Vaccinationer

Vaccination mot mässling

Mässling orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Mässling är ovanligt i Sverige men mer vanligt i många andra delar av världen. Vaccination mot mässling rekommenderas till alla och ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

I Europa har antalet sjuka i mässling ökat de senaste åren. Det är därför extra viktigt att vara vaccinerad, särskilt inför resor utomlands.

De allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder i vaccinationsprogrammet för barn.

När ska jag vaccinera mig?

Enligt vaccinationsprogrammet får barn en första vaccinationsdos vid 18 månaders ålder. Sedan får barnet en påfyllnadsdos i årskurs 1 eller 2. Vaccinet som används ger samtidigt skydd mot da hund och påssjuka.

Vaccination före 18 månaders ålder

Barn kan vaccineras tidigare än vid 18 månaders ålder om det behövs, till exempel inför en utlandsresa. Vaccin mot mässling kan ges till barn från nio månaders ålder. Barn som har vaccinerats före ett års ålder behöver även få vaccin vid 18 månaders ålder.

Kontakta en barnavårdscentral om du vill diskutera en tidigare vaccination av ditt barn.

Effektivt skydd

Redan efter det första vaccinationstillfället är skyddet mycket bra, men det behövs två doser för att skyddet ska bli så långvarigt som möjligt. Efter två doser av vaccinet anses skyddet mot sjukdomen vara så gott som livslångt. 

En del kan behöva komplettera sitt skydd

Du som är född i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera dig mot mässling eller komplettera ditt skydd om:

  • du inte har haft sjukdomen
  • du endast har fått en dos vaccin.

En mindre del av befolkningen som är född mellan 1960 och 1969 har varken haft sjukdomen eller fått någon dos vaccin.

De som är födda mellan 1970 och 1980 har oftast fått en dos vaccin vid 12 års ålder i skolan. De flesta som är födda mellan 1975 och 1980 har dessutom fått en dos vaccin i småbarnsåren, men inte alla. Alla födda efter 1980 som har vaccinerats enligt vaccinationsprogrammet har fått två doser vaccin.

Om du har flyttat till Sverige från ett annat land

Vaccinationsprogrammet kan se olika ut i olika länder. Prata med en vårdcentral, barnavårdscentralen, BVC eller elevhälsan om ditt barn är fött i ett annat land. Då får du hjälp med att ta reda på vilka vaccin ditt barn eventuellt har fått eller behöver få. Barn kan vaccineras inom vaccinationsprogrammet fram till att de fyller 18 år.

Vaccin till ovaccinerade äldre barn och vuxna

Även om ett barn eller du som vuxen tar vaccinet senare i livet behövs två doser. De bör tas med ungefär fem års mellanrum.

Kalmar län

Vaccination mot mässling i Kalmar län

Vaccination av barn under 6 år görs hos Barnhälsovården. Vid utlandsresa innan barnet fått sin andra dos behöver en komplettering inte göras utan dos två ges som vanligt vid 6-8 års ålder.

Ovaccinerade barn och ungdomar i åldern 6-18 år som är inskrivna i skolan kan kontakta sin skolsköterska för vaccination.

Vaccination till personer som är 18 år eller äldre görs i första hand på hälsocentralen.

Hur kan man få reda på vilka vaccinationer man fick som barn?

Information om vaccinationsprogrammet genom tiderna hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. Här finns också mer detaljerad information avseende mässlingsvaccination.  Om du är osäker på ditt skydd kan du vaccineras utan föregående blodprov – det är inte farligt att få en extra dos.

Via vår e-tjänst Journalen kan du se vaccinationer som du fått efter 2008 i Kalmar län. Är du osäker på vilka vaccinationer du fått under barndomen via barnhälsovården i Kalmar län finns en e-tjänst där du kan göra en förfrågan om ett vaccinationsutdrag från din barnhälsovårdsjournal.

Så går vaccinationen till

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Var kan jag vaccinera mig?

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vård.

Graviditet och amning

Du ska inte vaccinera dig mot mässling om du är gravid.

Du kan vaccinera dig om du ammar.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. 

Vaccinet kan ibland ge besvär som påminner om lindrig mässling. Den som har blivit vaccinerad kan till exempel få feber, som ibland kan vara hög. Besvären börjar oftast en knapp vecka efter vaccinationen och brukar gå över inom ett par dagar.

Den som har blivit vaccinerad kan också få ont i lederna och utslag. Utslagen är inte smittsamma.

Myter om mässlingsvaccin

I slutet av nittiotalet publicerades en felaktig studie om samband mellan mässlingsvaccin och autism. Ett antal stora oberoende undersökningar har sedan dess konstaterat att det inte finns något samband mellan vaccinet och autism eller tarmsjukdomar.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan