Sunda vanor

Digitalt stöd för viktnedgång vid övervikt

Innehållet gäller Kronoberg

I Sverige lever mer än hälften av alla vuxna med övervikt eller obesitas. Nu finns ett digitalt stödprogram framtaget för att med information, reflektion, tips och strategier stödja invånare i sin viktnedgång.

Innehållet i programmet riktar sig till vuxna som önskar viktminskning utan att etablera ytterligare kontakter i vården. Stödprogrammet kan också fungera som ett komplement till pågående behandling, inför planerad behandling eller som ett verktyg för att bibehålla behandlingsresultat.

Såhär hittar du till stödprogrammet:

  1. Logga in på 1177.se
  2. Klicka på fliken ”Stöd och behandling” i menyn
  3. Längre ner på sidan finns programmet ”Stöd för viktnedgång vid övervikt och obesitas”

Läs gärna mer om Stöd och behandling på 1177.se

Till toppen av sidan