Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Kronoberg

Några minuter vart tredje år för din hälsa

Gå på din cellprovskontroll! Undersökningen tar bara ett par minuter. Genom regelbundna cellprovskontroller får du ett starkt skydd mot livmoderhalscancer eftersom vi kan hitta och behandla cellförändringar innan de utvecklas till cancer.

Vi erbjuder kvinnor i åldern 23-50 år att göra en cellprovskotroll vart tredje år. Därefter kallas du vart femte år till och med det år du fyller 64. När det är dags att gå på cellprovskontroll får du ett brev hem i brevlådan med en tid. Cellprovtagningen är gratis!

Kronoberg

Uppföljning av cellprov i Kronoberg

Har du frågor kring dina cellförändringar eller allmänna frågor gällande cellprovstagning är du välkommen att kontakta mottagningen för uppföljning av cellprov.

Du kan ringa till mottagningen om du har cellförändringar och vill prata med en dysplasibarnmorska. Du kan naturligtvis ringa även om du bara har frågor eller funderingar om cellprovstagning i allmänhet.

Telefonnumret är 0470-589319 och telefonen är öppen mellan kl. 10-12 måndagar och onsdagar.

Den här texten finns även på lätt svenska.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i region Skåne läser vidare här.

Du som bor i region Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länkar, läser vidare här.

Till toppen av sidan