Operationer av mage och tarmar

Fetmaoperationer

En fetmaoperation kan vara ett alternativ om du har en övervikt som kan orsaka ohälsa. Då kan en fetmaoperation öka dina chanser att få ett längre och mer hälsosamt liv. Men det finns risk för komplikationer. Du kommer också behöva ändra dina levnadsvanor för resten av livet efter en fetmaoperation.

Fetma kallas också obesitas.

Den här texten riktar sig till dig som är vuxen. Det har gjorts fetmaoperationer på barn och ungdomar, men det finns ännu inte tillräcklig kunskap om komplikationer och effekter efter lång tid. Därför har vi ännu ingen text om barn och fetmaoperationer på 1177.se.

Olika typer av fetmaoperationer

Följande tre metoder används vid fetmaoperationer:

 • Gastric sleeve, då en stor del av magsäcken opereras bort. Den metoden är vanligast.
 • Gastric bypass, då en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas bort.
 • Duodenal switch, då en stor del av magsäcken opereras bort och en stor del av tunntarmen kopplas bort. Den metoden används bara vid extrem fetma.

Du och kirurgen diskuterar vilken operationsmetod som kan passa bäst för dig. Kirurgen föreslår sedan den operation som är mest lämplig för dig.

Metoden gastric banding används inte längre

En metod som tidigare användes är så kallad gastric banding. Då gjordes magsäcken mindre genom att den snördes ihop med ett band. Den metoden används inte längre.

Vad krävs för att jag ska få göra en fetmaoperation?

Du måste vara beredd på att ändra levnadsvanor både före och efter operationen. Det gör att risken minskar för komplikationer och att du undviker att gå upp i vikt igen.

Ofta går det till så att du kontaktar en läkare på till exempel en vårdcentral som gör en första bedömning. Läkaren kan sedan skicka en remiss till en klinik för fetmaoperationer. Det kan ta upp till ett år från det att läkaren skickar remissen till att du blir opererad.

Många kliniker kan du kontakta själv, utan remiss från en läkare.

Det görs alltid en individuell bedömning

Det görs alltid en individuell bedömning om du kan opereras eller inte. Beslutet fattas bland annat utifrån hur kraftig fetma du har, om du har andra sjukdomar, om du tar vissa läkemedel och hur gammal du är.

Det är alltid en kirurg som är specialiserad på fetmaoperationer som avgör om du kan få en fetmaoperation.

Olika regioner har olika regler

Vad som gäller för att du ska få en fetmaoperation skiljer sig mellan olika regioner.

Följande regler kan gälla:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du har ett BMI över 40.
 • Du har ett BMI över 35 och en sjukdom som beror på din övervikt.
 • Du ska ha gjort seriösa försök att minska din vikt utan att uppnå bestående resultat. Till exempel kan du ha fått hjälp av dietist, viktgrupp eller läkemedelsbehandling.
 • Du ska känna till vad fetmaoperation innebär, hur du kan påverkas och vad du kan förvänta dig av operationen.
 • Du ska vara beredd att förändra dina levnadsvanor, framför allt dina matvanor.

Förberedelser

Du kan behöva gå ner en del av din övervikt innan du opereras. Det är för att minska storleken på levern och för att minska mängden fett som ligger runt magens inre organ. Detta gör det lättare för kirurgen att operera. Det kan också öka dina möjligheter att behålla en lägre vikt i framtiden.

Det är vanligt att du bara får dricka pulverdrycker tiden före operationen. Du får då börja med dieten mellan två och sex veckor före operationen.

Fasta och tvätt före operationen

Du får prata med en läkare en tid före operationen. Då får du information om hur du ska förbereda dig.

Före operationen får du inte äta något på sex timmar. Du ska tvätta dig flera gånger med en bakteriedödande tvål. Du får även läkemedel för att inte få någon blodpropp eller infektion under operationen.

