Vård och stöd för barn

Sjukhusskola

Innehållet gäller Kronoberg

Barn och ungdomar som är sjuka har rätt att få hjälp med sitt skolarbete under den tid som de är inskrivna på sjukhuset. När de skrivs ut återgår de till sin vanliga skola.

I Kronoberg erbjuds undervisning till elever i grundskola samt frivillig gymnasieskola, samtliga skolformer, i gemensamma lokaler på centrallasarettet. I Ljungby finns inga vårdplatser för barn och därmed ingen sjukhusskola.

Undervisningen anpassas efter elevens hälsotillstånd. Sjukhusskolan samarbetar med elevens vanliga skola för att eleven så smidigt som möjligt ska kunna återvända till sin hemskola efter sjukhusvistelsen. Det är alltid bäst om eleven har med sig sina egna läroböcker.

Lärarna är anställda i Växjö kommun och har specialpedagogisk utbildning. Förutom undervisning träffar de elever, föräldrar, vårdpersonal samt sköter kontakten med hemskolan.

Kontakt: 0470 588448

Vi vill

  • vara en länk mellan elev och hemskola
  • ge eleven kontinuitet i inlärningen
  • stimulera och motivera eleven
  • anpassa undervisningen till eleven
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandetm
  • minska oron inför det fortsatta skolarbetet.
Till toppen av sidan