Pung och testiklar

Svullen pung

Här tar vi upp några olika besvär som gör att pungen blir svullen. Oftast behövs ingen behandling, men ibland kan du behöva opereras. Kontakta en vårdcentral om pungen svullnar, för att bli undersökt och få reda på vad orsaken är.

Svullen pung kallas ibland för pungbråck.

Vad beror svullen pung på?

Här är de vanligaste orsakerna till att pungen svullnar:

  • Du har fått vattenbråck. Det innebär att vätska samlas runt testikeln.
  • Ett ljumskbråck som har trängt ner i pungen.
  • Du har fått åderbråck i pungen. Det innebär att blodkärlen runt testikeln vidgas.
  • Du har fått en bitestikelcysta. Det som är en cysta som sitter mellan testikel och bitestikel. En sådan cysta kallas även för spermatocele.
  • Du kan ha fått bitestikelinflammation eller testikelinflammation.

Testikelcancer är en ovanlig orsak till svullen pung men det är viktigt att upptäcka den i tid. Du kan behöva bli undersökt med ultraljud om läkaren misstänker att du har testikelcancer.

Symtom

Alla pungar ser olika ut. Ofta är den vänstra punghalvan lite större än den högra. Förutom att pungen blir svullen kan du också få en tyngdkänsla och känna obehag från pungen. Vänster sida av pungen är oftast mer svullen om du har åderbråck. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om pungen blir större.

Om det är bråttom

Sök vård direkt på en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du plötsligt får ont eller blir svullen i pungen och det inte går över inom några minuter, eller om smärtan kommer och går. 

Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Vilken behandling du behöver beror på vad som orsakar svullnaden.

En suspensoar kan lindra besvären.

Vattenbråck

Vattenbråck är ofarligt och ger oftast inte några besvär. Det behöver oftast inte behandlas. Hos barn växer det ibland bort av sig självt. Vattenbråck kan behöva opereras om det ger besvär.

Bitestikelcysta

En bitestikelcysta är ofarligt och ger oftast inte några besvär. Det behöver oftast inte behandlas.

Ljumskbråck som har trängt ner i pungen

Ljumskbråck försvinner inte av sig självt utan måste opereras. I vänta på operation kan du lindra besvären med receptfria smärtstillande läkemedel. Du kan också lindra besvären med ett bråckband. Ett bråckband är ett förband som håller tillbaka bråcket i bukväggen.

Åderbråck i pungen

Åderbråck i pungen innebär att blodkärlen runt testikeln vidgas. Det ger oftast inga besvär och behöver då inte opereras. Hos unga personer kan pungåderbråck göra att testiklarna inte växer som de ska och då brukar det opereras.

Ibland kan åderbråck i pungen försämra spermiekvaliteten och göra att det svårt att få till en graviditet, och då brukar det opereras. Du brukar kunna lämna sjukhuset samma dag. För en del blir spermakvaliteten bättre efter operationen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan