Barn & gravid

Vård och stöd för barn

Läs om olika sätt för barn att få stöd och vård. Här finns info om bland annat elevhälsan, bup, BVC och om hur du förbereder dig och barnet för besök i vården.

Innehåll - Vård och stöd för barn

Visa innehåll som:
Barn, föräldrar och medier

Livet framför en skärm är en naturlig del av den moderna barndomen. Som förälder behöver man hjälpa barnet att reglera både omfattningen av och innehållet i skärmtiden.

Besök på barnavårdscentralen, BVC

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

För dig som bor i Kronoberg

Om du behöver hjälp eller någon att prata med finns det flera olika alternativ. Till exempel en vuxen, elevhälsan, ungdomsmottagningen eller BUP. I Kronoberg finns även barn- och ungdomshälsan för dig 6-18 år.

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Länkar för barn 6-12 år

Här hittar du en samling med länkar till stödgrupper av olika slag, filmer med mera.

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

För barn: Om covid-19 och corona

Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

För dig som är barn eller ung

Här finns filmer och texter om undersökningar och behandlingar i vården. Det finns också filmer om vad du har rätt till i vården.

mer på 1177.se

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan