Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Habilitering Kronoberg

Vem gör vad på habiliteringen

Innehållet gäller Kronoberg

Vi arbetar i team och alla yrkeskategorier på habiliteringen har olika kunskapsområden och metoder för utredning, stöd och behandling. Genom att arbeta i team lägger vi samman våra olika kunskaper, för att insatserna som ges ska bli allsidiga och samordnade.

Arbetsterapeut

 • Analyserar behovet av dagliga aktiviteter och ger råd, stöd och behandling kring detta.
 • Bedömer behovet av, ordinerar och provar ut tekniska hjälpmedel.
 • Medverkar vid bedömning och anpassning av individens eller familjens bostad och andra lokaler, till exempel skola och förskola.

Dietist

 • Arbetar med nutritionsproblem som uppstår i samband med funktionsnedsättning, med målet att uppnå en väl anpassad kostbehandling.

Fritidskonsulent

 • Ger information, rådgivning och stöd kring olika fritidsaktiviteter, både aktiviteter som är anpassade och andra aktiviteter i föreningslivet.
 • Ger stöd kring en utvald aktivitet och för att komma igång med den.
 • Samverkar med fritidsaktörer i respektive kommun kring behov och utveckling av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Hälsopedagog

 • Arbetar med hälsocoachning av levnadsvanor så som kost, fysisk aktivitet, stress och sömn.
 • Ger information och rådgivning kring olika fritidsaktiviteter eller träningsformer, samt ger stöd för att komma igång med utvald aktivitet eller träning.

Kurator

 • Ger information om samhällets stöd och service
 • Erbjuder samtalsstöd och bearbetande samtal i olika former
 • Medverkar vid diagnostisk utredning

Logoped

 • Arbetar med munmotorik och med ät- och sväljsvårigheter.
 • Arbetar med alternativa kommunikationssätt exempelvis teckenspråk.
 • Utreder och behandlar tal- språk samt kommunikationssvårigheter.
 • Bedömer behov av, ordinerar och provar ut kommunikationshjälpmedel.

Läkare

 • Ansvarar för medicinsk utredning, behandling och uppföljning.
 • Ansvarar för samordning och ger råd och stöd kring medicinsk behandling.

Medicinska sekreterare

 • Ansvarar för administrativ service, reception, telefon och information.
 • Ansvarar för journalhantering och ser till att remisser och intyg kommer till rätt instans.

Psykolog

 • Gör neuropsykologiska utredningar.
 • Ger psykoedukation till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga för att öka förståelsen för funktionsnedsättningen och hur det påverkar vardagen.
 • Ger stödjande samtal till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Sjukgymnast

 • Analyserar, bedömer, stödjer och stimulerar den motoriska utvecklingen och förmågan.
 • Ger stöd, råd och behandling av rörelseförmåga och funktion.
 • Bedömer behovet av hjälpmedel, ordinerar och gör uppföljning.

Sjuksköterska

 • Arbetar med medicinsk omvårdnad och uppföljning, rådgivning och stöd i detta.

Specialpedagog

 • Ger råd och stöd kring individens utveckling.
 • Gör utredningar och bedömningar.
 • Samverkar med individens familj och nätverk utifrån ett helhetsperspektiv. 
Till toppen av sidan