Skador på tänder

Frätskador på tänderna

Frätskador på tänderna betyder att tänderna har slitits ner. Vid allvarliga frätskador blir de även missfärgade. Med tiden kan du få ont och känna att det ilar i tänderna. Det är sura ämnen som orsakar frätskador, till exempel energidryck, juice och läsk.

Det finns saker du kan göra för att stoppa frätskador som inte är så djupa.

Symtom

Tänder som har frätskador.
Vid en frätskada försvinner emaljen och det underliggande tandbenet lyser igenom så att tanden gulnar.

Frätskador på tänderna i ett tidigt skede kan vara svåra att upptäcka själv.

Det här är vanliga symtom på frätskador:

  • Tandens form ändras.
  • Tandens yta blir matt.
  • Du känner ilningar eller får ont.
  • Tanden blir mörkare.

Frätskador kan finnas på alla tandytor. De är vanligast på insidan av framtänderna i överkäken och på kindtändernas tuggytor i underkäken.

Både mjölktänder och permanenta tänder kan få frätskador.

Tanden blir mörkare och gulnar

I början av en frätskada brukar tanden behålla den färg som den hade från början. När emaljen på tanden försvinner börjar tandbenet att synas. Tanden blir då mörkare och gulnar.

Tanden kan göra ont och ila

Tandens yta bryts oftast ner under många år. Det gör inte ont till en början, men allt eftersom ytan slits ner kan du få ont. Det kan också ila i tanden.

Frätskadan ändrar tandens form

Så småningom ändras tandens form.

Framtänderna i överkäken kan få en slätare och avrundad yta.

Det kan bildas gropar på kindtändernas tuggytor. Finns det lagningar slits fyllningen inte ner lika mycket som tanden. Fyllningen kan då börja sticka upp med vassa kanter. Den behöver då putsas av en tandläkare eller tandhygienist.

Vad kan jag göra själv?

Frätskador på tänderna blir allt vanligare, särskilt bland barn och ungdomar.

Tänder som har blivit förstörda av frätskadorna läker inte av sig själva. Det är därför viktigt att särskilt barn och ungdomar tar hand om sina tänder på ett bra sätt för att undvika behandling senare i livet.

Se över dina matvanor

Du kan stoppa frätskadorna genom att ändra dina matvanor. Tanden blir mindre känslig när tandytan inte längre påverkas av syra.

Undvik sura drycker, surt godis och sura livsmedel. På så sätt kan du stoppa frätskador om de inte är så djupa.

Det är bra att undvika följande saker:

  • sura drycker, till exempel juice, läsk, vin och energidrycker
  • sura livsmedel, till exempel syrade grönsaker, ketchup och citrusfrukter
  • surt godis
  • sura frukter.

Skölj gärna munnen med vatten efter att du har ätit eller druckit något som är surt.

Mejeriprodukter motverkar frätskador

Livsmedel som innehåller mycket kalcium hindrar syrorna från att orsaka frätskador. Det gäller till exempel ost, mjölk, filmjölk eller yoghurt. Därför kan det vara bra att kombinera frukt med exempelvis naturell yoghurt. Likadant kan det vara bra att avsluta en måltid med ost.

Undvik att slita på tänderna

Borsta inte tänderna direkt efter att du har ätit eller druckit något surt. Slipmedlet i tandkrämen sliter mer på tandytan om du nyligen har druckit en sur dryck, till exempel apelsinjuice. I stället kan du skölja munnen med vatten och vänta minst en timme med att borsta tänderna.

Använd en mjuk tandborste och en tandkräm som inte innehåller så mycket slipmedel. Läs innehållsförteckningen på produkten. Du kan också fråga om råd på ett apotek.

Borsta tänderna två gånger per dag.

Bra med extra fluorid

Du kan göra tänderna starkare genom att använda medel som innehåller fluorid, till exempel munsköljmedel eller gel. Fråga om råd på ett apotek.

Undvik att tugga fluoridtuggummin. Det kan göra mer skada på en tand som redan har en frätskada.  

Frätskador som beror på sjukdom

Det är svårare att själv förebygga frätskador som beror på sjukdom, till exempel ätstörningar. Läkemedel som tar bort effekten av den sura magsaften kan hjälpa. Fråga om råd på ett apotek. Du kan behöva kontakta läkare om problemen med sur magsaft i munnen fortsätter.

Undvik tandblekning

Det är inte lämpligt att bleka tänder som har frätskador. Då blir frätskadorna värre och du kan få ilningar i tänderna.

När och var ska jag söka tandvård?

Kontakta en tandläkare eller tandhygienist om du tror att du har frätskador på tänderna.

