Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Kalmar län

Vilken journalinformation kan jag läsa i e-tjänsten Journalen?

I Kalmar län kan du se journalinformation i e-tjänsten Journalen från och med 1 november 2016. Äldre journalinformation kan du som tidigare begära ut i pappersform, läs mer på sidan Din journal.

  • Du ser anteckningar som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus eller kontaktat vården på telefon. Journalen visar även uppmärksamhetssignaler som till exempel överkänslighet, dina bokade besök, läkemedel, diagnoser, flertalet provsvar och vaccinationer du har fått sedan lång tid.
  • Olika regioner och kommuner i Sverige visar olika informationsmängder. Det innebär att det i Journalen kan finnas rubriker som är utan innehåll från din vård i Region Kalmar län. Ambitionen är att på sikt visa så mycket information som möjligt samt samma information i hela Sverige.
  • Information från de privata vårdgivare som har annat journalsystem än Region Kalmar län kan inte visas.
  • För invånare med skyddad identitet (sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring hos Skatteverket) visas ingen journalinformation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13 – 15 år

Du som är 13 – 15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Kalmar län

Åtkomst till barnets journal när de är mellan 13-15 år

Från 13 år till och med 15 år har varken vårdnadshavare eller barnet själv direktåtkomst till e-tjänsten Journalen. Dock vid speciella situationer kan Region Kalmar län besluta om undantag, så att vårdnadshavare ska kunna få tillgång till barnets journal efter barnet fyllt 13 år.

Det är respektive verksamhetschef som fattar beslut om eventuell åtkomst till barnets journal mellan 13-15 år och denna åtkomst gäller endast för den vårdenhet där beslut fattats att ge åtkomst.

För frågor kring detta kontakta Region Kalmar län på telefon 010-358 86 00, öppettider vardagar klockan 9.00-15.00 (lunchstängt klockan 12.30-13.00). Du kan också när som helst skicka din fråga via e-tjänsten ”Frågor om e-tjänsten Journalen”. Logga in här för att ställa din fråga.

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Kalmar län

Hur säker kan jag vara att ingen obehörig kan se mina journaluppgifter i e-tjänsten?

För att kunna se din journal via 1177.se krävs det att du har en e-legitimation. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas Internettjänster. Om du råkar ut för att dina inloggningsuppgifter hamnar i orätta händer eller känner dig tvingad att visa dina journaluppgifter för andra, finns en ”förseglingsknapp” som omedelbart spärrar åtkomsten till e-tjänsten Journalen. 

Har du frågor angående försegling kan du kontakta Region Kalmar län på telefon 010-358 86 00, öppettider vardagar klockan 09:00-15:00 (lunchstängt klockan 12:30-13:00).

Du kan få hjälp med försegling av din journal eller att bryta försegling och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdenhet/mottagning får att få hjälp med det.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Kalmar län

Beställ en journalkopia via nätet 

Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal. Kopian skickas till dig med post.

Sök upp din mottagning för att se om mottagningen erbjuder tjänsten.

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Kalmar län

Övriga frågor

Har du frågor gällande:

  • vilken information som visas och inte i e-tjänsten
  • om försegling samt upplåsning av försegling av Journalen
  • om direktåtkomst till ditt barns journal som är mellan 13 och 15 år

Kontakta Region Kalmar län på telefon 010-358 86 00, öppettider vardagar klockan 9.00-15.00 (lunchstängt klockan 12.30-13.00). Du kan också när som helst skicka din fråga via e-tjänsten ”Frågor om e-tjänsten Journalen”. Logga in här för att ställa din fråga.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan