Blodprov

Blodprov: CRP

CRP är ett protein som finns i blodet. Halten av CRP i blodet ökar om det finns en infektion eller inflammation i kroppen. Provet kan tas som ett stick i fingret eller med en tunn nål i armen.

Provet brukar förkortas till P-CRP.

Ibland kallas provet för snabbsänka. Det finns ett annat prov som kallas sänka. Här kan du läsa om vad sänkan kan visa.

När får jag lämna ett prov för CRP?

Det finns flera tillfällen då du kan få lämna ett CRP-prov. Det kan till exempel vara något av det här:

  • Läkaren vill undersöka om det finns en infektion eller inflammation i kroppen.
  • Läkaren vill undersöka om finns en sjukdom som orsakas av bakterier, till exempel 
  • Du har blivit opererad och läkaren vill undersöka om du har fått någon komplikation efteråt, till exempel en infektion eller inflammation.
  • Läkaren vill undersöka om det finns en sjukdom som ger en inflammation i kroppen som inte går över. Det kan till exempel vara vissa sjukdomar i lederna och tarmarna.

CRP-värdet ökar ju kraftigare inflammationen är. CRP sjunker snabbt när inflammationen minskar.

Läs mer om infektion eller inflammation.

Vad är CRP och var finns det?

CRP är en förkortning av C-reaktivt protein. Det är ett protein som ingår i kroppens immunförsvar. Halten av CRP i blodet ökar snabbt om du får en infektion som beror på bakterier.

CRP-värdet stiger när en infektion startar i kroppen. CRP-värdet sjunker sedan till vanliga värden när du blir frisk.

Hur tas provet?

Provet kan tas när som helst under dygnet. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Provet tas ofta genom ett stick i fingret. Det kallas för ett kapillärt blodprov. Det beror på att provet tas från de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer.

Provet kan ibland tas i armen med hjälp av en tunn nål. Nålen sticks in i en ytlig blodåder som kallas för ven. Denna typ av blodprov kallas för ett venöst prov.

Läs om hur det går till att lämna blodprov.

När får jag svar?

Ibland skickas provet till ett laboratorium. Då kommer svaret oftast till läkaren nästa dag.

Ibland kan läkaren välja att analysera provet med ett snabbtest. Det kan vara om det är bråttom att få svar. Då kommer svaret oftast inom tio minuter.

Hur mäts halten av CRP?

CRP mäts oftast blodets plasma. I blodet finns det blodkroppar och vätska. Plasma är den vätska som är kvar efter att blodkropparna har tagits bort från ett blodprov.

Läs mer om blodet och plasma.

Hur tolkas provsvaret?

CRP-provet kan inte ensamt ge svar på om du har någon sjukdom. Det är en del av en undersökning. Därför får du berätta för läkaren hur du mår och oftast lämna andra prover.

Referensvärde

Läkaren tolkar ditt provsvar genom att jämföra det med så kallat ett referensintervall. Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers CRP-prov.

För en helt frisk person är CRP oftast mycket lågt, mindre än 3 milligram per liter. Det brukar förkortas till mg/L.  Ibland används snabbtester. Dessa tester kan inte mäta så låga nivåer. Då tolkas bara värden som är högre än 5 till 10 mg/L som förhöjda.

Höga värden, vad kan det bero på?

CRP-halten kan öka mycket kraftigt. Ibland kan det öka till över 300 mg/L. Höga halter av CRP i blodet kan bero på att du har en kraftig infektion eller inflammation i kroppen.

För att kunna bedöma CRP-värdet behöver läkaren veta om du har några andra symtom samtidigt, hur länge du har varit sjuk och hur du mår allmänt.

Det kan variera hur mycket CRP-halten ökar. Det beror på vad som orsakar din sjukdom.

Bakterier som ger infektion eller inflammation

Lunginflammation som beror på bakterier ger ofta CRP-nivåer över 100 mg/L.

Ibland kan en även liten ökning av CRP betyda att det finns en infektion som är orsakad av bakterier. Det kan till exempel vara infektioner i urinvägarna. Då kan en liten ökning betyda att infektionen har spridit sig till njurarna.

Virus som ger infektion

Infektion av virus ger oftast ingen eller bara en liten höjning av CRP. Det gäller till exempel förkylningar.

Influensa och andra kraftigare infektioner av virus kan ge ett CRP-värde över cirka 50 mg/L.

Operation

Efter en operation ökar CRP-värdet ofta. Det gäller även om det inte finns någon infektion. Efter cirka två veckor brukar värdena ha sjunkit till en vanlig nivå igen.

Låga värden, vad kan det bero på?

Ett lågt CRP-värde visar att du inte har någon inflammation eller infektion i kroppen.

CRP-värdet kan inte vara för lågt.

Vanliga förkortningar

Provet brukar skrivas P-CRP.

Ibland kan det skrivas som hsCRP, eller CRP, känslig. Det betyder att mätmetoden som används kan registrera mycket små ökningar av CRP. Metoden används ibland vid behandling av hjärtsjukdomar.

Mer på 1177.se

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

Att lämna blodprov

Ett blodprov är en vanlig undersökning som du kan få göra av många olika anledningar. Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras av vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på vad läkaren vill undersöka.

Vad visar sänkan?

Jag undrar vad sänkaprovet visar?

Infektion och inflammation

Vad är en infektion och vad är en inflammation? Det kan du läsa om här.

Så fungerar immunförsvaret

Kroppens immunförsvar skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen. De vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret.

Så fungerar blodet

Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme. Blodet består av olika typer av blodkroppar och en vätska som kallas blodplasma. En vuxen persons kropp innehåller ungefär fem liter blod.

Till toppen av sidan