Vård och stöd för barn

Barn, föräldrar och medier

Innehållet gäller Kronoberg

Livet framför en skärm är en naturlig del av den moderna barndomen. Som förälder behöver man hjälpa barnet att reglera både omfattningen av och innehållet i skärmtiden.

Barn vill ha mer av det roliga

Skillnaden mellan att vara online eller offline är idag närmast utraderad. Redan som nyfödda lär barn sig att ens blick som förälder stundtals är fixerad vid mobilen. Ens stolthet över hur ens bebis med knubbiga fingrar kan svepa över skärmen är lika påtaglig som ens bråk med 3 åringen om surfplattan. På surfplattan finns oändligt mycket lärorikt och kul, men också sådant som kan verka skrämmande eller orsaka konflikt när apparaten stängs av eller förvinner ur den lillas makt.  Barn vill gärna ha mer av det roliga.

Barn behöver dela sina upplevelser

Att vägleda barn till vettiga medieanvändning är en lika viktig föräldrauppgift som fostran till goda matvanor eller trafikvett. På samma sätt som man läser böcker för sina barn, eller pratar om vad som hänt i skolan eller på träningen, kan man välja att dela barnets digitala upplevelser. Gemensamma skärmaktiviteter är ett bra sätt att koppla av och mysa tillsammans. Gemenskapen lägger också en grund för vidare förtroende och insyn i barnets medieaktivitet. Eftersom barnet exponeras för all möjlig information vid skärmen är ens delaktighet och engagemang ett viktigt skydd för barnet. Råkar barnet exempelvis få syn på otäcka bilder på internet är det viktigt att de har en vuxen att vända sig till.

Vägledning och begränsning

Vuxnas vägledning behövs både för att reglera innehållet och användningstiden. Att ha fasta regler kring skärmtid kan underlätta i familjer där det blir konflikter kring skärmarna. Reglerna kan innebära viss maxtid per dag eller att undvika skärmar under vissa tider. Vissa familjer väljer att ha fasta skärmfria dag/-ar i veckan. Zoner i hemmet kan hållas skärmfria som till exempel matbordet under måltiderna eller barnens rum. Att stänga av de skärmar (tv till exempel) som inte används för tillfället gynnar kommunikationen i familjen.

Skärmlek kan också användas som belöning när barnet gjort något man uppskattar. Upplever man att barnet fastnat i skärmaktiviteter kan det underlätta att under en period helt undvika skärmar och att aktivt hjälpa barnet till alternativa aktiviteter.

Dela, vägleda, begränsa

På grund av den genomgripande utvecklingen under de första levnadsåren är mångsidig stimulans extra viktig för små barn. Det man kan tänka på som förälder är:

Dela, vägleda, begränsa

Barn behöver föräldrar för att kunna:

Dela

 • Dela gemensamma upplevelser
 • Dela tankar och sätta ord på vad de sett, gjort och upplevt
 • Dela kunskaper om vad barnet lärt sig och själva få lära ut

Vägleda

 • Vända sig till någon med förtroenden, oro och frågor
 • Få vägledning och förklaringar
 • Utveckla ett kritiskt förhållningssätt till medier och information
 • Förstå hur medier fungerar
 • Förstå syftet med reklam

Begränsa

 • Begränsa innehållet i sina aktiviteter
 • Begränsa tiden för sin medieanvändning och erbjudas andra aktiviteter

Vad är lagom tid framför skärmar för barn i olika åldrar?

Det är svårt att ge generella råd om barns skärmtid. Att leka med surfplattan eller spela tv-spel tillsammans med föräldrar och syskon är en annan sak än att vila framför en film. För vissa barn är aktiviteterna på skärmen extra lockande. För en del små barn kan exempelvis miljön på förskolan upplevas som stökig eller de sociala kraven där som svåra att förstå och hantera. Då kan skärmen ha en annan dragningskraft än för utåtriktade barn med stort behov av rörelse och direkt samspel. Här behöver man vara lyhörd för barnet så att det både får uppmuntran att träna på sådant som är svårt, som till exempel social interaktion, och avkoppling med sådana aktiviteter som barnet har lätt för.

För många äldre barn är det normalt att ägna en stor del av sin vakna tid framför en skärm. Att kunna kommunicera med andra och att kunna leva sitt liv på internet, har gjort sociala medier populära. Sociala medier som exempelvis Facebook och Instagram påverkar hur barn och unga ser på sig själva och hur de kommunicerar bilden av sig själva. Sociala medier påverkar också hur man skapar och upplever sociala gemenskaper i vardagslivet. Det är därför viktigt att inte betrakta livet på nätet som åtskilt från ”det verkliga livet”. Barns liv på internet är för dem en del av det verkliga livet. Låt barnen visa dig vilka sidor de gillar att besöka och vilka deras favoritklipp är, och surfa gärna tillsammans ibland om ni inte redan gör det.

Stöd och hjälp

Om man ägnar så mycket tid framför skärmen att det går ut över andra delar av livet, kan det finnas anledning att som förälder oroa sig. Man kanske missköter skolan, slutar att träffa kompisar utanför datorvärlden, hoppar över att äta eller slutar att sköta sin hygien.

Som förälder kan man se behov av att man måste begränsa tiden framför skärmen och det är då det kan uppstå bråk och konflikter. Ofta klarar man att hitta lösningar inom familjen som både gör att man som förälder blir mindre orolig och att barnet kan fortsätta vara online. Diskutera regler kring tid och innehåll tillsammans, ditt barn kanske har egna tankar som kan ligga till grund för era regler. Men var inte rädd för att sätta gränser om surfandet går ut över skolarbete eller hälsa.

Ibland kan situationen dock bli svår att hantera på egen hand. Du som förälder kan då vända sig till Barn- och ungdomshälsan för att få stöd, råd och hjälp att prata om situationen tillsammans.

Kontaktuppgifter till barn och ungdomshälsan 

8 tips för användning av digitala medier

Kopplat till ögon

 1. Håll avstånd till skärmen, minst 40 cm
 2. Växla mellan att titta nära och långt bort från skärmen
 3. Sitt korta stunder framför skärmen, växla aktivitet
 4. Blinka med jämna mellanrum
 5. Växla inomhusaktivitet med utomhusaktivitet

Kopplat till rörelse

6. Använd skärmen korta perioder, max 30 min – pausa med rörelse 1–2 min
7. Tänk på kroppshållningen
8. Tänk på att rörelse är bra för kroppen

Till toppen av sidan