Kostnader och ersättningar

Frågor och svar om e-frikort

Innehållet gäller Kronoberg

Hur fungerar e-frikort?

Svar: Vid varje nytt besök i öppenvården registreras patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet automatiskt i systemet. Öppen vård betyder att du inte läggs in på sjukhus. När du når gränsen för frikort i Kronoberg så registrerar systemet automatiskt att du har frikort. För att se vad gränsen går för att få frikort se sidan om patientavgifter. Patientavgifter i Kronoberg - 1177

Hur länge gäller mitt frikort?

Svar: Perioden för frikort börjar dagen du kommer upp till nivån för frikort och gäller i tolv månader räknat från första besöket.

Enda undantaget är om du besöker en privat vårdgivare, till exempel en läkare eller sjukgymnast, som inte är ansluten till systemet. Då behöver du spara besökskvittot och ta med dig det nästa gång du besöker en vårdgivare som är ansluten och kan registrera kvittot. Det är frivilligt för vårdgivaren att ansluta sig, fråga din privata vårdgivare om hur det fungerar hos dem. 

Hur gör jag om jag söker vård i annat län?

Svar: Om du besöker vården i en annan region, eller hos en privat vårdgivare i annan region och ditt besök inte har registrerats i e-frikort behöver du kontakta den region eller vårdgivare där vårdbesöket ägde rum för att få besöket registrerat. Region Kronoberg kan inte registrera avgifter som har betalats i andra regioner. 

Kundtjänst kan hjälpa dig med kontaktuppgifter till andra regioners patientkontor. Du som vet med dig att du ska göra besök i annan region kan få hjälp med att skriva ut ett "bevis" på ditt frikort som du kan ta med dig vid besöket.

Vad händer om jag går till en privatvårdgivare?

Svar: Frikortet gäller hos alla privata vårdgivare som har ett avtal med Region Kronoberg, det vill säga när vården är offentligt finansierad. Det är inte alla privata vårdgivare som är anslutna till e-frikort och då måste du själv bevaka rätten till ditt högkostnadsskydd. Spara dina besökskvitton och skicka dem till faktura@kronoberg.se, eller få dem registrerade i valfri kassa.

Kan jag stryka besök, det vill säga göra så kallade taktiska val?

Svar:Nej, det är inte möjligt. Frikortet gäller under 12-månaders period räknat från första besöket för att det ska fungera på samma sätt för alla.

Får jag mitt frikort hemskickat?

Svar: Nej, frikortet skickas inte ut, men du kan begära ett "bevis" på att du har frikort som du kan ta med dig om du söker vård i annat län eller hos privat vårdgivare.

Jag har skyddad identitet, finns jag med i systemet? 

Svar: Ja, om du finns med i vårt journalsystem finns du med även i e-frikort.

Måste jag som patient vara med i e-frikortstjänsten?

Svar: Om du inte vill att Region Kronoberg ska hantera dina avgifter elektroniskt kan du begära utträde ur tjänsten genom att fylla i en utträdesblankett. Observera att du själv måste spara dina kvitton och bevaka din rätt till högkostnadsskydd.

Har du frågor?  

Kontakta kundtjänst för patientavgifter på telefon: 0470-58 96 50 eller via mejl: faktura@kronoberg.se.

Till toppen av sidan