Sunda vanor

Stöd när du vill ändra dina levnadsvanor - i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Vill du förändra dina levnadsvanor kan du alltid kontakta din vårdcentral eller Primärvårdens hälsoenhet som erbjuder stöd för de förändringar du vill göra. Det kan handla om förändring av matvanor, fysisk aktivitet, tobaksvanor eller alkoholvanor.

Dotter och mor äter mellanmål vid köksbord

Om du har funderingar om dina levnadsvanor kan du helt anonymt genomföra levnadsvanetestet på nätet

Hitta din vårdcentral
Primärvårdens hälsoenhet

Det finns även annan rådgivande service, interaktiva tjänster och smarta appar för en bättre hälsa och livsstil som kan passa just dig. Här har du några exempel:

Vill du sluta röka eller snusa?

Hjälp att sluta röka
Hjälp att sluta snusa
Sluta röka-linjen, en stödlinje, inklusive rådgivning via telefon. 
Att sluta röka - information för unga på umo.se

Vill du förändra dina alkoholvanor?

Så ändrar du på dina alkoholvanor
Alkohollinjen, en stödlinje för dig som vill förändra dina alkoholvanor, men också för dig som oroar dig för någon annans alkoholvanor. Du kan vara helt anonym.

Vill du ha sundare matvanor?

Att äta för att må bra
Bra att veta om näring
Matvanekollen, Livsmedelsverket. livsmedelsverket.se
Kostråd och matvanor, Livsmedelsverket. livsmedelsverket.se

Vill du öka din fysiska aktivitet?

Träning och fysisk hälsa

Digitalt stöd för viktnedgång vid övervikt

Ta del av ett digitalt stödprogram framtaget för att med information, reflektion, tips och strategier stödja invånare i sin viktnedgång. Innehållet i programmet riktar sig till vuxna som önskar viktminskning utan att etablera ytterligare kontakter i vården. Stödprogrammet kan också fungera som ett komplement till pågående behandling, inför planerad behandling eller som ett verktyg för att bibehålla behandlingsresultat.

Digitalt stöd för viktnedgång vid övervikt

Till toppen av sidan