Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd för öppenvård

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Det kallas för högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

Vad innebär högkostnadsskyddet?

Kronoberg

Du behöver inte betala mer än 1 400 kronor för öppen hälso- och sjukvård under en tolvmånadersperiod.

Du kan köpa ett frikort. Du betalar då 1 400 kronor, eller den summa som återstår tills hela summan, 1 400 kronor, är betald.

I Region Kronoberg har vi elektroniska frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Så här går det till:

  • Vid varje nytt besök registreras patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet automatiskt i systemet.
  • När du kommer upp i 1 400 kronor nås gränsen för frikort i Kronoberg. Det gäller i tolv månader, räknat från första besöket. Frikortet gäller vid öppenvårdsbesök i den offentligt finansierade vården.
  • Du får inte längre ett fysiskt frikort i handen men om du behöver kan du få en utskrift på att du har elektroniskt frikort.

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 400 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader.

En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 400 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.

Kronoberg

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet eller som av annan anledning inte önskar vara en del av e-frikortssystemet kan kontakta Region Kronoberg för att begära utträde. Om du väljer att gå ur e-frikortssystemet får du själv bevaka ditt högkostnadsskydd.

Privata vårdgivare som inte har e-frikort

Om du har varit på besök hos en privat vårdgivare inom Region Kronoberg som inte är ansluten till e-frikort än, så kan du få hjälp med att registrera dina kvitton, eller stämplar i efterhand i valfri kassa eller ta kontakt med kundtjänst som också hjälper till med detta. Tänk på att ta med dig en utskrift av ditt frikort att visa upp för vårdgivaren. Det är frivilligt för vårdgivaren att ansluta sig, fråga din privata vårdgivare om hur det fungerar hos dem.

Hur räknas perioden på tolv månader?

Perioden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året du gör besöket. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om får du ett så kallat frikort.

Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet nästa gång.

Ett exempel: Du gör ditt första vårdbesök 25 april ett år. Efter ett antal besök har du betalat totalt 1 400 kronor i patientavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året därpå.

Du kan behöva spara dina kvitton och själv se till att besöken registreras, om vårdgivaren eller regionen inte sparar uppgifterna elektroniskt. Fråga vid besöket om du är osäker på hur du ska göra.

Gäller mitt frikort i andra regioner?

Frikortet gäller i alla regioner i Sverige.

Elektroniskt frikort eller ett papperskort

Det kan variera mellan regionerna hur frikortet ser ut. Det kan vara ett kort som du ska ta med dig när du söker vård. Frikortet kan också vara helt elektroniskt. Elektroniska frikort kan också kallas digitala frikort. 

Du kan behöva ta med dig en papperskopia av ditt elektroniska frikort om du ska få vård i en annan region. Ta kontakt med din region för att få ett sådant.

Logga in i 1177.se

I de flesta regioner kan du logga in på 1177.se för att se hur mycket du har kvar att betala innan du får ett frikort.

När du har fått frikortet visas hur länge kortet är giltigt. När du sedan anmäler dig på mottagningen vet personalen att du inte behöver betala för besöket. 

Läs mer om hur du ser ditt frikort här.

Om du har frågor

Kontakta den region där du ska få vård eller där du fick vård om du har frågor om högkostnadsskyddet eller frikortet, till exempel hur mycket du har kvar tills du får ett frikort.

Högkostnadsskydd och skyddad identitet

Kontakta den region där du får vård om du har skyddad identitet och har frågor om hur du ska göra med högkostnadsskyddet

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för följande:

  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • ett uteblivet besök
  • kostnader för kopior av din journal.

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte heller för de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus. Det brukar inte heller gälla för de expeditionsavgifter som tas ut om du betalar på kredit eller får en faktura hemskickad.

Läs mer om patientavgifter och andra högkostnadsskydd inom vården

Läs mer på 1177.se

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Läkemedel på recept – kostnader

Staten ger ekonomiskt stöd när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. Det kallas för att staten subventionerar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Detta skydd mot höga kostnader kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Ekonomiskt stöd när du är sjuk

Att bli sjuk och sjukskriven en period påverkar din ekonomi. Du kan behöva betala för sjukvård och läkemedel. Sjukpenningen är lägre än lönen. Det finns ställen att vända sig till för att få råd och stöd om du inte klarar av att betala dina utgifter.

Till toppen av sidan