Lagar och bestämmelser

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Även barnet har rätt att vara delaktig. Vårdpersonalen ska ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Då är barnets åsikt och inställning särskilt viktig.

Daphne ska operera sin hand, men när hon kommer till mottagningen är operationen framflyttad till eftermiddagen. Då säger Daphne ifrån.

I den här texten kan du läsa om vilka rättigheter ditt barn och du som vårdnadshavare har i vården. Texten riktar sig till vuxna. 

För barn finns ett bildspel om hur vården ska hjälpa barn och unga.

Barn är man tills man fyller 18 år.

Till toppen av sidan