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Du får ofta blodförtunnande sprutor i samband med operationen och en kort tid efteråt för att undvika blodproppar.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det är bra att sluta röka innan operationen. I vissa regioner är det ett krav att göra ett rökstopp sex veckor före operationen och att avstå rökning fram till och med sex veckor efter operationen. Annars får du inte opereras. Rökstopp gör att såren läker bättre och att risken för komplikationer minskar.

Du kan få hjälp att sluta röka och råd och stöd av vårdpersonal om du behöver det.

Rökning innebär stora risker för hälsan. Därför är det bra om du fortsätter med rökstoppet och slutar röka helt efter en fetmaoperation. Det har stor betydelse för att du ska få bättre hälsa efter operationen.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter. Då minskar risken för komplikationer.

Läs mer om rökfri och alkoholfri operation.

Hur lång tid tar operationen?

En fetmaoperation tar mellan 40 och 90 minuter. Du blir sövd och du blir opererad med så kallad titthålskirurgi, som också kallas laparoskopi.

Så görs en gastric sleeve-operation

Vid en gastric sleeve opereras ungefär två tredjedelar av magsäcken bort. Eftersom magsäcken blir mindre blir du också mätt snabbare.

Vid en gastric sleeve opereras en stor del av magsäcken bort. Det gör att du blir mätt snabbt när du äter. De röda prickarna är maten och de gröna fyrkanterna är bukspott och galla som finfördelar maten.

Så görs en gastric bypass-operation

Vid en gastric bypass kopplas en stor del av magsäcken och första delen av tunntarmen bort. Detta innebär att maten du äter når tunntarmen snabbt.

Vid en gastric bypass kopplas större delen av magsäcken bort. Det gör att du blir mätt snabbt när du äter. Tunntarmen får då ta emot osmält mat vilket den inte klarar av. Därför skickar tunntarmen ut signaler till hjärnan som talar om att du är mätt. De röda prickarna är maten och de gröna fyrkanterna är bukspott och galla som finfördelar maten.

Du blir fortare mätt när maten kommer direkt ner i tunntarmen i stället för att passera hela magsäcken. Det gör att du äter mindre och minskar i vikt.

Den del av magsäcken som kopplas bort och första delen av tunntarmen kopplas ihop med tunntarmens mellersta del. Där tillförs bukspott och galla som bryter ned maten.

Efter en gastric bypass kan du må illa och känna dig matt om du äter för fort, för mycket eller för mycket socker. Efter en gastric bypass är du ofta inte lika sugen på fet och söt mat som tidigare.

Så görs en duodenal switch-operation

Vid en duodenal switch görs magsäcken om till ett smalt rör, precis som vid gastric sleeve. Dessutom kopplas en stor del av tunntarmen bort.

Vid en duodenal switch opereras en stor del av magsäcken bort. Det gör att du blir mätt snabbt när du äter. Även en stor del av tunntarmen kopplas bort. Det gör att galla och bukspott når maten i ett senare skede. Då kan inte kroppen ta upp lika mycket näring som tidigare. De röda prickarna är maten och de gröna fyrkanterna är bukspott och galla som finfördelar maten.

Vid en duodenal switch når inte gallan och bukspottet maten förrän i allra sista delen av tunntarmen. Detta gör att en del av näringen av maten du äter inte hinner tas upp i tunntarmen.

Kroppen hinner alltså inte ta upp lika mycket fett och näringsämnen som tidigare. Detta gör att du minskar i vikt. Du minskar också i vikt på grund av att magsäcken har förminskats.

Hur kan operationen hjälpa mig att minska i vikt?

Orsaken till att du kan minska i vikt efter en fetmaoperation är olika beroende på vilken operationsmetod som har använts. Här beskrivs de olika orsakerna:

Signalerna om hunger minskar när delar av magsäcken tas bort

I magsäcken bildas ett hormon som gör att du känner hunger. Det heter ghrelin. Ghrelin skickar hungersignaler till hjärnan när magsäcken är tom. När delar av magsäcken tas bort eller kopplas bort produceras mindre ghrelin och du känner inte hunger lika lätt. 

