Smärt- och rehab centrum, Linköping


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-103 00 00

Övriga tider och telefonnummer

Växeltelefon:
010-103 00 00

Aktuellt

Avgift vid uteblivet besök

Publicerad: 2018-01-11

Vill här påminna om att vi tar ut en avgift om du inte kommer till ett bokat besök. Avgiften för uteblivet besök är 200 kr. Läs mer om avgift vid uteblivet besök på sidan patientavgifter i Östergötland.

Ny tidsgräns för avbokning av besök

Publicerad: 2019-01-16

Från och med 2019-01-01 gäller ny regel för avbokning av vårdbesök i Region Östergötland. Patienter som uteblir eller avbokar senare än 24 timmar innan bokat besök får betala 200 kr för vårdbesöket. Avgiften gäller även besök som är avgiftsfria och för patienter som har frikort.

ADRESS

Besöksadress
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Smärt- och rehab centrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Vårt utbud

Smärt- och rehabiliteringscentrum är en länsövergripande specialistresurs med gemensam remissinstans. Till Smärt- och rehabiliteringscentrum kan personer med komplicerad smärta samt EDS remitteras för multidisciplinär bedömning, behandling och rehabilitering. Utöver detta bedöms och diagnostiseras även ME/CFS.

Smärtenheterna i Linköping och Norrköping är konsult till moderklinikerna vad gäller akut och kronisk smärtproblematik för inneliggande patienter.

Vid Forsknings- och utvecklingsenheten bedrivs forskning om komplicerad smärta och omfattande utvecklingsarbete.

.

Smärt och Rehabiliteringsenheten,US

Till enheten kommer personer med långvarig komplicerad smärta för multidisciplinär bedömning, farmakologisk behandling och rehabilitering.

Smärt och Rehabiliteringsenheten, US

Smärtenheten Universitetssjukhuset i Linköping

Smärtenheterna på de två sjukhusen har en konsultverksamhet för inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och akut smärta samt en mottagning för patienter med långvarigt smärttillstånd.

Smärtenheten Universitetssjukhuset i Linköping

 

Smärtenheten Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Smärtenheterna på de två sjukhusen har en konsultverksamhet för inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och akut smärta samt en mottagning för patienter med långvarigt smärttillstånd.

Smärtenheten Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Om oss

Smärt- och rehabiliteringscentrum är en övergripande specialistresurs med gemensam remissinstans och består av följande enheter:

Smärt- och rehabiliteringsenheten, US,

Smärtenheterna i Linköping, och Norrköping,

Forsknings- och utvecklingsenheten.

Smärtenheterna på de två sjukhusen har en konsultverksamhet för inneliggande patienter med cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och akut smärta samt en mottagning för patienter med långvarigt smärttillstånd.

Till enheten kommer personer med långvarig komplicerad smärta för multidisciplinär bedömning, farmakologisk behandling och rehabilitering. Utöver detta utför vi även bedömning, utredning och rehabilitering av EDS. Diagnostik och bedömning av ME/CFS ingår också i uppdraget.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.