Diabetes

Diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes blir det för mycket socker i blodet, vilket påverkar kroppen på olika sätt. Du kan bli trött och behöva kissa ofta. Det finns mycket du kan göra själv för att må bättre.

Förutom typ 2-diabetes finns typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 2-diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder.

Symtom

Vid typ 2-diabetes kan du få ett eller flera av följande symtom:

  • Du kan bli trött och kraftlös.
  • Du kan bli mer törstig.
  • Du kan kissa oftare och större mängder.
  • Du kan få försämrad syn och se dimmigt.
  • Du kan få klåda i underlivet.

Typ 2-diabetes är en sjukdom som utvecklas långsamt. Symtomen kan därför vara svåra att lägga märke till.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har typ 2-diabetes. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Vad kan jag göra själv?

All träning är bra när du har typ 2-diabetes. De positiva effekterna av träningen kommer direkt.

Typ 2-diabetes är en sjukdom som du själv kan påverka. Du kan påverka hur du mår och hur sjukdomen utvecklas.

Vid typ 2-diabetes har du för höga nivåer av blodsocker. Blodsocker kan också kallas blodglukos. Du kan sänka nivåerna av blodsocker på flera sätt.

Var fysiskt aktiv

Att träna och röra på sig är ett mycket bra sätt att sänka nivåerna av blodsocker.

Alla mår bra av fysisk aktivitet, men för dig med typ 2-diabetes är det extra bra. Det gör att nivåerna av blodsocker blir jämnare och inte lika höga.

Alla typer av träning och rörelse är bra. Det är aldrig för sent att börja röra på sig. De positiva effekterna av aktiviteten kommer direkt.

Läs mer om varför det är bra att röra på sig.

Ät bra mat

Vad du äter har stor betydelse vid typ 2-diabetes.

Mat och dryck som innehåller mycket socker höjer nivåerna av blodsocker.

Här kan du läsa mer om hur du kan äta hälsosamt.

Undvik rökning

Du har mycket större risk att få typ-2 diabetes om du röker.

Om du röker när du har typ-2 diabetes ökar också risken för att samtidigt få vissa andra sjukdomar.

Undvik därför att röka. Det finns hjälp att få om du röker och vill sluta.

Undvik alkohol

Alkohol innehåller mycket energi. Det gör att nivåerna av blodsocker stiger.

Dessutom påverkar alkohol kroppens förmåga att hantera blodsocker. Det gör att nivåerna av blodsocker sjunker långsammare.

Om du dricker alkohol är det viktigt att kontrollera blodsockret noga före, medan och efter att du har druckit.

När du har typ 2-diabetes ökar risken för att få vissa andra sjukdomar. Risken att få sjukdomarna ökar mer om du dricker alkohol. Undvik därför att dricka alkohol.

Det finns hjälp att få om du vill få hjälp att sluta dricka alkohol.

Innan du får typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes börjar med något som kallas prediabetes eller nedsatt glukostolerans. Det är när du håller på att utveckla sjukdomen. Nivåerna av blodsocker börjar bli höga. För att se om du har prediabetes kan du få göra en glukosbelastning.

Det kan ta flera år innan prediabetes utvecklas till typ 2-diabetes.

Under tiden har du möjlighet att förhindra eller fördröja att du får sjukdomen.

Även när du har fått sjukdomen kan du påverka hur den utvecklas.

Det kan du göra genom att äta bra och träna och röra på dig.

Undersökningar och utredningar

Du behöver lämna blodprov för att läkaren ska kunna ställa diagnosen typ 2-diabetes. Du kan också behöva en så kallad glukosbelastning.

Blodprovet P-glukos visar vad du har för värde på blodsockret. Det visar nivåerna av blodsocker när provet tas. Oftast räcker det med ett stick i fingret för att ta blodprovet.

Med ett blodprov som visar halten HbA1C kan läkaren se hur blodsockret har varit de senaste två till tre månaderna. Provet kan också kallas långtidssocker.

Läs mer om blodprov i texten Att lämna blodprov.

Fler undersökningar görs

Det är vanligt att samtidigt ha andra sjukdomar eller besvär när man har typ 2-diabetes.

Därför kan du få göra fler undersökningar och prover. Till exempel kan du få lämna prover som kan visa om du har höga halter av blodfetter eller högt blodtryck.

Behandling

Alla kan sänka nivåerna av blodsocker genom att äta bra och röra på sig. Det är den viktigaste behandlingen.

Du som behöver stöd för att komma igång med träning kan få fysisk aktivitet på recept. Det innebär att du kan få hjälp att hitta fysiska aktiviteter som passar dig. Fråga vårdpersonalen så får du veta mer.

Men de flesta behöver också behandling med läkemedel. Du kan också få behandling mot högt blodtryck och höga blodfetter, om det behövs.

Läkemedel

Det finns flera olika läkemedel som hjälper kroppen att reglera nivåerna av blodsocker. Läkemedlen fungerar på olika sätt. Vilket läkemedel som passar dig bäst kan bero på olika saker.