Signaler om att du är mätt skickas till hjärnan

I den första delen av tunntarmen blandas maten med galla och bukspott. Gallan och bukspottet hjälper till att finfördela maten så att kroppen kan ta upp näringen.

Läs mer om galla och bukspott i texten om matsmältningsorganen.

Vid gastric bypass kopplas tunntarmen om. Det gör att tunntarmen får ta emot osmält mat vilket den inte klarar av att bryta ned. Därför skickar tunntarmen ut signaler till hjärnan som talar om att du är mätt.

Kroppen hinner inte ta upp näringen

Vid operationen duodenal switch kopplas första delen av tunntarmen bort och sätts ihop igen i en senare del av tunntarmen. Då kommer galla och bukspott i kontakt med maten i ett senare skede. Detta gör att det dröjer innan maten finfördelas. Då hinner inte kroppen ta upp lika mycket av näringen som tidigare.

Så mår du efteråt

Du får stanna på sjukhuset i en till två dagar efter en fetmaoperation. De första dagarna efter operationen är det vanligt att du har lite ont i magen. Du kan också må illa. Det kan vara en biverkning från läkemedlen som användes när du sövdes vid operationen.

Vanligt med några veckors sjukskrivning

De flesta är sjukskrivna i två till fyra veckor efter operationen. Du kan känna dig trött och orkeslös de första veckorna. Det beror till stor del på att du snabbt går ner i vikt.

Du får börja med flytande mat

Den första tiden efter en fetmaoperation kan du äta väldigt lite varje måltid. I början får du följa en diet med flytande mat. Sedan får du äta mosad mat och efter några veckor börjar du äta mat med fast konsistens. En dietist hjälper dig med vad och hur du ska äta efter operationen.

Under ett till två år efter operationen kan du oftast äta något större portioner, men oftast mindre än före operationen.

Risk för diarré och kräkning efter gastric bypass och duodenal switch

En stor del av tunntarmen är bortkopplad efter en gastric bypass och efter en duodenal switch. Den delen av tunntarmen som är kvar kan endast bryta ned en liten mängd fett. Det gör att du kan få diarré när du äter för mycket fett.

Diarrén består av fettet som tarmen inte har tagit upp. Socker och laktos som finns i mjölkprodukter kan också orsaka diarré. Du kan minska risken att få diarré genom att undvika fet mat och söt mat.

Det kan bli fullt i det nya magsäcksröret om du äter för fort, för mycket eller om du inte tuggar maten tillräckligt. Då tar det stopp och det kan göra att du kräks upp maten.

De här besvären med diarré och kräkningar kommer direkt efter operationen och avtar efter en tid.

Förändringar som kan orsakas av viktminskningen

Efter en fetmaoperation går du snabbt ner i vikt. Under de första tre till sex månaderna kan förändringar ske i kroppen på grund av detta. Dessa förändringar går över efter en tid. Du behöver alltså inte söka vård på grund av dessa förändringar.

Det här är några av de vanligaste förändringarna:

 • Du har värk i kroppen.
 • Du känner dig trött.
 • Du är frusen.
 • Du får torr hud.
 • Du har håravfall.
 • Du har humörsvängningar.

Komplikationer en kort tid efter operationen

De första dagarna efter en fetmaoperation finns det en risk för komplikationer. De vanligaste komplikationerna är blödning och läckage. Du kan också få blodproppar eller infektioner, såsom lunginflammation.

Kontakta kliniken eller mottagningen där du opererades om du inte mår bra efter din operation.

Blödning

Du kan få en blödning från någon av kopplingarna eller delningarna som gjordes i samband med operationen. Blödningar kommer oftast under det första dygnet efter operationen då du fortfarande är kvar på sjukhuset. Det är ovanligt att personer som har skrivits ut från sjukhuset får blödningar.