Har du fått större skador kan du behöva tandvård, till exempel plastfyllningar eller tandkronor.

Du kan behöva remiss till en läkare om frätskadan beror på någon sjukdom.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Det är bra om en tandläkare eller tandhygienist undersöker dina tänder regelbundet. På så sätt kan frätskador upptäckas så tidigt som möjligt. Tandvårdspersonalen följer även upp skador för att se om de har stannat av eller blivit sämre.

Tänderna undersöks en och en

Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker varje enskild tand för att upptäcka frätskador. De kan se olika ut beroende på hur stora de är. Frätskador kan även ses med tandröntgen.

Behandling

Behandlingen är olika beroende på hur stor frätskadan är. Du får till att börja med rekommendationer om vad du själv kan göra för att hindra att skadan blir värre.

Har du fått lite större frätskador kan du behöva plastfyllningar på vissa delar av tanden.

Du kan behöva tandkronor på tänder som har blivit förstörda av frätskadorna. Då får du behandling hos tandläkare flera gånger.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Du kan ha rätt att få ekonomiskt stöd för tandvård om frätskadorna beror på någon sjukdom. Det kallas särskilt tandvårdsbidrag. Det kan till exempel gälla om du har en ätstörning.

Du kan även ha rätt att få tandvård till samma kostnad som sjukvård om tandvården är en del av rehabiliteringen efter en sjukdom. Be din läkare eller tandläkare om mer information.

Vad beror frätskador på?

En tand består av krona och rot. Kronan är den del som syns i munnen, medan roten sitter fast i käkbenet.

En tand består av krona och rot. Kronan är den del som syns i munnen, medan roten sitter fast i käkbenet. Kronans yta består av emalj. Under emaljen sitter tandbenet. Den innersta delen av tanden kallas pulpan eller tandnerven.

En frätskada beror på att tandens emalj har lösts upp av ett surt ämne. Frätskadan kan sprida sig in i tandbenet och pulpan om inte skadan upptäcks i tid.

Det skyddande tandköttet kan försvinna

Hos yngre personer är tandhalsen täckt av tandkött. I takt med att du blir äldre kan tandköttet dra sig tillbaka så att tandhalsen blir synlig.

Tandhalsen täcks inte av emalj. Den är mycket sårbar för frätskador om tandköttet försvinner. Då kan det bli en frätskada direkt på tandbenet.

Ju surare desto större risk för frätskador

Det är framför allt mängden syra och graden av surhet som avgör om mat eller dryck ger frätskador eller inte. Graden av surhet kallas också pH-värde. Ju lägre pH-värde, desto större är risken för frätskador.

Ätstörningar och halsbränna

Frätskador kan också uppstå på grund av sjukdomar eller tillstånd där man kräks eller får sura uppstötningar, till exempel en ätstörning eller halsbränna.

Sura ämnen i luft och vatten

Det finns sura ämnen som kan komma in i munnen genom luften, exempelvis om du arbetar inom vissa kemiska industrier.

Dina rättigheter i tandvården

Du kan söka tandvård på vilken tandvårdsmottagning du vill i hela landet. Varje tandvårdsmottagning bestämmer själv priset för den tandvård den utför. Fråga vad en undersökning eller behandling kostar. Du har rätt att få veta det i förväg.

Läs om dina rättigheter i tandvården här.

Gratis för barn och unga

Barn och unga behöver inte betala för tandvård. Det gäller till och med den 31 december det år du fyller 23. Då ingår nästan alla undersökningar och behandlingar som tandläkaren eller tandhygienisten anser att du behöver.

Tandvårdsbidrag

Du får betala för tandvård från och med det år du fyller 24.

Du får ett bidrag för tandvård varje år. Hur mycket du får beror på hur gammal du är. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag. Säg till att du vill använda bidraget när du ska betala.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för tandvård fungerar så att du under en period på tolv månader betalar hela kostnaden för tandvård upp till 3 000 kronor. Om dina tandvårdskostnader under perioden överstiger det beloppet får du tandvårdsstöd från staten. 

Garantier

Det finns garantier för de flesta behandlingar. Det betyder du kan få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till. Läs om garantier inom tandvård.

Läs om kostnader och ersättningar inom tandvård här.

Tolkning till ditt språk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Ibland kan du behöva betala för språktolk.

Mer på 1177.se

Att behandla tänderna med fluorid

Fluorid skyddar tänderna från bakterier som ger karies. Du får i dig fluorid genom maten, men ofta behövs ett tillskott.

Ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna kan till exempel bero på känsliga tandhalsar, sprickor eller hål i tänderna.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Till toppen av sidan