljud och fosterdiagnostik

Förutom den tidiga fosterdiagnostiken erbjuder vi alla gravida ett ultraljud vecka 18-20. Här är det huvudsakliga syftet en granskning av fostrets anatomi och man kan därmed hitta avvikelser. Om man önskar kan man till viss del avstå från denna granskning.

Har man inte gjort ett tidigt ultraljud fastställs också graviditetslängden samt antal foster.

Vecka 24, graviditetskontroll

Vid graviditetskontrollen vecka 24 mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket ingår också blodprover (blodsocker och antikroppstest i blodet) . Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen. Även blodtrycket kontrolleras.

Vid varje besök under graviditeten samtalar barnmorskan med den gravida/paret angående mående samt graviditetsutveckling inklusive fosterrörelser.

Man får sitt moderskapsintyg som ska lämnas till försäkringskassan.

Det är viktigt att kontakta förlossningen vid

  • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila.
  • blödning.
  • misstänkt vattenavgång.
  • minskade fosterrörelser.

Att läsa inför besöket

  • Boken Vänta barn

Vecka 28 + 31 förstföderskor, vecka 29 omföderskor graviditetskontroll

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud.

Vid besöket kontrolleras också blodsockret, blodvärde och blodtrycket. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen.

Samtal om amning samt mående och graviditetsutveckling.

Att läsa inför besöket

  • Boken Vänta barn

på andra webbplatser

Vecka 33, graviditetskontroll

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Även blodtrycket och blodsocker kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen.

Samtal om mående och graviditetsutveckling.

Om det finns behov av psykosociala insatser under och efter förlossningen ska dessa vara planerad nu.

Att läsa inför besöket

på andra webbplatser

Vecka 35, graviditetskontroll

Vid det här besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras samt kontroll av blodvärde. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen.

Samtal om mående och graviditetsutveckling.

Barnmorskan skriver en sammanfattning i journalen inför den kommande förlossningen ihop med den gravida/paret.

Att läsa inför besöket

på 1177.se

Vecka 37, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Blodtrycket och blodsockret kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen. Information angående rutiner efter förlossningen samt fortsatt samtal angående mående och graviditetsutveckling.

Att läsa inför besöket

på 1177.se

Vecka 39, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Blodtrycket kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen. Samtal om mående och graviditetsutveckling.

Den gravida får vid detta besök information om möjlighet till kontroll på Specialistmödravården i v. 41+0-41+4.

Vecka 41, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Blodtrycket kontrolleras. Om du väntar ditt första barn kontrolleras halten av protein i urinen. Samtal om mående och graviditetsutveckling.

Efterkontroll, 8-16 veckor efter förlossningen

Man bör göra ett eftervårdsbesök på barnmorskemottagningen 8-16 veckor efter förlossningen. Blodtryck, vikt och blodvärde kontrolleras. Du/ni får även tillfälle att prata om hur graviditeten och förlossningen varit och om hur det är att ha blivit förälder. Man pratar även om amning.

Den förlösta rekommenderas att göra en gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läkt och hur knipförmågan är. Vid besöket tar man också upp behov av preventivmedel.

Du ska bli erbjuden en tid, men om du inte fått någon tid, kan du själv kontakta din barnmorskemottagning.

Att läsa

på 1177.se

Till toppen av sidan