Symtomen på blödning kan vara ont i magen, feber och att du känner dig svag.

Läckage

Innehåll från tarmen kan börja läcka ut i bukhålan om det inte är tillräckligt tätt i någon skarv mellan tarmändarna som blivit sammankopplade. Det är vanligast att läckage uppstår tre till fem dagar efter operationen, men ibland kan det ske efter tio dagar. Du behöver få vård snabbt om du får ett läckage. De flesta behöver också opereras.

Symtomen på läckage kan variera. Du kan få till exempel feber, ont i magen eller känna dig så svag att du inte orkar ta dig ur sängen.

Lungkomplikationer och blodproppar

Din andning och din blodcirkulation kan bli sämre efter en fetmaoperation. Risken för detta ökar av följande orsaker:

 • Du ligger ner mycket.
 • Du har ont.
 • Du har övervikt.
 • Du röker.

Sämre andning kan leda till lunginflammation. Sämre blodcirkulation kan leda till blodproppar.

Du kan minska risken för lunginflammation genom så kallad aktiv andningsgymnastik.

Du får behandling med blodförtunnande läkemedel för att minska risken för blodproppar. Det är också viktigt att du själv gör vad du kan för att minska risken, till exempel genom att du rör på dig så mycket som möjligt och genom att inte röka.

Komplikationer och besvär en längre tid efter operationen

En längre tid efter operationen finns det risk för att få något eller några av de besvär som beskrivs nedan.

Dumping

Du som har genomgått en fetmaoperation kan må illa, kallsvettas och känna dig matt om du äter snabbt. Det kallas för dumping.

Dumping beror på att maten har kommit ner i tunntarmen för snabbt. Det kan kännas obehagligt men är inte farligt. Oftast går obehaget över inom 15 till 30 minuter. Du lär dig fort i vilken takt du bör äta för att inte må dåligt.

Sen dumping

Du kan även få problem med blodsockret efter en måltid. Det kallas sen dumping. Detta är vanligast efter gastric bypass-operationer. Då ökar blodsockret snabbt och går sedan snabbt ner igen. Dessa svängningar i blodsockernivå ger risk för alltför lågt blodsocker. Det kan ibland orsaka allvarliga symtom, till exempel att du svimmar.

Symtom på lågt blodsocker kan vara att du svettas, blir trött, får hjärtklappning och att du får ett starkt sötsug. Sen dumping kan ibland komma flera år efter din operation. Kontakta kliniken där du opererades om du har återkommande besvär som kan bero på blodsockerfall.

Tarmvred

Vid tarmvred gör det väldigt ont i hela magen och du kan må illa och kräkas. Kontakta en vårdcentral om du får väldigt ont i magen som inte går över på en timme.

Näringsbrist

Det finns en liten risk att få mineralbrist, vitaminbrist och undernäring efter en fetmaoperation.

Alla som har genomgått en fetmaoperation får tillskott av kalk, D-vitamin, B-vitamin och järn utskrivet på recept. Du behöver äta dessa tillskott i resten av ditt liv.

Du får råd från en dietist om vad och hur du ska äta. Det är mycket viktigt att du följer dessa råd för att undvika näringsbrist. Råden hjälper dig också att undvika att gå upp i vikt.

Det är också viktigt att gå på uppföljningar och provtagningar för att upptäcka näringsbrist i tid.

Brist på kalk, D-vitamin och B-vitamin

Det finns risk för att utveckla benskörhet efter en fetmaoperation. Det kan bero på att kroppen har sämre förmåga att ta upp till exempel kalk och D-vitamin. För att minska risken för benskörhet behöver du därför ta tillskott av kalk och D-vitamin.

Vid brist på B-vitamin kan minnet försämras och nervernas funktion kan bli sämre.

Järnbrist

Efter en fetmaoperation har kroppen svårare att ta upp järn. Därför är det bra att ta järntillskott. Du som har mens och brukar blöda mycket kan söka hjälp hos en gynekolog för att minska menstruationsblödningen. Då minskar du också risken för järnbrist.

