Om graviditeten

Besök under graviditeten i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

För att du och ditt blivande barn ska må så bra som möjligt under graviditeten har du möjlighet att gå regelbundet till din barnmorskemottagning.

För att du och ditt blivande barn ska må så bra som möjligt under graviditeten har du möjlighet att regelbundet besöka din barnmorskemottagning.

Boka besök hos barnmorska genom att logga in på 1177.se eller ring 0470-58 76 65.

Barnmorskemottagningen erbjuder dig och din partner ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under hela graviditeten. Det vanligaste är att du träffar barnmorskan 8-10 gånger, och gör 1-2 ultraljudsundersökningar. 

Din partner eller annan stödperson är välkommen att vara med på alla besök men vid ett av de först besöken kommer barnmorskan träffa dig som är gravid enskilt, under viss del av besöket. Om möjligt kom då gärna utan barn.

Inför besöken uppmanas du att läsa informationen som finns under rubriken ”att läsa inför besöket”.

Du som besöker Dockan, Teleborg, Alvesta, Ljungby, Älmhult eller Markaryds mottagningar behöver komma 10 minuter innan ditt besök. Det är för att vi ska hinna med provtagning och urinprov innan du träffar barnmorskan.

Besöken är kostar inget. Om du behöver avboka ett besök behöver du meddela oss senast 24 timmar innan besöket. Vid sen avbokning eller uteblivet besök kommer Region Kronoberg att ta ut en avgift. Läs mer om avgifter på 1177.

Vecka 6-8, första graviditetsbesöket

Vid det första besöket ligger fokus på fostrets miljö i magen. Du som är gravid får svara på frågor om din livsstil och får information om alkohol, rökning/snus, droger och läkemedel under graviditeten. Om du önskar kommer du också att få information om fosterdiagnostik, all fosterdiagnostik är frivillig.

Du får lämna blodprov och ditt blodtryck och din vikt kontrolleras.

Läkarbesök under graviditet görs om/när det finns behov av det. Ibland sker det på en läkarmottagning som hör till den barnmorskemottagning du går på, ibland på en mottagning för gravida på sjukhuset och ibland blir det besök på den vårdcentral som du är listad på.

Att läsa innan besöket

Alkohol och gravidiet
Tobak och graviditet
Bra mat när du är gravid
Livsmedelsverket - Råd om folsyra för kvinnor
Att träna och röra på sig under graviditeten
Fosterdiagnostik
SNIF - Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik
Sex under graviditeten

Samtycke

Journaluppgifter om dig som blivande förälder, graviditeten och förlossningen lagras i ett journalsystem för Region Kronoberg, du kan själv gå in på 1177.se och läsa din journal. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR) samt till nationella graviditetsregistret.

Läs mer om nationella kvalitetsregister
Biobankslagen
Graviditetsregistret
Sammanhållen journalföring 

Viktiga journalanteckningar

Dina besök kommer att journalföras. I journalen för barnmorskan in uppgifter om hur du mår, din vikt, provsvar, uppgifter om sjukdomar, din sociala situation och läkemedel. Om du använder naturläkemedel eller hälsokostpreparat ska du tala om det.

Dessutom vill barnmorskan ha svar på om du har någon ärftlig sjukdom, eller om det finns i släkten. Uppgifter om tidigare graviditeter och förlossningar förs in. Barnmorskan frågar också om det finns funderingar kring tidigare förlossningar eller den kommande. Du kommer också få berätta om dina tidigare amningserfarenheter och dina tankar kring amning.

För att du ska vara så förberedd som möjligt på dessa frågor ombeds du att fylla i en hälsodeklaration inför ditt andra graviditetsbesök. Hälsodeklarationen hittar du genom att logga in på 1177.se.

Vecka 10-12, andra graviditetsbesöket

Samtalet som påbörjades vid förra tillfället fortsätter, om dig och din graviditet. Ni går tillsammans igenom din hälsodeklaration som du fyllt i inför besöket. Du får lämna blodprov och ditt blodtryck och din vikt kontrolleras.

Om det är dags för ett gynekologiskt cellprov, erbjuds du det vid detta besök. Önskar du göra någon fosterdiagnostik bokas tid för det. Du som är gravid rekommenderas vaccination mot kikhosta, säsongsinfluensa och covid-19.
Vaccinationer för dig som är gravid - 1177 
Planera inför din förlossning - 1177 

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid samtliga besök på barnmorskemottagningen. Högt blodtryck med protein i urinen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning, dock ser vi det senare i graviditeten. För att blodtrycket ska visa rätt värde behöver du sitta ner en stund innan mätningen utförs. Kom till besöket cirka 10 minuter innan bokad tid.

Blodsockerhalt

Blodsockerhalten kontrolleras för att upptäcka eventuell graviditetsdiabetes som kan orsakas av den extra påfrestning som en graviditet innebär. Vid behov får du genomgå en så kallad glukosbelastning.

Urinprov

Med hjälp av urinprovet kontrolleras eventuella infektioner och om halten av protein ökar. 

BMI

Vikten följs under graviditeten och ditt BMI kommer räknas ut. 

Vecka 12-14, eventuell fosterdiagnostik, KUB

Undersökningen KUB visar sannolikheten för att fostret har vissa avvikelser på kromosomerna. KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Provet kan inte ge helt säkra svar, bara en uppskattning. Det kan behöva kompletteras med andra prov för att ge ett helt säkert svar.

Partner, närstående eller annan stödperson är välkommen att närvara. Barn ska inte följa med vid ultraljudsbesöken.

Det är bra om du inte kissar precis innan undersökningen eftersom det är lättare att genomföra undersökningen då. 