Många som har typ 2-diabetes behöver få insulin som läkemedel. För en del dröjer det många år innan de behöver ta insulin. Andra behöver insulin redan när de får diagnosen. De som får behandling med insulin kan ibland få insulinkänning. Då sjunker nivåerna av blodsocker mycket eller snabbt.

Vad händer i kroppen?

Insulin är ett hormon som finns i kroppen. Insulin bildas i bukspottskörteln.

Insulinet hjälper kroppen att ta hand om socker som finns i blodet. Blodsocker är viktigt för det ger kroppen energi. Men det ska finnas lagom mycket blodsocker.

Vid typ 2-diabetes blir kroppens celler mindre känsliga för insulin. Det gör att det blir för höga nivåer av blodsocker ibland. Bukspottkörteln behöver då tillverka mer insulin.

Till slut räcker inte det insulin som kroppen tillverkar. Då blir det också för höga nivåer av socker i blodet.

Vad beror typ 2-diabetes på?

Orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd. Men risken att utveckla sjukdomen påverkas till stor del av hur du lever.

Du som har övervikt eller fetma har ökad risk för typ 2-diabetes.

Du kan också ha större risk att utveckla sjukdomen på grund av gener som du ärver.

Du som röker har mycket högre risk för att få diabetes.

Stress kan göra att risken för typ 2-diabetes ökar. Stress gör kroppen mindre känslig för insulin och då ökar nivåerna av blodsocker.

Komplikationer och följdsjukdomar

Typ 2-diabetes kan öka risken för andra sjukdomar och besvär.

Det här är sjukdomar som är vanligare att få om du har typ 2-diabetes:

Graviditet och typ 2-diabetes

Prata med din läkare om du planerar en graviditet eller är gravid. Då kan du få råd om vad du kan göra för att dina nivåer av blodsocker ska vara så bra som möjligt inför och under graviditeten.

Att leva med typ 2-diabetes

Det kan ta tid att vänja sig och acceptera sjukdomen. Men med tiden brukar det bli en naturlig del av tillvaron.

Du kan leva ett bra och aktivt liv med typ 2-diabetes.

Om du rör på dig, äter och dricker hälsosamt, samt har en fungerande behandling kan du leva lika länge som du skulle ha gjort utan sjukdomen.

Kontakten med vården

De flesta som har typ 2-diabetes har regelbunden kontakt med vårdspersonal som har specialkunskaper inom diabetes. Det kan till exempel vara en diabetessjuksköterska eller din läkare på vårdcentralen. De kan ge dig hjälp, råd och stöd om det behövs.

Du bör träffa dem minst en gång per år. Det är för att se hur behandlingen fungerar, och för att upptäcka och behandla eventuella skador som du kan få på grund av diabetes.

Få ögonen undersökta

Du bör regelbundet få dina ögon undersökta med så kallad ögonbottenfotografering. Då kan läkaren upptäcka förändringar på näthinnan som kan orsaka så kallad diabetesretinopati. Det finns behandling som förhindrar att synen försämras.

Hur ofta du behöver få ögonen undersökta beror bland annat på hur länge du har haft diabetes. En ögonmottagning skickar en kallelse till dig när det är dags att undersökas.

Sköt om tänderna

Gå till tandläkaren regelbundet. Anledningen är att höga nivåer av blodsocker under lång tid kan göra det lättare att få tandlossning eller hål i tänderna. Det är även viktigt att sköta tänderna noga.

Berätta för tandläkaren eller tandhygienisten att du har diabetes. Hen kan då ge dig information om hur du ska sköta dina tänder och vad du ska tänka på.

Du kan ha rätt att få särskilt tandvårdsbidrag, STB. Tandvårdsbidraget gör att du inte behöver betala fullt pris för ett tandläkarbesök.

Sköt om fötterna

Typ 2-diabetes ökar risken för försämrad känsel och blodcirkulation i fötterna.

Det kan göra att du får ett skavsår eller ett sår utan att du märker det, och det tar längre tid för såret att läka. Såret kan också infekteras lättare.

Därför är det viktigt att du tar hand om dina fötter.

Dina fötter kommer att undersökas ungefär en gång per år. Du kan då få råd eller hjälp med särskilda sulor om det skulle behövas.

Kontakt med andra kan hjälpa

Det kan vara till hjälp att möta andra som har liknande erfarenheter. Hos exempelvis Diabetesförbundet och Diabetes Sverige kan du få stöd och mer information. På många håll i landet finns även lokala föreningar.

Det finns nationella riktlinjer för diabetes typ 2

För att alla ska få en jämlik vård finns det nationella riktlinjer för vissa sjukdomar. Där kan du bland annat läsa om vilka undersökningar och behandlingar som kan passa bra vid sjukdomen.  

Riktlinjerna innehåller rekommendationer. Vårdpersonalen måste ändå bedöma vad som passar varje enskild patients behov och önskemål.  

Det är Socialstyrelsen som tar fram de nationella riktlinjerna. Riktlinjerna är skrivna för chefer och andra beslutsfattare, men det finns också versioner som är skrivna direkt till patienter. Där kan du läsa vad som gäller för just din sjukdom.  

Här kan du läsa patientversionen av de nationella riktlinjerna för diabetes typ 2. 

mer på 1177.se

Till toppen av sidan