Järnbrist kan ge blodbrist, vilket gör att du blir tröttare och mera orkeslös. Blodbrist kallas också anemi.

Alkoholberoende

Efter en fetmaoperation tar kroppen upp alkohol snabbare än tidigare. Forskning visar att risken för att utveckla alkoholberoende ökar lite. Därför är det viktigt att du som ska göra en fetmaoperation inte har alkoholberoende.

Överskottshud som ger eksem och sår

Hudveck av överskottshud bildas när du har gått ner i vikt snabbt. Då kan du få svårt att hålla dig ren. Du kan också få skavsår eller eksem.

Det skiljer sig mellan olika regioner vad som gäller för att du ska få operera bort överskottshuden, och hur lång väntetiden är.

Ofta gäller följande:

 • Din vikt ska ha varit stabil i sex månader, det vill säga du ska inte öka eller minska i vikt.
 • Du ska ha ett BMI under 28 eller helst ännu lägre.
 • Det ska ha gått minst två år sedan du gjorde fetmaoperationen.
 • Du får inte röka.

En operation för att ta bort överskottshud görs inte av kosmetiska skäl. Det görs endast om du har svårt att hålla dig ren, om du har svårt att röra dig eller om du har skavsår eller eksem.

Operation av kosmetiska skäl får du oftast bekosta själv hos en privatpraktiserande plastikkirurg.

Varför görs fetmaoperationer?

Fetma kan innebära en stor risk för att du får flera allvarliga sjukdomar, till exempel diabetes typ 2, sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och högt blodtryck. Personer med fetma möter dessutom ofta fördomar i samhället och kan bli diskriminerade i arbetslivet. Det kan leda till att du blir nedstämd och deprimerad.  

En fetmaoperation kan vara ett alternativ om du inte kan gå ner i vikt trots att du har försökt att förändra din livsstil. Det kan också vara ett alternativ om du har eller riskerar att få hälsoproblem på grund av din vikt.

När kan en fetmaoperation vara olämplig

Vissa sjukdomar och vissa läkemedel kan innebära allvarliga risker eller göra resultatet av operationen mycket sämre. Därför får du troligen inte opereras om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har nyligen haft en hjärtsjukdom eller en stroke.
 • Riskerna med operationen bedöms vara för stora, beroende på andra allvarliga sjukdomar.
 • Du är gravid.
 • Du är beroende av alkohol eller narkotika.
 • Du har en obehandlad ätstörning.

Även vissa psykiska sjukdomar kan innebära att du inte kan opereras. Det beror bland annat på att du behöver kunna klara av eventuella komplikationer efter operationen. Du behöver också kunna klara av den livsstilsförändring som krävs.

Det kan hända att du inte får opereras om du är äldre än 60 år. Det beror bland annat på att risken för komplikationer efter en fetmaoperation kan öka ju äldre du är. En annan orsak är att fetma hos äldre inte brukar ha så negativa effekter på hälsan som hos yngre.

Graviditet efter fetmaoperation

Det är bra om du undviker att bli gravid under de de två första åren efter operationen. Det är för att du under den perioden snabbt går ner i vikt och då kan fostret få för lite näring.

Det är viktigt att du berättar på barnmorskemottagningen att du har gjort en fetmaoperation om du blir gravid. Då kan mödravården kontrollera att dina blodvärden är bra redan från graviditetens början.

Så påverkas livet av en fetmaoperation

I början minskar du oftast din vikt snabbt. Beroende på utgångsläget kan du räkna med att gå ner ett till tre kilo i veckan under de första månaderna.

Efter tre till sex månader minskar du i vikt mer långsamt. Du når den lägsta vikten efter sex till arton månader. De flesta når inte en vikt som ligger under BMI 25 men ofta leder operationen till att du tappar 25 till 30 procent av din vikt.

De flesta lyckas hålla en lägre vikt i många år efter sin fetmaoperation jämfört med vikten före operationen. Däremot brukar de flesta gå upp lite i vikt efter några år och ha svårt att hålla den lägsta vikten efter operationen.

Din fysiska hälsa kan bli bättre

Viktminskningen leder till mycket positivt. Bland annat minskar risken för tidig död. Risken minskar även för att du ska få sjukdomar som är kopplade till fetma, som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Du som har diabetes typ 2 kan få bättre blodsockervärden och du minskar risken för hjärtinfarkt genom att gå ner i vikt. En del kan även sluta med läkemedel. Det beror på att insulinkänsligheten ökar när fetman minskar.

Ofta förbättras besvär med rygg, leder och sömnapné.

Livskvaliteten brukar öka när vikten minskar. Du orkar mer och kan röra dig lättare. Det gör att du inte längre hindras i vardagen av sådant som förut var svårt för dig att göra på grund av fetma.

Hur du mår psykiskt ändras inte alltid

Du som har haft mycket ångest och nedstämdhet före operationen kan känna att detta minskar under en tid efter operationen. Men ofta kommer ångesten och nedstämdheten tillbaka.

Vissa kliniker för fetmaoperationer har kurator eller kan erbjuda annat samtalsstöd. Men de flesta erbjuder inte detta.

Kontakta en vårdcentral, företagshälsovården eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning om du har varit nedstämd under minst två veckor och har andra symtom på depression.

Du behöver anpassa dig till nya levnadsvanor

Efter operationen behöver du ändra dina matvanor. Du som har blivit opererad mot fetma behöver tänka på följande:

 • Ät sakta och tugga maten ordentligt.
 • Ät frukost, lunch och middag samt två till tre mellanmål vid samma tider varje dag.
 • Undvik mycket fett i maten.
 • Undvik så kallade snabba kolhydrater som mat med socker, vitt mjöl, vitt ris och pasta. 
 • Välj mat med mycket fibrer såsom mörkt, grovt bröd samt fullkornsprodukter.
 • Ta de tabletter och vitaminer som du är ordinerad varje dag.
 • Ta gärna en promenad varje dag eller hitta någon annan motionsform som du tycker är rolig och som passar dig.

Du behöver gå på kontroller resten av livet

Du som har blivit opererad måste gå på kontroller hos sjukvården i resten av livet. Det är viktigt att tidigt upptäcka eventuella brister på till exempel vitamin B12, D-vitamin och järn.

Efter en duodenal switch-operation måste du kontrolleras varje år då det efter denna operation finns större risk för näringsbrist än efter de andra operationsmetoderna.

De flesta kliniker som utför fetmakirurgi har ett uppföljningsprogram för dig som har opererats. Vid några tillfällen efter operationen får du då träffa exempelvis en sjuksköterska och en dietist som ger råd och hjälp om livsstil, matvanor och motivation.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

MER PÅ 1177.SE

Så fungerar matsmältningsorganen

Maten du äter bryts ner medan den passerar genom din kropp. Det kallas matsmältning eller matspjälkning. Olika organ och körtlar hjälper till med matsmältningen. Maten behöver brytas ner för att kroppen ska kunna ta upp näringen som maten innehåller.

Så bedömer du din vikt

Det finns metoder för att ta reda på om du har en övervikt som kan öka risken för vissa sjukdomar. Den vanligaste metoden är att mäta midjemåttet.

Självkänsla

Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt. En stark självkänsla kan göra det lättare att hantera stress och komma överens med andra. En stark självkänsla innebär att du är nöjd med dig själv och känner att du är värdefull. Det går att träna upp sin självkänsla.

Mer på andra webbplatser

Kvalitetsregister för fetmaoperationer

För att kunna förbättra vården i samband med operation av fetma samlas olika uppgifter i ett nationellt kvalitetsregister, Scandinavian Obesity Surgery Register (SOreg)

Nationella kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling.

Till toppen av sidan