Läs mer om fosterdiagnostik

Vecka 18-20, eventuell fosterdiagnostik, rutinultraljud

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning även i graviditetsvecka 18-20 för att kontrollera hur fostret utvecklas och växer och för att se var moderkakan sitter. 

Om vi ser eller misstänker avvikelser erbjuds du utökad fosterdiagnostik och ytterligare bedömningar av fostret.

Ibland går det att se fostrets biologiska kön. Oftast finns inget medicinskt intresse att veta könet, så det är inget som undersökaren tittar efter. Det är därför inte säkert att du får veta fostrets kön även om du frågar efter det. Om vi ser könet från ni informationen muntligt, vi skriver inga lappar.

Du ska inte ta med dig barn till undersökningen, men gärna din partner eller annan stödperson. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Vecka 24

Barnmorskan kommer vid detta besök att kontrollera blodvärde och blodsocker, lyssna på fosterhjärtljud, mäta magen (SF-mått), kontrollera vikt och blodtryck samt informera om fosterrörelser. Du kommer även att få information angående föräldrastöd. Du och barnmorskan påbörjar samtalet om dina tankar inför förlossning och amning som vi fortsätter med längre fram i din graviditet.

Det är viktigt att kontakta förlossningen vid regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila, blödning, misstänkt vattenavgång.

Förlossningsavdelningar i Region Kronoberg: Förlossningsavdelningen, Växjö - 1177

Att läsa inför besöket

Minskade fosterrörelser
Föräldrastöd och information till blivande föräldrar
Läs om mindfetalness - en metod att uppmärksamma fosterrörelser. 

Vecka 28

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud, kontrollerar blodtryck och blodsocker. Det tas också ett blodprov i armen, immuniseringsprov. 

Hos barnmorskan pratar ni om första tiden hemma och amning/flaskmatning. Det är bra om du/ni hunnit fundera kring detta innan besöket.

Att läsa inför besöket

Amning
När barn föds för tidigt
RhD-negativ blodgrupp och graviditet

Vecka 31

Vid den här graviditetskontrollen mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodsocker och blodtryck.

Nu är det dags att börja fundera på vilken barnavårdscentral (BVC) du/ni vill gå på och meddela din barnmorska vid nästa besök.

Vi fortsätter samtal kring levnadsvanor, framför allt alkohol och tobak.

Vi samtalar kring tiden på bb och om undersökningar på det nyfödda barnet. 

Att läsa inför besöket

Att bli förälder
Amning Förlossning
Alkohol och gravidiet
Tobak och graviditet
Bra mat när du är gravid
Livsmedelsverket - Råd om folsyra för kvinnor
Att träna och röra på sig under graviditeten

Vecka 34

Ni pratar tillsammans igenom tankar inför förlossningen. I Region Kronoberg erbjuder vi alla gravida information om FUR, föda utan rädsla. Din partner eller stödperson är en viktig resurs i detta koncept och välkomnas lite extra vid detta besök.

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud och kontrollerar hur magen växer. Vid besöket kontrolleras också Hb, blodsocker och blodtryck. Barnmorskan känner om barnet ligger med huvudet nedåt. Meddela din barnmorska vilket BVC ni väljer.

Att läsa inför besöket

Förberedelser inför förlossningen
Föda utan rädsla
Att sköta ett nyfött barn
Plötslig spädbarnsdöd, förebyggande råd
Att skaka ett barn kan ge hjärnskador

Vecka 36

På det här besöket skriver du och barnmorskan en gemensam sammanfattning av graviditeten och dina tankar kring den kommande förlossningen. 

Vid detta besök kontrollerar barnmorskan blodtryck och vikt. Magens tillväxt mäts och barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Ofta har barnet fixerat sig i bäckenet, men om du är omföderska är det normalt att barnet fixerar sig senare i graviditeten eller i samband med förlossning. Om barnet ligger med rumpan nedåt bokas här ett besök för vändning på sjukhuset.

Vändningsförsök och sätesbjudning - 1177

Nu kan efterkontrollerna bokas in. Efterkontrollen sker på din barnmorskemottagning 6-16 veckor efter förlossningen, vi ser gärna att du kommer mellan 8-12 veckor.

Att läsa inför besöket

Förlossning
Efter förlossningen
Handmjölka och pumpa ur bröstmjölk - 1177

Vecka 38

Vid detta besök kontrollerar barnmorskan blodtryck och vikt. Magens tillväxt mäts och barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Ofta har barnet fixerat sig i bäckenet, men om du är omföderska är det normalt att barnet fixerar sig senare i graviditeten eller i samband med förlossning.

Att läsa inför besöket

Förlossning
Efter förlossningen

Vecka 40

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras. 

När du gått en vecka över tiden bokar barnmorskan tid för kontroll som utförs av läkare. 

Att läsa inför besöket

Igångsättning av förlossningen
Att gå över tiden när du är gravid - 1177

 

Eftervård, 6-12 veckor efter förlossningen

På detta besök kontrolleras moderns vikt, blodtryck, urinprov och blodvärde. Du/ni får även tillfälle att prata om hur förlossningen varit och om hur det är att ha blivit förälder. En gynekologisk undersökning erbjuds för att kontrollera hur eventuella bristningar läkt och hur knipförmågan är.

Du kommer även erbjudas preventivmedelsrådgivning om du så önskar. Du har också möjlighet att exempelvis sätta in en spiral eller p-stav. Du erbjuds också cellprov om det är dags att ta det.

Att läsa inför besöket:
Preventivmedel - skydd mot graviditet
Sex efter att du har fått barn
Bäckenbottenträning

Till toppen av sidan