Pung och testiklar

Testikelinflammation

Testikelinflammation kan göra att du får ont i pungen, får feber och känner dig sjuk. Sök vård på en vårdcentral eller akutmottagning om du plötsligt får ont i pungen. Det är viktigt att du blir undersökt för att få reda på vad smärtan beror på.

Det är ovanligt, men att det gör ont i pungen kan bero på att testikeln har vridit sig. Testikelvridning händer oftare hos yngre personer än hos vuxna.

Symtom

Det är vanligt att ha ett eller flera av följande symtom om du har testikelinflammation:

  • Pungen har svullnat och gör ont.
  • Du känner dig ordentligt sjuk.
  • Du får feber.

Ibland kan inflammationen bero på en urinvägsinfektion. Då kan du även ha besvär när du kissar.

Hur minskar jag risken för testikelinflammation?

Du kan minska risken genom att skydda dig mot de sjukdomar som kan leda till testikelinflammation:

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du får en svullnad eller ömhet i pungen som kommer gradvis, eller har andra symtom på testikelinflammation. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Sök vård direkt på en värdcentral eller jouröppen mottagning om du plötsligt får ont i pungen och det inte går över inom några minuter. Det kan i så fall vara symtom på testikelvridning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar

Läkaren undersöker om ömheten och svullnaden sitter i testiklarna eller bitestiklarna. Det gör hen genom att känna på pungen.

Prov för att utesluta andra sjukdomar

Du får oftast lämna prov som ger svar på om du har gonorréklamydia eller urinvägsinfektion. Det är sjukdomar som kan leda till testikelinflammation.

En del prov ger svar direkt, medan andra prover kan behöva skickas till ett laboratorium. Du brukar få svar inom en vecka.

Blodprov för att mäta snabbsänkan

Du kan också få lämna ett blodprov för att mäta CRP-värdet. Det provet kallas även snabbsänka. Provet visar om du har en inflammation. Provsvaret brukar ta några minuter.

Du kan behöva göra ett ultraljud

Du kan behöva bli undersökt med ultraljud, till exempel om läkaren har svårt att avgöra om värken beror på en inflammation i testikeln, eller på något annat.

Du får då en remiss.

Du ska kunna förstå informationen

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Behandling

Det finns ingen behandling om inflammationen beror på ett virus. Inflammationen får då läka av sig själv. Det finns sådant som lindrar under tiden. Du kan till exempel pröva att använda suspensoar, det kan hjälpa om pungen värker och tynger. Du kan också lindra värken med receptfria tabletter som innehåller paracetamol.

Behandling med antibiotika

Du behandlas med antibiotika om testikelinflammation orsakas av bakterier. Du kan också få smärtstillande läkemedel.

Oftast får du ta antibiotika i två till tre veckor. De flesta brukar må bättre efter tre dygn. Men det är viktigt att inte sluta ta antibiotika, även om symtomen försvinner.

Det kan hända att du blir väldigt sjuk om inflammationen har börjat med en urinvägsinfektion. Då kan du till en början behöva sjukhusvård under några dagar och få antibiotika direkt i blodet.

Återbesök efter ett par veckor

Du får komma på återbesök efter ett par veckor. Då undersöker läkaren att inflammationen har läkt som den ska. Ofta är pungen då mindre svullen och då behöver du inte komma tillbaka för fler undersökningar.

Ibland kan bitestikeln eller testikeln vara lite svullen, fast och öm en lång tid efter inflammationen. Då kan du behöva undersökas igen, men det är sällsynt.

Vad beror testikelinflammation på?

Testiklarna är två körtlar i pungen. De producerar spermier och könshormoner. En inflammation i testiklarna beror nästan alltid på att en inflammation i bitestiklarna har spridit sig.

Inflammation i bitestiklarna beror oftast på att bakterier, till exempel klamydia har spridits från urinröret via sädesledaren till testikel eller bitestikel.

Testikelinflammation kan också bero på påssjuka, som orsakas av ett virus. Du är skyddad mot den typen av testikelinflammation om du är vaccinerad mot påssjuka.

Det finns en liten risk för testikelinflammation om du opererats för ljumskbråck.

Komplikationer och följdsjukdomar

Testikelinflammation som beror på bakterier leder sällan till några komplikationer. Testikelinflammation som beror på virus kan ibland leda till sterilitet.

Till toppen av sidan